دانلود فایل


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها, مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104 اسلاید

دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104 اسلاید


پادزیست یا آنتی بیوتیک (به فرانسوی: Antibiotique) به صورت کلی فراورده یا ماده ای است که از یک میکروارگانیسم تولید یا از آن گرفته می شود و میکروارگانیسم های دیگر را از بین می برد یا مانع رشد آنها می شود. آنتی بیوتیک یک زیست کش است. اما در کاربرد معمولتر این تعریف شامل انواع صناعی آنتی بیوتیک ها همچون سولفونامیدها و کینولون ها می شود. انواع مختلف آنتی بیوتیک ها از لحاظ خصوصیات شیمیایی، فیزیکی، داروشناسی، طیف ضد میکروبی و مکانیسم عمل با هم متفاوت هستند.
آنتی بیوتیک های با طیف وسیع، آنهایی هستند که در مقابل انواع مختلف میکرو ارگانیسم ها فعّال می باشند. مانند تتراسایکلین که در مقابل بسیاری از باکتری های گرم منفی، کلامیدیا، مایکوپلاسما و ریکتزیاها مؤثر است. آنتی بیوتیک های با طیف محدود، آنهایی هستند که فقط در مقابل یک میکرو ارگانیسم یا طیف بسیار محدودی از میکروارگانیسم ها فعّال می باشند؛ مانند وانکومایسین که عمدتاً در مقابل کوکسی های گرم مثبت ماننداستافیلوکوک ها و انتروکوک ها مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات اولیهآنتی بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که از دو راه طبیعی و ساختگی به دست می آیند. آنتی بیوتیکهای طبیعی از میکروارگانیسم هایی مانند قارچها و باکتریها گرفته می شوند. امروزه با پیشرفت شیمی پزشکی بیشتر آنتی بیوتیکهای حاصل تغییرات مولکولی بر روی آنتی بیوتیکهای طبیعی هستند. آنتی بیوتیک ها به دو گروه عمدهٔ آنتی بیوتیک های باکتریوسید، که باعث کشتن سلول بیماری زا می شوند و باکتریواستاتیک، که باعث توقف رشد و ثابت ماندن تعداد سلول بیماری زا هستند طبقه بندی می شوند.
نوعی ژن مقاوم در برابر آنتی بیوتیک کولیستین که پیش از این در کشور چین کشف شده بود، در مالزی نیز شناسایی شد. این ژن که از آن به عنوان 'ام. سی.آر. وان' یاد می شود، برای نخستین بار در سال ۲۰۱۳ در یک خوک از مزرعه ای در چین شناسایی شد.
تاریخچهمدتها قبل از کشف پنی سیلین بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد. ۶۰۰–۵۰۰ سال قبل از میلاد، چینیها شیره کپک زده لوبیای شور را برای درمان عفونتها بکار می بردند. اصطلاح آنتی بیوز (Antibiosis) اولین بار در سال ۱۸۸۹ به وسیله ویلمین برای توجیه ماهیت رقابتی جوامع بیولوژیک که در آن فقط قویترین و اصلح ترین زنده می ماند بکار برده شد و چند سال بعد این اصطلاح برای آنتاگونیسم میکروارگانیسم ها نیز مورد استفاده قرار گرفت.
کشف اولین ماده آنتی بیوتیک به سال ۱۹۲۸ توسط الکساندر فلمینگ صورت گرفت، او به طور اتفاقی متوجه اثر ضدباکتریایی ماده مترشحه توسط قارچ پنی سیلیوم نوتاتوم شد. هاوارد فلوری Howard Florey این ماده را تخلیص کرد و با تجویز آن موفق به درمان عفونتها به روش سیستمیک شد. پس از این یافته دانشمندان مواد طبیعی دیگری را هم به عنوان آنتی بیوتیک به دست آوردند شامل تتراسایکلین، استرپتومایسین و سفالوسپورین ها. پس از شناسایی ساختار این مواد توسط شیمیدانها، با ایجاد تغییرات در آنها انواع صناعی آنتی بیوتیکها تولید شدند. در نهایت انواع جدید کاملاً صناعی آنتی بیوتیکها با اثر بخشی بیشتر و ثبات شیمیایی بیشتر نیز تولید شدند.
انواع آنتی بیوتیکها و مکانیسم اثرجلوگیری از ساخت دیواره سلولی باکتریشامل گروه بتالاکتامها (پنی سیلین، سفالوسپورینها و کارباپنمها و…) و سایکلوسرین، ونکومایسین و باسیتراسین.
تغییر در عملکرد غشاء سلولیاین دسته با ایجاد تغییراتی در غشاء سلولی باعث افزایش نفوذپذیری و در نتیجه تخریب غشاء می شوند. شامل: دترژانتهایی همچون پلی میکسین، عوامل ضد قارچ پلی ان (نیستاتین و آمفوتریسین بی) و داپتومایسین.
مهار پروتئین سازیاین دسته با اتصال به اجزا ۳۰S و ۵۰S ریبوزوم باکتری باعث مهار برگشت پذیر ساخت پروتئین می شوند، که بیشتر باکتریواستاتیک هستند. شامل، کلرامفنیکل، داکسی سایکلین، تتراسایکلینها، اریترومایسین، کلیندامایسین، استرپتومایسین و لینزولید. گروه دیگر از این دسته با اتصال به جزء ۳۰S ریبوزوم باعث مهار دائمی پروتئین سازی شده و باکتریوسید هستند همچون آمینوگلیکوزیدها.
جلوگیری از ساخت اسید نوکلئیکشامل ریفامایسنها (ریفامپین و ریفابوتین) که باعث تغییر متابولیسم اسید نوکلئیک می شوند و کینولونها که با مهار توپوایزومراز باعث مهار RNAسازی می شوند.
آنتی متابولیتهاشامل تری متوپریم و سولفونامیدها که سنتز فولات را مهار می کنند.
مکانیسم های اثر بعضی از آنتی بیوتیکها ناشناخته است.

فهرست مطالب:
کلیات آنتی بیوتیک
تعریف آنتی بیوتیک
آنتی بیوتیک وسیع الطیف
آنتی بیوتیک طیف محدود
Bactericidal
Bacteriostatic
اثر هم افزایی
اثر ضد هم
خصوصیت یک آنتی بیوتیک ایده ال
تاریخچه آنتی بیوتیک ها
اولین آنتی بیوتیک ها
آنتی بیوتیک مهار کننده سنتز دیواره سلولی
بتالاکتامها
پنی سیلین ها
انواع پنی سیلین ها
پنیسیلین های طبیعی

پنی سیلین G
انواع پنی سیلین G
پنیسیلین V
پنی سیلین های نیمه صناعی
آنالوگ های پنی سیلین
عوارض پنی سیلین ها
سفالوسپورین ها
گلیکوپپتیدها
وانکومایسین
پلی پپتیدی
باسیتراسین
آنتی بیوتیک های ضد سل
آنتی بیوتیک های موثر بر روی غشا سیتوپلاسمی
لیپوپپتیدها
پلی ان ها
آزول ها
آنتی بیوتیک های موثر بر روی سنتز اسید نوکلئیک
آنتی بیوتیک های که سبب مهار DNA ژیراز می شوند
کوئینولون ها
فلورکوئینولون ها
مترونیدازول
نوبیوسین
کلوفازیمین
آنتی بیوتیک های موثر بر روی سنتز RNA
ریفامپین
ریفابوتین
آنتی بیوتیک های موثر بر روی سنتز پروتئین
آنتی بیوتیک هایی که به زیر واحد 50 S ریبوزوم متصل می شوند
آنتی بیوتیک هایی که به زیر واحد S 30 ریبوزوم متصل می شوند
و...


آنتی بیوتیک


مکانیسم


سنتز


متابولیک


پروتئین


اسید نوکلئیک


RNA


DNA


غشا


سیتوپلاسم


پنیسیلین


ریبوزوم


میکروارگانیسم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104 ...
در نهایت انواع جدید کاملاً صناعی آنتی‌بیوتیکها با اثر بخشی بیشتر و ثبات ...

تحقیق اسید نوکلئیک - دانلود از فایل زیست شناسی - دانلود فایل های ...

30 نوامبر 2017 ... فایل مشابه پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن
ها در 104 اسلاید - دانلود از فایل زیست شناسی. جهت اتصال به ...

شیمی محض - دانشگاه تهران

دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ ﻳﻜﻲ از دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ داراي دو ﺷـﺎﺧﻪ ﺷـﻴﻤﻲ ﻣﺤـﺾ و ﺷـﻴﻤﻲ ... ﻮ.
وﻟﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه. ﻫﺎ در رﺷﺘﻪ ﺷﻴﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ . -. ﻫﻤﻜﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣ. ﻮ ......
ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﺧﻮاص ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي آﻟﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻟـﻮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻟـﻲ، اﻧـﻮاع ...... Page
104 ..... ﻣﻌﺮﻓﻲ داروﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺪر، ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺪر، ﺿﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎ، آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫـﺎ،.

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104 ...
آنتی بیوتیک‌های با طیف وسیع، آنهایی هستند که در مقابل انواع مختلف میکرو ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع ...

19 آوريل 2018 ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در ۱۰۴
اسلاید. پادزیست یا آنتی بیوتیک (به فرانسوی: Antibiotique) به ...

پاورپوینت بررسی کامل بیمارستان - جدیدترین فایل ها و پروژه های ...

مقاله فارسی : بررسی اثر تابش حاد امواج 950 MHz سیستم تلفن همراه GSM بر ...
ترجمه مقاله با عنوان فارسی مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده
فازی .... مسجد جامع یا مسجد جمعه اصفهان، یکی از شاهکارهای معماری اسلامی در ایران است
که در ..... آنتي بيوتيك ها و فلزات سنگين در ايمني مواد غذايي، در قالب ppt و در 39
اسلاید، ...

پاورپوینت خبرنویسی

آشنایی با روش مورد پژوهی به عنوان یکی از روش های آموزشی در مدیریت و چگونگی
تنظیم ... پاورپوینت مبانی مدیریت دولتی((جلد دوم)) در 244 اسلاید قابل ویرایش آماده
دانولد ... انواع سازمان ها: ..... پاورپوینت جامع و کامل مدیریت زخم های فشاری pressure
ulcers ... گازهای پانسمان ممکن است بصورت آغشته به دارو مثلا یک پماد آنتی
بیوتیک.

مطالب مرتبط

مسجد, پلان مساجد کشور, دانلود نقشه مسجد ..... دانلود پایان نامه بررسی انواع آنتن و
کاربرد آن با فرمت ورد(word) .... دانلود پاورپوینت مهندسی شیمی با عنوان آشنايي با
احتراق و كوره ها ..... آیا چادر همان پوشش کامل است, اعتقاد و تعهد نسبت به حجاب, تاثیر
پوشش معلمان و مسئولین ...... دانلود کتاب آنتی بیوتیک ها:چالش ها،مکانیزم ها، فرصت
ها.

بایگانی‌های علوم پایه - صفحه 44 از 131 - یکدو دانلود

عنوان: دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هفتم (تجربه و تفکر) 15 اسلاید ....
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104
اسلاید ...

پاورپوینت پلیمریزاسیون آنیونی زنده - هجاواف

پاورپوینت آماده شده برای ارائه با موضوع پلمیریزاسیون آنیونی زنده تعداد ...
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104
اسلاید.

پاو وینت آب پنیر محصول جانبی فراورده های لبنی - جواب

پاو وینت آب پنیر محصول جانبی فراورده های لبنی برچسب ها : پاو وینت آب پنیر
محصول ... تأثیر wpi روی رئولوژی محاسبه شد مقدار ارزش ها تعیین شد به وسیله یک ...
فراورده های لبنی تخمیری، در حجم 139 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل. ... به
عنوان مثال: شیر با بیسکوئیت یا کیک های خانگی ماست همراه با قطعات دشده میوه یا ...

چهار آنتی هیستامین طبیعی - بازیگر

پاو وینت آنتی بیوتیک ها 104 اسلاید بخشی از فایل: - تعریف آنتی بیوتیک:
ترکیبی که ... یک راهنمای جامع برای آشنایی با داروهاحتما این راهنما رو برای خودتون
ذخیره کنید ... مکانیسم اثر ستریزین اثرات آنتی هیستامین این دارو به علت رقابت
با ... مقدار مصرف ستریزین در بزرگسالان به عنوان آنتی هیستامین مقدار ۵ تا ۱۰ میلی
گرم ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104
اسلاید. پادزیست یا آنتی بیوتیک (به فرانسوی: Antibiotique ) به صورت کلی ...

پروژه - پايان نامه - طرح توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق - گزارش ...

14 آوريل 2015 ... ليست پروژه ها و مراجع آماده جهت دانلود و استفاده به عنوان مرجع تحقيق از سايت تحقيق
سرا به آدرس www.tahghighsara.ir وبسايت جامع تحقيق سرا به آدرس... ... 104 - پایان
نامه پوکی استخوان 349 .... ها (زیرسازواره ها) در تولید آنتی بیوتیک ها پادزیست ها و
ارتباط آن با .... 476 - میگرن و انواع سردردها17 اسلاید + متن اصلی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104 ...
در نهایت انواع جدید کاملاً صناعی آنتی‌بیوتیکها با اثر بخشی بیشتر و ثبات ...

جزوه فارماکولوژی آنتی بیوتیک ها - بارانا

جزوه فارماکولوژی ( آنتی بیوتیک ها ) جزوه 38 صفحه در قالب pdf , کاملا تایپی و
دقیق ... فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی پاو وینت جامع و کامل فارماکولوژی داروهای
آنتی ... آنتی بیوتیک ها 104 اسلاید بخشی از فایل: - تعریف آنتی بیوتیک:
ترکیبی که ..... طبقه بندی، مکانیسم عمل، انواع پنی سیلین، مقاومت پنی سیلین ها،
سنتز (کاملاً ...

دانلود-رایگان-مقاله-آشنایی-با-نرم-افزار-pspice

دانلود پاورپوینت با موضوع تأثير باقيمانده سموم دفع آفات نباتي وكودهاي شيميايي،
آنتي بيوتيك ها و فلزات سنگين در ايمني مواد غذايي، در قالب ppt و در 39 اسلاید، ...

دانلود پروژه آشنایی با نظریه مجموعه های فازی به صورت پاورپوینت

پاورپوینت بررسی انواع پل و اجرای آن در 38 اسلاید زیبا در قالب پاورپوینت ...
پروژه کامل متره و برآورد همراه با نقشه ها و محاسبات و… ...... آموزش جامع ورد و پاور
پوینت و اکسل 2007 به صورت تصویری در سه فایل پی دی اف جداگانه ..... پاورپوینت
خلاصه ترجمه مقاله با عنوان برنامه ریزی خطی فازی براساس روشی برای طراحی زنجیری
تأمین ...

پاورپوینت کامل با عنوان آنتی بیوتیک ها در 100 اسلاید - دانلود رایگان

پاورپوینت کامل با عنوان آنتی بیوتیک ها در 100 اسلاید - دانلود رایگان ... در نهایت
انواع جدید کاملاً صناعی آنتی بیوتیکها با اثر بخشی بیشتر و ثبات شیمیایی
بیشتر نیز تولید شدند. انواع آنتی بیوتیکها و مکانیسم اثرجلوگیری از ساخت
دیواره سلولی باکتریشامل ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان هندسه تحلیلی در 100
اسلاید .

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح ...

105 - تاثیر فعالیت عصبی سمپاتیک و کنه کولامین ها روی نرون های آوران اولیه ....
265 - آمیب و پروتوزآ به عنوان عوامل بیماری زونوتیک آبی 40 ... ها (زیرسازواره ها) در
تولید آنتی بیوتیک ها پادزیست ها و ارتباط آن با صنعت و .... كمك بعد فركتال و
شبكه عصبي MLP - 15ص + 33 اسلاید + منابع انگلیسی کامل ..... 1015 - کتاب جامع
داروها

بایگانی‌های متابولیک - فروشگاه دانلود - فروشگاه پروژه

24 ژانويه 2018 ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104
اسلاید. آنتی بیوتیک,مکانیسم,سنتز,متابولیک,پروتئین,اسید ...

Slide 1

.2 از دیدگاه پزشکی آمریکا: خطای پزشکی کوتاهی در اجرای کامل اقدامات برنامه ریزی ...
6% ازAdverse Everts ها بشكل بالقوه قابل پيشگيري است . .... .2خطاي حاصل از عدم
انجام يك دستوريا اقدام صحيح Error of omision عدم تجويز يك آنتي بيوتيك مناسب
جهت ... بطور غير مستقيم با خطا ارتباط دارد (ارتباط غير مستقيم با بيمار ) (تاثير
...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104
اسلاید. پادزیست یا آنتی بیوتیک (به فرانسوی: Antibiotique) به صورت کلی
فراورده ...

پاورپوینت در مورد Cell Diversityهومئوستاز :: gbargo

16 سپتامبر 1996 ... دانلود فایل پاورپوینت در مورد تقارن و چند ضلعی ها در ریاضی ابتدایی ... لباس زنانه
تهران اطلاعات کامل سری دوزان لباس زنانه در تهران نام آدرس کامل تلفن . ... آنتی
بیوتیک ها 104 اسلاید بخشی از فایل: - تعریف آنتی بیوتیک: ترکیبی ... وچه در
تصفیه خانه ها ،بر اثر فعالیت باکتری های هوازی با اکسیژن هوا ترکیب ...

پاورپوینت پلیمریزاسیون آنیونی زنده - هجاواف

پاورپوینت آماده شده برای ارائه با موضوع پلمیریزاسیون آنیونی زنده تعداد ...
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104
اسلاید.

دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 5(تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ...

بعد دانلود پاورپوینت زیست شناسی 1 فصل 4(گردش مواد در بدن) گفتار 2 (رگ ها) ...
کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104 اسلاید.

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع ...

31 مه 2017 ... لطفا برای دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم
اثر و انواع آن ها در ۱۰۴ اسلاید از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین ...

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح ...

105 - تاثیر فعالیت عصبی سمپاتیک و کنه کولامین ها روی نرون های آوران اولیه ....
265 - آمیب و پروتوزآ به عنوان عوامل بیماری زونوتیک آبی 40 ... ها (زیرسازواره ها) در
تولید آنتی بیوتیک ها پادزیست ها و ارتباط آن با صنعت و .... كمك بعد فركتال و
شبكه عصبي MLP - 15ص + 33 اسلاید + منابع انگلیسی کامل ..... 1015 - کتاب جامع
داروها

پاورپوینت راهنمای استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک پیش از ...

پاورپوینت راهنماي استفاده از آنتي بيوتيک پروفيلاکتيک پيش از اعمال .....
پاورپوينت کامل و جامع با عنوان آنتي بيوتيک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104
اسلاید

پاورپوینت بررسی کامل بیمارستان - جدیدترین فایل ها و پروژه های ...

مقاله فارسی : بررسی اثر تابش حاد امواج 950 MHz سیستم تلفن همراه GSM بر ...
ترجمه مقاله با عنوان فارسی مدل سازی داده های فازی با انواع داده های فازی در پایگاه داده
فازی .... مسجد جامع یا مسجد جمعه اصفهان، یکی از شاهکارهای معماری اسلامی در ایران است
که در ..... آنتي بيوتيك ها و فلزات سنگين در ايمني مواد غذايي، در قالب ppt و در 39
اسلاید، ...

SHAHEED BEHESHTI SHAHEED BEHESHTI

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻴﺎن ژن ..... اﻓﺘﺮاق آﻟﻠﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﻘﺎ ﻣﺤﻞ اﺛﺮ ﮔﺬاري آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﮔﺮ ......
اﻧـﻮاع. ﺧﺎﺻـﻲ. از ژﻧﻬـﺎ را. ﺣﻤﻞ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. و ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻮﻟﻮگ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮاي ژﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .....
ﺳﻠﻮل دﺧﺘﺮ، ﻳﻚ ﺳﺮي ﻛﺎﻣﻞ از اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ...... ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوﻫﻲ ژن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮادة ژﻧﻲ ﻣـﻲ
...... ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. : آﻧﺘﻲ. ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از رﻳﺒـﻮزوم ﻣﺘـﺼﻞ. ﺷـﺪه و از ﺳـﻨﺘﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در.

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع ...

31 مه 2017 ... لطفا برای دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم
اثر و انواع آن ها در ۱۰۴ اسلاید از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104
اسلاید. پادزیست یا آنتی بیوتیک (به فرانسوی: Antibiotique ) به صورت کلی ...

بایگانی‌های علوم پایه - صفحه 44 از 131 - یکدو دانلود

عنوان: دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هفتم (تجربه و تفکر) 15 اسلاید ....
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع آن ها در 104
اسلاید ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم اثر و انواع ...

31 مه 2017 ... لطفا برای دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آنتی بیوتیک ها، مکانیسم
اثر و انواع آن ها در ۱۰۴ اسلاید از طریق لینک زیر اقدام نمایید. به همین ...

پاورپوینت خبرنویسی

آشنایی با روش مورد پژوهی به عنوان یکی از روش های آموزشی در مدیریت و چگونگی
تنظیم ... پاورپوینت مبانی مدیریت دولتی((جلد دوم)) در 244 اسلاید قابل ویرایش آماده
دانولد ... انواع سازمان ها: ..... پاورپوینت جامع و کامل مدیریت زخم های فشاری pressure
ulcers ... گازهای پانسمان ممکن است بصورت آغشته به دارو مثلا یک پماد آنتی
بیوتیک.پاورپوینت درس 13 تاریخ 2 پایه یازدهم انسانی (تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفوی)

پاورپوینت انواع محلول های وریدی و موارد استفاده و مراقبتهای پرستاری -33 اسلاید

مقاله انگلیسی ترجمه شده تخصصی :حقايق در مورد گسبدانلود تمامی پاورپوینت های آماده درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم

نمونه سوال کتاب پاکتس 2 Pockets