دانلود فایل


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص

دانلود فایل پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص
11اسلاید
چکيده محتواي فابل:
دامنه کاربرد
¨ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای 100 تا 700 در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص. تاریخ اجرا¨صورتهاي مالي با دوره مالي اول فروردين 1391 و پس از آن هدف¨هدف حسابرس هنگام بکارگيري استانداردهاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاصپذیرش کار؛برنامه ریزی و اجرای حسابرسی؛ وگزارشگری نسبت صورت مالی.¨ تعاریفصورتهاي مالي با مقاصد خاص: صورتهاي مالي تهيه شده براساس يک چارچوب با مقاصد خاص.
چارچوب با مقاصد خاص: چارچوب گزارشگري مالي طراحي شده براي رفع نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان خاص .
نمونه هايي از چارچوبهای با مقاصد خاص

ضوابط مورد استفاده واحد تجاري برای تهیه اطلاعات مالی برای مقاصد مالیاتی؛ضوابط گزارشگري مالي مقرر توسط مراجع ذیصلاح قانونی؛ یاضوابط گزارشگري مالي يک قرارداد، از قبيل قرارداد تسهیلات مالی يا کمک بلاعوض.

پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800


پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


800 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎص ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 800. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص. در. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎي ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص. (. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه. )1390. 2. اﻟﻒ . ﭘﺬﻳﺮش ﻛﺎر. ؛. ب . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و اﺟﺮاي. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. ؛ و.
پ . ﮔﺰارﺷﮕﺮي. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ . ﺗﻌﺎرﻳﻒ .6. در. اﻳﻦ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻳﺮ ﺑ. ﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر. رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. : اﻟﻒ . ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ. ﻣﻘﺎﺻﺪ. ﺧـﺎص . ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻳـﻚ
...

پاورپوینت جذب اتمی

دانلودتحقیق عملیات حرارتی فولادهای ماریجینگ

✅ طریقه غیرفعال کردن آپدیت خودکار در ویندوز 10

پاورپوینت درمورد حکومت سلجوقیان در خراسان

پاورپوینت تقاضا و سیستم کنترل موجودی-مدیریت تولید و عملیات

تحقیق در مورد رنگرزی

کتاب حساب فنی سال اول هنرستان فنی نظام قدیم رشته های ماشین ابزار و قالب سازی

دانلود پاورپوینت رد پای اکولوژی - 21 اسلاید

جزوه بررسي كانيهاي در بردارندة‌ عناصر نادر خاكي شامل مونازيت ، باستنازيت و زينوتايم و كاربرد آن در اي

دانلود پاورپوینت هدیه های آسمانی پایه 6 درس نهم جهان دیگر