دانلود رایگان


تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر) - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع منابع آزمون MSRT و TOLIMO تحقیق و ,,,

دانلود رایگان تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر) تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر)
نويسند‌گان:
[ ساحره صدرالديني ] - دانش آموخته كارشناسي ارشد فيزيولوژي گياهان دارويي، گروه علوم باغباني دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت[ داود ميرزاباقري ] - استاديار، گروه آگرواكولوژي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بم[ محمدعلي وكيلي شهربابكي ] - استاديار، گروه علوم باغباني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفتخلاصه مقاله:
گياه ريحان سبز ) Ocimum basilicum L. ( متعلق به خانواده نعناع) Lamiaceae (گياهي است علفي و يكساله، وحاوي اسانس بااثر ضد ميكروبي كه در صنايع دارويي كاربرد دارد. ميزان اسانس و اجزاي اسانس اين گياه، تحت تاثير عوامل محيطي قرا دارد. اينپژوهش به بررسي مقايسه اي اثرات كودهاي ورمي كمپوست ، كودگاوي وكود اوره برصفت كمي )ميزان اسانس( و صفت كيفي)ميزانتاثير اسانس حاصل از تيمارهاي مختلف كودي از نظر مقايسه اثرات قارچ كشي اسانس بر قارچ رايزوپوس استولونيفر ( مي پردازد.در بخش اول اين تحقيق گياه ريحان در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي تحت تيمارهاي كودي مذكور و 3تكرار در مهر ماه 1331 در محيط گلخا نه در شهرستان بم كشت شد. نتايج حاصل از تجزيه داده ها نشان داد كه از نظر درصد اسانس اندام هاي هوايي، تيمار كوداوره برتري معني دار نسبت به ساير تيمارها داشت. هم چنين چهار جزء ) متيل كاويكول، لينالول، اوژنول، 1و 8 سينئول( تحت تاثير كودهاي مختلف نسبت به تيمار عدم كوددهي افزايش معني دار نشان دادند. در بخش دوم اين پژوهش تاثير اسانس حاصل از هر تيمار به همراه محيط شاهد) بدون اسانس( وتيمار حلال تويين) 6 تيمار( در قالب طرح كاملا تصادفي با 3 تكرار در محيط آزمايشگاه بر رويمحيط كشت PDA بر رشد قارچ رايزوپوس استولونيفر به روش اختلاط اسانس با محيط كشت و اندازه گيري قطر رشد ميسيليوم انجام شد. نتايج بيانگر تاثيرمثبت اسانس ريحان در كنترل قارچ رايزوپوس استولونيفر و برتري معني دار اسانس حاصل از تيمار ور مي كمپوست نسبت به ساير اسانس ها در روش اختلاط جهت كنترل اين قارچ بود. هم چنين اسانس هاي حاصل از تيمار هاي بدون مصرف مود و كود اوره و كود گاوي اختلاف معني دار نشان ندادند.
كلمات كليدي: 
ريحان ، اسانس، كود، رايزوپوس استولونيفر

ريحان ، اسانس، كود، رايزوپوس استولونيفر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ...

24 دسامبر 2017 ... تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه
موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر) نويسند‌گان:[ ساحره ...

بررسی اثرات قارچ میکوریزا بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه ...

قارچ میکوریزا به عنوان یک کود بیولوژیک در تأمین نیاز غذایی گیاهان و کاهش اثرات
... اثر متقابل شوری و میکوریزا بر تعداد بذر در بوته، درصد اسانس بذر و آنتول،
غلظت ... نتیجه‌گیری: تلقیح میکوریزایی رشد و اسانس گیاه دارویی انیسون را در
شرایط ...

بررسی اثرات قارچ میکوریزا بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه ...

قارچ میکوریزا به عنوان یک کود بیولوژیک در تأمین نیاز غذایی گیاهان و کاهش اثرات
... اثر متقابل شوری و میکوریزا بر تعداد بذر در بوته، درصد اسانس بذر و آنتول،
غلظت ... نتیجه‌گیری: تلقیح میکوریزایی رشد و اسانس گیاه دارویی انیسون را در
شرایط ...

کشاورزی و زراعت, کشت گلخانه ای,مقاله کاسنی, باغبانی,هورمون اکسین ...

تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه
موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر). 500. تاثيرقطر بر رفتار و عملكرد گروه شمع ...

ريحان , اسانس, كود, رايزوپوس استولونيفر – فایل 11

دی ۲, ۱۳۹۶ فنی و مهندسی دیدگاه‌ها برای تاثير برخي كودها بر ميزان اسانس و اثرات قارچ
كشي اسانس گياه دارويي ريحان (نمونه موردي:قارچ رايزوپوس استولونيفر) بسته ...

جزوه عقیدتی سیاسی برای کسب آمادگی جهت آزمون های استخدامی

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی هشتم

دانلود متلب برای یادگیری تقویتی Q-Learning

دانلود کلیه نقشه های GIS منطقه 18 شهر تهران

چگونه با تلفيق درس رياضيات دوره ابتدايي با دروس ديگر می توان این درس را برای دانش آموزان جذاب کرد

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه جاجرم همراه با گزارش زمین شناسی در مقیاس 1:100000

دانلود نقشه زمین شناسی ورقه جاجرم همراه با گزارش زمین شناسی در مقیاس 1:100000

کتاب بررسی قدرت شنیدن اموات

زندگينامه ي نيما يوشيج

کتابچه نمونه سوالات درس رویکردهای نقد ادبی پیام نور 1212144-1225123