دانلود فایل


پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1 اوتاکوئیدها ) - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1 اوتاکوئیدها )

دانلود فایل پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1 اوتاکوئیدها ) پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1 اوتاکوئیدها )
30اسلاید
فارماکولوژی 1

اوتاکوئیدها

هیستامین و داروهای موثر بر آن
—اتوكوئيدها (Autacoids): autos=self/akos=remedy—مجموعه اي از مواد درون زاد که به صورت موضعي در تنظيم اعمال مختلف از جمله آسيب بافتي و التهاب نقش دارند——هيستامين، برادي كينين، سروتونين و ايكوزانوئيدها (سيتوكاين ها و پپتيدهاي درون زاد (مانند آنژيوتانسين II و هورمونهاي ناتريورتيك دهليزي) —اتوكوئيدها نزديك محل ساخته شدن، اثر خود را اعمال مي كنند (پاراكرين) ؛ هورمون موضعي هیستامین—در بدن از اسيد آمينه هيستيدين و توسط آنزيم هيستيدين دكربوكسيلاز ساخته مي شود—1927: Best و همکارانش هیستامین را از بافت های تازه کبد و ریه جدا کردند—رسپتورهای هیستامین:H1, H2, H3, H4— توزيع و بيوسنتز در بدن: —ماست سل ها (mast cells)و بازوفیل ها—پوست، مخاط راه هاي هوايي و مخاط معده و روده ای ماست سل بیشتری دارند—برخی نرونهای CNS نیز حاوی هیستامین هستند—(Turnover) هيستامين پايين است و اگر هيستامين آنها تخليه شود، ممكن است چند هفته طول بكشد تا ميزان اتوكوئيد به حالت اول برگردد— آزاد سازی هیستامین به دنبال واکنش ایمنی و اتصال IgE
توبوكورارين، سوكسينيل كولين، مورفين، مواد حاجب راديوگرافي: به صورت مستقيم و بدون حساسيت زايي قبلي، رهايش هیستامین از ماست سل ها مي شوند
. سندرم red-man ( وانكومايسين ): قرمزي اندام هاي فوقاني و صورت و كاهش فشار خون
مکانیسم این داروها در آزادسازی H: افزايش كلسيم داخل سلولي در ماست سل ها و رهايش ميانجي از گرانول ها

دیگر علل آزادسازی هیستامین: كهير ناشي از سرما و آفتاب / قرمزي و كهيري كه به دنبال خاراندن پوست
اپي نفرين با عمل روي گيرنده هاي β2 و افزایش غلظت cAMP، مانع رهايش ميانجي از ماست سل ها مي شود/ کرومولین، کتوتیفن: پایداری در غشا ماست سل هاپاورپوینت هیستامین


پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن


پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1 اوتاکوئیدها )


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


داروهای ضد تهوع و استفراغ

مدرس: دکتر شهاب بهلولی. دانشیار فارماکولوژی. دانشکده پزشکی. داروهای ضد تهوع و
استفراغ. 1. فیزیولوژی. 2. فیزیولوژی. 3. ریسک فاکتورها. وابسته به بیمار ...
آنتی هیستامین ها: دیمین هیدرینات; آنتی موسکارین ها: اسکوپولامین. 5. داروهای مختلف
و گیرنده های آنها. 6. بنزامید ها: متوکلوپرامید. فارماکوکینتیک مشابه داروهای موثر در
CNS ...

پاورپوینت VoIP چیست - تحقیق مقاله پروژه

پاورپوینت VoIP چيست؟ üVoIP چيست؟20اسلایدفهرست üمقدمه üVoIP چيست؟
üپروتکل های موجود در VOIPüنحوه ايجاد يك اتصال VoIPüنحوه برقراري ارتباط
VOIPüتفاوت VOIP با PSTN (Public Switched Telephone Network)üانواع مكالمات
با استفاده از VOIPüمزایای VoIPüمعايب VoIPüانواع حملات در VOIPüروش هاي پيش
نهادي براي ايمن ...

ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﺑﺨﺶ دروﻧﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸ - دانشگاه علوم پزشکی ...

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: از دﻓﺘﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺨﺶ، دﻓﺘﺮﮐﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، آزﻣﺎﯾ. ﺸﮕﺎه ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ داروﯾﯽ.
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار دارد. ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي اﮐﻨﻮن ﺑﺎ. 1. ﻋﻀﻮ
...... ﻫﺪف ﮐﻠﯽ درس: آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ. ﺑﺎ داروﻫﺎ. ي. آﻧﺘﯽ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ. و آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن ﺳﻞ.
ﻣﺪت. زﻣﺎن. ﺗﺪرﯾﺲ. 2: ﺳﺎﻋﺖ. اﻫﺪاف. رﻓﺘﺎري. داﻧﺸ. ﺠﻮ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس درس ﺑﺘﻮاﻧﺪ: •. آﻧﺘﯽ. ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ. ﻫﺎي.
ﻧﺴﻞ.

پاورپوینت درمورد التهاب - دارای نماداعتماد الکترونیک وزارت صنعت ...

پاورپوینت کنترل فیزیکوشیمیایی 136اسلاید همراه بامثال شیمی تجزیه کمی روش
آنالیز مواد دارویی کنترل فیزیکوشیمیایی مواد دارویی: روشهای استخراج و جداسازی
مواد دارویی ... پاورپوینت سروتونین و آلکالوئیدهای ارگوت(فارماکولوژی 1) 28اسلاید
فارماکولوژی 1 سروتونین و آلکالوئیدهای ارگوت سروتونين: (5-hydroxytryptamine) ...

پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1 اوتاکوئیدها ...

1 فوریه 2018 ... پی دی اف پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1 اوتاکوئیدها )
دیگر به جستجو برای پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1
اوتاکوئیده.......

نت مجموعه قطعات امین ثابت اغلو برای پیانو و آواز جلد2در50ص – دانشجو

8 آوريل 2018 ... پاورپوینت درباره برج‌هاي خرقان · پاورپوینت درباره خشم در كودكان، خشم چيست و چه
چيزهايي ما را عصباني ميكند؟ پاورپوینت درباره انتخاب ورزش مناسب · پاورپوینت
کتاب برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات(نت) دکتر علی حاج شیر محمدی · پاورپوینت
هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1 اوتاکوئیدها ).

پاورپوینت برخورد اورژانسی با تشنج - مرجع دانلود

پاورپوینت برخورد اورژانسی با تشنج پاورپوینت برخورد اورژانسی با
تشنج34اسلایدتعاریف—تشنج(seizure):حالتی ناشی از فعالیت فراوان غیر طبیعی
نرونها در کورتکس مغز یا سیستم لیمبیک عمقی—اپی ... (1ساده(Simple) که بدون
تغییر هوشیاری است. ... پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1
اوتاکوئیدها ).

پاورپوینت روکش قرص Tablet Coating - دانلود

پاورپوینت روکش قرص Tablet Coating روکش پاورپوینت روکش قرص روکش روکش
قرص. پاورپوینت درس فارماسوتيكس 3 ( پاورپوینت مايعات و تزريقي ) پاورپوینت
روکش قرص Tablet Coating Coating قرص پاورپوینت فناوري اولتراسوند
پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر پاورپوینت آن(فارماکولوژی 1 اوتاکوئیدها )
Tablet ...

پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC - دارای نماداعتماد ...

120اسلاید. چکيده محتواي فايل: مقیاس هوشی وکسلر کودکان. WISC. تاریخچه: تاریخ
اولین انتشار:1949. تاریخ اولین تجدید نظر:1974. آخرین نسخه منتشر شده:1991.
ساخت آزمون. این آزمون از 2 مقیاس عملی و کلامی تشکیل یافته. و هر مقیاس دارای 6 خرده
آزمون است. در هرمقیاس5 آزمون به عنوان آزمون اصلی و 1 آزمون به عنوان آزمون مکمل بکار می
رود.

پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1 اوتاکوئیدها ...

9 آوريل 2018 ... پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1 اوتاکوئیدها ) 30اسلاید
فارماکولوژی 1 ا وتاکوئیدها هیستامین و داروهای موثر بر آن — اتوكوئيدها (Autacoids) :
autos=self/ akos =remedy — مجموعه‌اي از مواد درون زاد که به صورت موضعي در تنظيم
اعمال مختلف از جمله آسيب بافتي و التهاب نقش دارند — — هيستامين، ...

پاورپوینت مننژیت ومونونوکلئوز عفونی درکودکان - مرجع دانلود

پاورپوینت مننژیت ومونونوکلئوز عفونی درکودکان پاورپوینت مننژیت
ومونونوکلئوزعفونی درکودکان54اسلایدچکيده محتواي فابل:بیماریهای عفونی 1-
مننژیت 2-آنسفالیت 3-مونونوکلئوز عفونی مننژیت: عبارت است از التهاب پردههای
مننژ مغز و نخاع که توسط ... پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1
اوتاکوئیدها ).

پاورپوینت مننژیت ومونونوکلئوز عفونی درکودکان - مرجع دانلود

پاورپوینت مننژیت ومونونوکلئوز عفونی درکودکان پاورپوینت مننژیت
ومونونوکلئوزعفونی درکودکان54اسلایدچکيده محتواي فابل:بیماریهای عفونی 1-
مننژیت 2-آنسفالیت 3-مونونوکلئوز عفونی مننژیت: عبارت است از التهاب پردههای
مننژ مغز و نخاع که توسط ... پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1
اوتاکوئیدها ).

پاورپوینت مقیاس هوشی وکسلر کودکان WISC - دارای نماداعتماد ...

120اسلاید. چکيده محتواي فايل: مقیاس هوشی وکسلر کودکان. WISC. تاریخچه: تاریخ
اولین انتشار:1949. تاریخ اولین تجدید نظر:1974. آخرین نسخه منتشر شده:1991.
ساخت آزمون. این آزمون از 2 مقیاس عملی و کلامی تشکیل یافته. و هر مقیاس دارای 6 خرده
آزمون است. در هرمقیاس5 آزمون به عنوان آزمون اصلی و 1 آزمون به عنوان آزمون مکمل بکار می
رود.

پاورپوینت مننژیت ومونونوکلئوز عفونی درکودکان - مرجع دانلود

پاورپوینت مننژیت ومونونوکلئوز عفونی درکودکان پاورپوینت مننژیت
ومونونوکلئوزعفونی درکودکان54اسلایدچکيده محتواي فابل:بیماریهای عفونی 1-
مننژیت 2-آنسفالیت 3-مونونوکلئوز عفونی مننژیت: عبارت است از التهاب پردههای
مننژ مغز و نخاع که توسط ... پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر آن(فارماکولوژی 1
اوتاکوئیدها ).

ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﺑﺨﺶ دروﻧﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸ - دانشگاه علوم پزشکی ...

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: از دﻓﺘﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺨﺶ، دﻓﺘﺮﮐﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، آزﻣﺎﯾ. ﺸﮕﺎه ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ داروﯾﯽ.
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار دارد. ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي اﮐﻨﻮن ﺑﺎ. 1. ﻋﻀﻮ
...... ﻫﺪف ﮐﻠﯽ درس: آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ. ﺑﺎ داروﻫﺎ. ي. آﻧﺘﯽ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ. و آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن ﺳﻞ.
ﻣﺪت. زﻣﺎن. ﺗﺪرﯾﺲ. 2: ﺳﺎﻋﺖ. اﻫﺪاف. رﻓﺘﺎري. داﻧﺸ. ﺠﻮ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس درس ﺑﺘﻮاﻧﺪ: •. آﻧﺘﯽ. ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ. ﻫﺎي.
ﻧﺴﻞ.

فارماکولوژی

علمی است که اثرات متقابل دارو و موجود زنده را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
فارماکولوژی در مورد منشا داروها، خواص داروها، اشکال دارویی، راههای تجویز داروها، جذب،
پخش، متابولیسم و دفع داروها، اثرات مفید و مضرداروها، موارد مصرف و منع مصرف داروها،
تداخلات دارویی، سمیت داروها بحث می کند. تفاوتهای فارماکولوژی پزشکی و
دامپزشکی: 1- تنوع ...

پاورپوینت روکش قرص Tablet Coating - دانلود

پاورپوینت روکش قرص Tablet Coating روکش پاورپوینت روکش قرص روکش روکش
قرص. پاورپوینت درس فارماسوتيكس 3 ( پاورپوینت مايعات و تزريقي ) پاورپوینت
روکش قرص Tablet Coating Coating قرص پاورپوینت فناوري اولتراسوند
پاورپوینت هیستامین و داروهای موثر بر پاورپوینت آن(فارماکولوژی 1 اوتاکوئیدها )
Tablet ...

پاورپوینت درباره پپتيدهاي زيست فعال

پاورپوینت موتورهاي هيدروژني - 41 اسلاید

پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک

سیکل سرمایش تراکم بخار

دانلود پروژه آشنایی با شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت حسينيه اميني های قزوين

پروپوزال ارزیابی توانایی گیاهپالایی گونه عسلی در پالایش خاکهای آلوده به سرب

دانلود پاورپوینت ويليام شكسپير