دانلود رایگان


پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص

دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص پاورپوینت استاندارد حسابرسي 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصد خاص
11اسلاید
چکيده محتواي فابل:
دامنه کاربرد
¨ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای 100 تا 700 در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص. تاریخ اجرا¨صورتهاي مالي با دوره مالي اول فروردين 1391 و پس از آن هدف¨هدف حسابرس هنگام بکارگيري استانداردهاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاصپذیرش کار؛برنامه ریزی و اجرای حسابرسی؛ وگزارشگری نسبت صورت مالی.¨ تعاریفصورتهاي مالي با مقاصد خاص: صورتهاي مالي تهيه شده براساس يک چارچوب با مقاصد خاص.
چارچوب با مقاصد خاص: چارچوب گزارشگري مالي طراحي شده براي رفع نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان خاص .
نمونه هايي از چارچوبهای با مقاصد خاص

ضوابط مورد استفاده واحد تجاري برای تهیه اطلاعات مالی برای مقاصد مالیاتی؛ضوابط گزارشگري مالي مقرر توسط مراجع ذیصلاح قانونی؛ یاضوابط گزارشگري مالي يک قرارداد، از قبيل قرارداد تسهیلات مالی يا کمک بلاعوض.

پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800


پاورپوینت استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


استاندارد حسابرسی 800- ملاحظات خاص در حسابرسی صورت های مالی ...

1 مارس 2016 ... استاندارد حسابرسی 800- ملاحظات خاص در حسابرسی صورت های مالی تهیه شده براساس
چارچوب های با مقاصد خاص. 1. استانداردهای 100 تا 700، در حسابرسی صورتهای مالی
کاربرد دارد. در این استاندارد، ملاحظات خاص در بکارگیری آن استانداردها در حسابرسی
صورتهای مالی تهیه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص مطرح می‌شود ...

800 ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎص ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 800. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص. در. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎي ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص. (. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه. )1390. 2. اﻟﻒ . ﭘﺬﻳﺮش ﻛﺎر. ؛. ب . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و اﺟﺮاي. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. ؛ و.
پ . ﮔﺰارﺷﮕﺮي. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ . ﺗﻌﺎرﻳﻒ .6. در. اﻳﻦ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﺻﻄﻼﺣﺎت زﻳﺮ ﺑ. ﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر. رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. : اﻟﻒ . ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ. ﻣﻘﺎﺻﺪ. ﺧـﺎص . ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻳـﻚ
...

پاورپوینت شناسایی انواع وعلل به وجود آمدن بعضی ازترک ها وطریفه های ترمیم ترک ها وموادتعمیری ومزایاومعایب مواد وانواع دستگاه های تزریقی

مهريه و اطلاعات راجع به مطالبه آن

یک طبقه با سقف کاذب و جزئیات

پاورپوینت در مورد کارگاه مقدماتی روش تحقیق

مجموعه 101 تصویر متحرک با فرمت GIF مخصوص کانال های تلگرام

نظريه سازمان

کتابچه نمونه سوالات درس رویکردهای نقد ادبی پیام نور 1212144-1225123

گزارش کارآزمایشگاه شیمی آلی 1-تقطیر 5باردانلوددر5روز

115 - خرید و دانلود تحقیق: توصیه هایی در مورد انتخاب لامپ مناسب - 8 صفحه فایل ورد

فایل آموزش مونتاژ تابلو برق