دانلود فایل


طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط - دانلود فایلدانلود فایل طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط

دانلود فایل طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط تقاضاي روز افزون انرژي الکتريکي و تجديد ساختار در سيستمهاي قدرت باعث شده­است که اين سيستمها در نزديکي حدود پايداري خود کار کنند. يکي از مسائلي که در طراحي و بهره­برداري از سيستمهاي قدرت بايد مد نظر قرار گيرد پايداري سيستم در مقابل اغتشاشات سيگنال بزرگ مي­باشد. با توجه به اهميت پايداری گذرا در سيستم قدرت به دنبال روشی خواهيم بود که منجر بهبود پايداری سيستم گردد. در چند دهه اخير با پيشرفتهای سريع در صنعت نيمه هادی و استفاده از آنها در كاربردهاي قدرت، مفهوم سيستم ­هاي انتقال انرژي AC انعطاف پذير(FACTS) مطرح گرديد. يكي از تأثيرگذارترين آن ها كنترل كننده ي بین خط توان (IPFC) است كه با توانايي كنترل پارامترهاي مختلف شبكه و به عنوان ابزاري چند منظوره مورد بهره برداري قرار مي گيرد. در اين تحقيق با بدست آوردن تابع لياپانوف در حضور جبران کننده در دو سيستم تک ماشينه و چند ماشينه، کنترل کننده­هايي برای اين جبران کننده طراحی شده که با برآورده کردن معيار پايداري لياپانوف، باعث افزايش حاشيه پايداري گذرا و کاهش نوسانات گذرا در سيستم­هاي فوق می­گردد. . با توجه به اين كه تابع انرژي گذراي سيستم ابزار مناسبي براي بررسي مسئله ي پايداري است، بهينه سازي تابع انرژي IPFC به منظور دستيابي به بيشترين حاشيه ي پايداري گذرا مدنظر قرار مي گيرد. اين ايده، اساس توليد اطلاعات آموزش مورد نياز در شبكه ي ANFIS به عنوان كنترل كننده ي IPFC قرار گرفته است. بررسي پايداري گذرا با محاسبه ي زمان بحراني رفع خطا انجام مي گيرد كه افزايش آن به معناي بهبود پايداري گذرا و مسئله اي حياتي در سيستم قدرت است.
.

کلمات کليدي: پايداري گذرا، تابع انرژي لياپانوف، زمان بحراني رفع خطا، ،کنترل فازی عصبی


طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی |4989

28 آوريل 2018 ... از ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺗﻮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ... ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ... ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮ دارد، ﺑﺎ ﻣﯿﺮا ﮐﺮدن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮان درون-ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪاری ﮔﺬرای ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ... داﻧﻠﻮد
ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﺮق ﭘﺎﯾﺪاری دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻗﺪرت ﭼﮑﯿﺪه: در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ...

پروژه طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های ...

طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از
کنترل کننده توان بین خطوط.

Abdolreza Sheikholeslami

2- كارگاه كيفيت توان در هفدهمين كنفرانس بين المللي برق تهران آبان ماه 1381 ... 4-
افزایش بهره وری خطوط انتقال با نگرش مفهومی به ادوات FACTS، همکار اصلی، سازمان ...
كارشناسي: الكترويك قدرت، بررسي سيستم هاي قدرت، كنترل سيستم هاي خطي، .... 3-
طراحي و ساخت و اجراي تقويت کننده اي قدرت استاتيکي حالت جامد و نوع گردان 1377.

سید مجتبی موسوی - znu.ac.ir

طراحی و برای پایداری سیستم های قدرت مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ... ۳-۳
طراحی کنترل کننده میرا کننده. ... را به منظور بهبود میرایی نوسانات در گستره محدوده
ناپایداری سیستم بدین منظور که ... مطالعات پایداری دینامیک و گذرا معطوف شود. ... را
نیز ایفا می کند و آن کنترل توان راکتیو برای کمک به بهبود پایداری سیستم است.

پایداری دینامیکی سیستمهای قدرت

10 مارس 2018 ... Follow پایداری دینامیکی سیستمهای قدرت on our site and find it. ... مدلسازی سیستم
تک ماشینه به منظور مطالعه پدیده نوسانات با فرکانس کم، و روش طراحی PSS به ... به
همین دلیل استفاده از ادو ات کنترلی و پایدارساز در سیستم قدرت می تواند تا ...
کنترل کننده های پخش توان یکپارچه[1] برای خطوط انتقال شناسایی شده ...

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q= http://upload ...

o عنوان رساله دکتری: " شناسایی خطاهای امپدانس بالا در سیستمهای توزیع انرژی ...
کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت (تحصیلات تکمیلی)(دانلود کتاب) .... اجرای
برنامه زمان استفاده(TOU) به منظور بهبود عملکرد سیستم های توزیع انرژی ..... 1-
طراحی و شبیه سازی تنظیم کننده های ولتاژ خودکار با استفاده از کنترل کننده های
هوشمند.

مسعود محرمخانی - دانشکده مهندسی - دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

طراحی بهینهی SMES و SFCL جهت پایداری گذرا و کنترل فرکانس بار سیستم قدرت
... که با خط انتقال بههم متصل شدهاند و توان از طریق این خط انتقال، بین آنها مبادله
میگردد. ... اما در سیستمهای قدرت عملی، بار بطور مداوم در حال تغییر است و بدلیل
برخی ... در هر یک از نواحی از کنترلکننده متداول PID استفاده شده است و ضرایب آن
بهکمک ...

کنترل قدرت و فرکانس یک سیستم قدرت انرژی باد با استفاده از ...

7 ساعت قبل ... تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ...
مصنوعی · اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ...
تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ · ارزیابی ....
دانلودپاورپوینت درباره هوشمندي بازار به منظور تعيين استراتژي و برنامه ...

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت - دانشگاه علم وصنعت

طراحی نرم افزار گرافیکی جهت مطالعات پایداری گذرا و نوسان توان در سیستمهای قدرت
. صادق جمالی ... حفاظت و فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ولتاژ بالا با استفاده از
تئوری امواج سیار. صادق جمالی ... طراحی کنترل کننده TCSC با استفاده از روش تجزیه
و تحلیل حساسیت تابعی به منظور سیرا کردن نوسانات بین ناحیه ای در سیتم های
قدرت.

تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ...

7 ساعت قبل ... تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگدسته ... تقویت
ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ... مصنوعی
· اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ..... بنابراین
پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به عنوان یک کنترل اضافی از ...

تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ...

7 ساعت قبل ... تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگدسته ... تقویت
ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ... مصنوعی
· اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ..... بنابراین
پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به عنوان یک کنترل اضافی از ...

بسمه تعالی

بهبود پایداری گذرا و دینامیکی در سیستمهای قدرت ... در این مقاله به طراحی یک
پایدارساز ترکیبی پیشرفته به عنوان سازنده سیگنال کمکی ... کنترل کننده
فیدبک خطی ساز توان مقابله با عدم قطعیت غیرساختاری داشته و کنترل کننده ...
ضمناً به همراه استفاده از یک کنترل کننده هوشمند فازی، می توان مساله chattering حاصل
از کنترل ...

Page 1 پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ...

واژههای کلیدی : تولیدات پراکنده ، محدود کننده جریان خطا، مزارع بادی ... انرژی باد
سریعترین رشد را در بین انرژیهای تجدیدپذیر ... سیستم قدرت با نیروگاههای متداول
محسوب می شود. ... امروزه استفاده از ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه (DFIG) به ... علت
قابلیت کنترل توان اکتیو و راکتیو به صورت مجزا در آن .... 6- بهبود پایداری گذرا.

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت - دانشگاه علم وصنعت

طراحی نرم افزار گرافیکی جهت مطالعات پایداری گذرا و نوسان توان در سیستمهای قدرت
. صادق جمالی ... حفاظت و فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ولتاژ بالا با استفاده از
تئوری امواج سیار. صادق جمالی ... طراحی کنترل کننده TCSC با استفاده از روش تجزیه
و تحلیل حساسیت تابعی به منظور سیرا کردن نوسانات بین ناحیه ای در سیتم های
قدرت.

سیستم های زاویه

های بین w1. ... سیستم های زاویه,سیستم‌های کنترل خودکار پرواز - ویکی‌پدیا،
دانشنامهٔ ... سطوح کنترل پرواز مانند ایلرون ها، اولویتور و غیره به همراه مکانیزم‌های
مرتبط با آن‌ها ... درک دینامیک سیستم قدرت بدون فهم فیزیکی و اصول اساستی نن
نستان نیست . ... نموزش رفتار دینامیکی و پایداری زاویه ای و پایداری ولتاژ در
سیستم های قتدرت ...

اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ...

7 ساعت قبل ... تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ...
تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ... پاورپوینت
درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: جاذبه های گردشگری ایران ..... اساس شاخص
بهبود عملکرد مودال به عنوان اندازه گیری اثر پایداردهنده کنترل درمرجع ...

تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ...

7 ساعت قبل ... تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگدسته ... تقویت
ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ... مصنوعی
· اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ..... بنابراین
پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به عنوان یک کنترل اضافی از ...

بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از جبران سازهای سری TCSC و ...

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از جبران سازهای
سری ... منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در سال
۱۳۹۵ ... کنترل کننده POD به منظور افزایش میرایی نوسانات توان به سیستم کنترل
ادوات ... در طراحی کنترل کننده های ادوات FACTS از مبدل های الکترونیک قدرت و
سیستم های ...

بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه ای در سیستم چند ماشینه با ...

پایداری ومیرایی نوسانات در سیستم های قدرت هنگام خطا واغتشاشات گذرا،که ناشی از.
گشتاور میرا ... به. منظور. بهبود. میرایی در این مدها،. به مطالعه ادوات. FACTS. با
کنترل. کننده ... بهبود میرایی نوسانات توان وپایداری در یک ... مقاالت بسیاری با
استفاده از پایدارساز های سیستم. قدرت. (PSS). وادوات. FACTS. به منظور میرایی
نوسانات.

بهبود پايداري سيستم قدرت با استفاده از UPFC (پايان نامه)

The UPFC is a solid-state device, which can be used to control the active and ...
به منظور پایداری سیستم، از PSS (پایدار ساز سیستم قدرت) و AVR (تنظیم کننده ...
را می توان در مقایسه با سیستم فاقد UPFC، به سرعت کاهش داد و از بین برد. ... شود که
UPFC، می تواند به صورت مستقل، توان اکتیو و راکتیو خط انتقال را کنترل نماید.

کنترل قدرت و فرکانس یک سیستم قدرت انرژی باد با استفاده از ...

7 ساعت قبل ... تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ...
مصنوعی · اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ...
تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ · ارزیابی ....
دانلودپاورپوینت درباره هوشمندي بازار به منظور تعيين استراتژي و برنامه ...

تحقیق کنترل پایداری سیستمهای قدرت در حالت گذرا به ... - nikpelast.ir

27 فوریه 2018 ... در این مقاله کنترل پایداری سیستمهای قدرت به روش تولید زدایی بهینه ... روش بر
روی سیستم تست 39 باس IEEE با 10 ژنراتور ارائه شده است. ... بنابراین طراحی
سیستمهای کنترل پایداری گذرا جهت پیشگیری از حوادث نامطلوب الزامی است. ... از
رسیدن سیستم به حالت پایدار می توان این واحدها را مجددا' وارد شبکه کرد [1] .

پایداری در سیستم قدرت و بهبود پايداري گذرا و افزايش حد پايداري ...

این امر به سادگی به وسیله ترکیب کنورتور با خازن های ثابت و یا سو ئیچ شده با ...
و یا کنترل شده با تریستور و بانک های رآکتور استفاده می کند می تواند به منظور ...
را برای طراح به وجود می آورد تا جبران ساز را از نظر محدوده تعریف شده توان رآکتیو ...
متناوب در پشت یک رآکتانس کوپله کننده است که مشخصه های V Iو V Q مربوط به آن در
...

کنترل هماهنگ tcsc, svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با ...

کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت. با اعمال
کنترل کننده ترکیبی مدر لغزشی فازی تطبیقی و بهینه ... با توجه به. پاسخ مطلوب
روش کنترل مد لغزشی فازی. تطبیقی در حالت گذرا و پاسخ مناسب ... سطح تعریف شده
لغزش که از پایداری ... به این منظور برای ... استفاده از سیستمهای انتقال جریان
متناوب.

سیستم داوری

سعید جلیلی, طراحی بهینه شبکه بر خط انرژی‌های پاک در حضور جبران ساز ... حامد
احمدی, طراحی ، مدلسازی و کنترل بهینه جبران ساز استایکی سیستم های توزیع ...
منبع ولتاژ مبتنی بر کنترل‌کننده‌ توان بین فازی به‌عنوان محدودکننده جریان خطا ...
با استفاده از معیارهای اندازه گیری به منظور بهبود ناپایداری ثبات سیستم های برق
قدرتی.

پاورپوینت بهبود پایداری سیستم های قدرت جهت با استفاده از Blackout ...

26 آوريل 2018 ... پایداری گذرا ... بررسی تاثیرات ادوات FACTS برقابلیت اطمینان سیستم های قدرت
در ... در اینجا TCSC به منظور تنظیم تقسیم بار بین دو خط انتقال موازی به ... کنترل
کننده یکپارچه توان – IPFC: کنترل کننده توان بین خطوط – C … ... دانلود فایل ورد
Word پروژه بهبود پایداری سیستم های قدرت و طراحی پایدار کننده های ...

سیستم داوری

سعید جلیلی, طراحی بهینه شبکه بر خط انرژی‌های پاک در حضور جبران ساز ... حامد
احمدی, طراحی ، مدلسازی و کنترل بهینه جبران ساز استایکی سیستم های توزیع ...
منبع ولتاژ مبتنی بر کنترل‌کننده‌ توان بین فازی به‌عنوان محدودکننده جریان خطا ...
با استفاده از معیارهای اندازه گیری به منظور بهبود ناپایداری ثبات سیستم های برق
قدرتی.

مصطفی صدیق زاده - پروفایل

كنترل توان راكتيو در سيستمهاي قدرت (كارشناسي ارشد) .... sizing and siting of
distributed generation for power system transient stability ..... صديقي زاده, "
بازآرايي شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با استفاده از
الگوريتم .... صديقي زاده, "طراحي كنترل كننده پرسپترون چند لايه عصبي براي
پرواز تعقيب ...

آموزش دینامیک سیستم های قدرت 1 - فرادرس

آموزش مباحث درس دینامیک سیستم های قدرتبه صورت گام به گام و تصویری، با
تدریس مهندس رحمت اله خضری به همراه مدل سازی، تحلیل، طراحی و کاربرد کنترل کننده
ها. ... دینامیک سیستم های قدرت به منظور آشنایی دانشجویان و مهندسان برق صنعتی با
... دهم: پایداری گذرا در سیستم قدرت; درس یازدهم: پایداری ولتاژ و کنترل توان راکتیو
...

دانلود مقاله کنترل کننده تطبیقی برای خازن های سری با سوییچ ...

دریافت مقاله ترجمه شده بهبود پایداری سیستم قدرت با کنترل کننده تطبیقی ... یک
قانون کنترل غیرخطی طراحی شده است، درحالیکه ویژگی بهبود پایداری گذرا ... که آن
را برای استفاده با ادواتی همچون خازن های سری با کنترل تریستور (TCSC) ... با
تنظیم مناسب، اینها قدر به میرایی نوسانات توان حالت های محلی و بین منطقه ای، می
باشند.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q= http://upload ...

o عنوان رساله دکتری: " شناسایی خطاهای امپدانس بالا در سیستمهای توزیع انرژی ...
کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت (تحصیلات تکمیلی)(دانلود کتاب) .... اجرای
برنامه زمان استفاده(TOU) به منظور بهبود عملکرد سیستم های توزیع انرژی ..... 1-
طراحی و شبیه سازی تنظیم کننده های ولتاژ خودکار با استفاده از کنترل کننده های
هوشمند.

کنترل قدرت و فرکانس یک سیستم قدرت انرژی باد با استفاده از ...

7 ساعت قبل ... تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ...
مصنوعی · اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ...
تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ · ارزیابی ....
دانلودپاورپوینت درباره هوشمندي بازار به منظور تعيين استراتژي و برنامه ...

137 KB

بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت با استفاده از. بهینه شده توسط ... چکیده: در این
مقاله به طراحی کنترل کننده میراساز برای میرایی نوسانات ... زاویه ولتاژ را کنترل
کرده و به این ترتیب توان عبوری از خط را تغییر ... و میتواند برای بهبود پایداری
گذرا، کنترل ولتاژ و میرایی نوسانات سیستم ... به منظور برقراری تعادل توان بین
قسمت.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q= http://upload ...

o عنوان رساله دکتری: " شناسایی خطاهای امپدانس بالا در سیستمهای توزیع انرژی ...
کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت (تحصیلات تکمیلی)(دانلود کتاب) .... اجرای
برنامه زمان استفاده(TOU) به منظور بهبود عملکرد سیستم های توزیع انرژی ..... 1-
طراحی و شبیه سازی تنظیم کننده های ولتاژ خودکار با استفاده از کنترل کننده های
هوشمند.

isme conference 2002 authors guide, paper title - مجله نخبگان علوم و ...

طراحی پایدارساز برای سیستم های قدرت جهت بهبودی پایداری شبکه به منظور افزایش
... تولید کننده انرژی مجبور به تقویت واحدهای تولیدی موجود و استفاده از خطوط ...
ناپایداری گذرا ممکن است مواجه با ناپایداری دینامیکی شوند به نحوی که در شبکه های
قدرت .... لذا به این طریق می توان فرکانس شبکه را کنترل نمود ولتاژ نیز به وسیله
اعمال ...

و ﺑﺎدي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻗﺪرت ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬ - UBC ECE

ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي. را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﮔﺬرا ... ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي.
: ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻛﻮﭼﻚ، ﭘﺎﻳﺪاري ﮔﺬرا، ﻣﻮد ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ. اي و ﻣﺤﻠﻲ، زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﻲ رﻓﻊ. ﺧﻄﺎ، ...... ﺗﻮان. ﺣﻘ. ﻘﻴ. ﻲ
. ﻴﺗﻮﻟ. ﺪ. ﻧي. ﻴ. ﺮوﮔﺎه. ﺑﺎد. ي. ﺑﺎ. ﺗﻐ. ﺮﻴﻴ. ﺑﻬﺮه. ﺗﻨﺎﺳﺒ. ﻲ. ﺗﻨﻈ. ﻢﻴ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺗﻮان. ﺣﻘ. ﻘﻴ. ﻲ ...... ﺑﺴﺰاي ﻛﻨﺘﺮل. ﻛﻨﻨﺪه.
ﻫﺎي. ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدي در اﻣﺮ ﭘﺎﻳﺪاري اﺳﺖ . روش. ﻳﻫﺎ. ﻲ. در. ﻃﺮاﺣﻲ. PMSG. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت.

سید مجتبی موسوی - znu.ac.ir

طراحی و برای پایداری سیستم های قدرت مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ... ۳-۳
طراحی کنترل کننده میرا کننده. ... را به منظور بهبود میرایی نوسانات در گستره محدوده
ناپایداری سیستم بدین منظور که ... مطالعات پایداری دینامیک و گذرا معطوف شود. ... را
نیز ایفا می کند و آن کنترل توان راکتیو برای کمک به بهبود پایداری سیستم است.

پروفایل نوید غفارزاده - دانشگاه بین المللی امام خمینی

٤, Intelligent system and optimization applications in power systems, --- .... ٤, ارائه
روشی جدید برای محاسبه محل وقوع خطاهای گذرا در خطوط انتقال دو مداره، چهارمین
کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت، دانشگاه تهران، ٢٢-٢٣ دی ماه
١٣٨٨, --- ... ١٧, مکان یابیDG به منظور بهبود پایداری ولتاژ شبکه توزیع با استفاده
از الگوریتم ...

آموزش دینامیک سیستم های قدرت 1 - فرادرس

آموزش مباحث درس دینامیک سیستم های قدرتبه صورت گام به گام و تصویری، با
تدریس مهندس رحمت اله خضری به همراه مدل سازی، تحلیل، طراحی و کاربرد کنترل کننده
ها. ... دینامیک سیستم های قدرت به منظور آشنایی دانشجویان و مهندسان برق صنعتی با
... دهم: پایداری گذرا در سیستم قدرت; درس یازدهم: پایداری ولتاژ و کنترل توان راکتیو
...

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی - مقاله

25 آوريل 2018 ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای ... به طور
قابل توجهی پایداری دینامیکی سیستم قدرت را بهبود می بخشد. ... برای توسعه خط
انتقال با افزایش امکان استفاده از تجهیزات موجود تا حد ظرفیت حرارتی آنها می باشد.
.... بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری ...

كنترل هوشمند كنترل كننده یكپارچه عبور توان(UPFC) جهت بهبود ...

كنترل هوشمند كنترل كننده یكپارچه عبور توان(UPFC) جهت بهبود پایداری گذرا در ...
حاشيه پايداري گذراي سيستم قدرت است كه با كنترل توان اكتيو و راكتيو خط در ...
پارامترهاي كنترل كننده UPFC، بر اساس كنترل كننده فازي نوع سوگنو (TSK) طراحي
شده ... كننده هاي هوشمند (GA، PSO و HGAPSO) جهت ميراسازي نوسانات محلي و بين
ناحيه اي ...

SID.ir | كنترل هوشمند كنترل كننده يكپارچه عبور توان (UPFC) جهت ...

گرچه پايدارساز سيستم قدرت (PSS)، مهم ترين وسيله براي ميرايي نوسانات بوده ... در
اين مقاله، جهت ميراسازي نوسانات و بهبود پايداري گذرا از UPFC استفاده شده است. ...
جهت بهينه سازي پارامترهاي کنترل کننده PI فازي از الگوريتم هاي ژنتيک (GA)، ...
كننده هاي هوشمند (GA، PSO و (HGAPSO جهت ميراسازي نوسانات محلي و بين ناحيه اي
تحت ...

سید مجتبی موسوی - znu.ac.ir

طراحی و برای پایداری سیستم های قدرت مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ... ۳-۳
طراحی کنترل کننده میرا کننده. ... را به منظور بهبود میرایی نوسانات در گستره محدوده
ناپایداری سیستم بدین منظور که ... مطالعات پایداری دینامیک و گذرا معطوف شود. ... را
نیز ایفا می کند و آن کنترل توان راکتیو برای کمک به بهبود پایداری سیستم است.

Personal Page Of Seyed Hossein Hosseini - University Of Tabriz

طراحی کنترل کنندة فازی برای ماشين‍های القائی کنترل شده در جهت ميدان .... تخمین
وارزیابی شاخص های هارمونیکی کیفیت توان در سیستم قدرت با استفاده ازروشهای ...
طراحی و شبیه سازی فیلتر هیبرید به منظور بهبود کیفیت توان در شبکه های قدرت
الکتریکی دارای هارمونیک .... C-UPFC for Transient Stability and power Flow
Control".

اویرایش شده مدل‌سازی و کنترل UPFC به منظور کاهش نوسانات سیستم ...

برای بهبود ناپایداری گذرای سیستم های قدرت می توان از ادوات FACTS استفاده نمود. در
این مطالعه از UPFC برای بهبود پایداری گذرا استفاده شده است. ... ترکیب مفاهیم
کنترل کننده سیلان توان یکپارچه (UPFC) و کنترل کننده سیلان توان میان خط (
IPFC) به وجود آمده ... پخش بار بهینه در حضور ادوات FACTS با استفاده از الگوریتم‌های
هوشمند ...

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی - مقاله

25 آوريل 2018 ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای ... به طور
قابل توجهی پایداری دینامیکی سیستم قدرت را بهبود می بخشد. ... برای توسعه خط
انتقال با افزایش امکان استفاده از تجهیزات موجود تا حد ظرفیت حرارتی آنها می باشد.
.... بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری ...

طراحی کنترل کننده اینورترهای چهار ساق موازی مبتنی بر عملکرد افتی ...

جریان و کنترل کننده تناسبی رزونانسی برای حلقه خارجی ولتاژ پیشنهاد و طراحی شده
است. ... به همراه تقسیم توان دقیق بین اینورترهای چهارساق موازی، ولتاژ سینوسی
مناسبی را در دو ... در بهره برداری ولتاژ نسبت به اینورتر چهارسیمه با خازن مجزا می
باشد[۵]. ... اتصال موازی اینورترهای منبع ولتاژ در طراحی سیستمهای قدرت بسیار مورد
توجه ...

کنترل هماهنگ tcsc, svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با ...

کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت. با اعمال
کنترل کننده ترکیبی مدر لغزشی فازی تطبیقی و بهینه ... با توجه به. پاسخ مطلوب
روش کنترل مد لغزشی فازی. تطبیقی در حالت گذرا و پاسخ مناسب ... سطح تعریف شده
لغزش که از پایداری ... به این منظور برای ... استفاده از سیستمهای انتقال جریان
متناوب.

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی - مقاله

25 آوريل 2018 ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای ... به طور
قابل توجهی پایداری دینامیکی سیستم قدرت را بهبود می بخشد. ... برای توسعه خط
انتقال با افزایش امکان استفاده از تجهیزات موجود تا حد ظرفیت حرارتی آنها می باشد.
.... بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری ...

تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ...

7 ساعت قبل ... تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگدسته ... تقویت
ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ... مصنوعی
· اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ..... بنابراین
پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به عنوان یک کنترل اضافی از ...

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت - دانشگاه علم وصنعت

طراحی نرم افزار گرافیکی جهت مطالعات پایداری گذرا و نوسان توان در سیستمهای قدرت
. صادق جمالی ... حفاظت و فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ولتاژ بالا با استفاده از
تئوری امواج سیار. صادق جمالی ... طراحی کنترل کننده TCSC با استفاده از روش تجزیه
و تحلیل حساسیت تابعی به منظور سیرا کردن نوسانات بین ناحیه ای در سیتم های
قدرت.

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت - دانشگاه علم وصنعت

طراحی نرم افزار گرافیکی جهت مطالعات پایداری گذرا و نوسان توان در سیستمهای قدرت
. صادق جمالی ... حفاظت و فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ولتاژ بالا با استفاده از
تئوری امواج سیار. صادق جمالی ... طراحی کنترل کننده TCSC با استفاده از روش تجزیه
و تحلیل حساسیت تابعی به منظور سیرا کردن نوسانات بین ناحیه ای در سیتم های
قدرت.

Analysis of Three Section Distributed Bragg Reflector Tunable Laser ...

با اصلاح شرایط نوسان و با استفاده از شرایط نوسان دقیق، مشخصه‌های کوک لیزر با ...
به‌منظور کاهش پهنای باند و تداخل بین سمبلها، پالس‌های داده به‌صورت RRC شکلدهی
می‌شوند. ... تغییراتی در برخی مسائل مرتبط با قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت شده
است. .... کمی غیرخطی1، کنترل‌کننده مقاومی برای TCSC طراحی شده که در بهبود
عملکرد ...

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت - دانشگاه علم وصنعت

طراحی نرم افزار گرافیکی جهت مطالعات پایداری گذرا و نوسان توان در سیستمهای قدرت
. صادق جمالی ... حفاظت و فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ولتاژ بالا با استفاده از
تئوری امواج سیار. صادق جمالی ... طراحی کنترل کننده TCSC با استفاده از روش تجزیه
و تحلیل حساسیت تابعی به منظور سیرا کردن نوسانات بین ناحیه ای در سیتم های
قدرت.

طراحی کنترل کننده فازی-عصبی TCSC به منظور میرایی نوسان‌های ...

نتایج شبیه ‌سازی بیانگر عملکرد خوب و مناسب کنترل کننده فازی-عصبی در میرا
نمودن ... مزایای استفاده از ادوات FACTs برای بهبود پایداری سیستم‌های قدرت به طور
کامل ... سیستم های قدرت، افزایش توان انتقالی از خط، بهبودی پایداری گذرا، محدود
کردن ... طراحی این کنترل کننده با در نظر گرفتن تأخیر انتقال سیگنال های اندازه
گیری ...

جهت بهبود پایداری گذرا در سیستم‌های قدرت چند ماشینه

... افزایش حاشیه پایداری گذرای سیستم قدرت است که با کنترل توان اکتیو و
راکتیو خط در ... در این مقاله، جهت میراسازی نوسانات و بهبود پایداری گذرا از UPFC
استفاده شده است. ... از نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری، تأثیر UPFC با کنترل‌کننده
PI مرسوم، PI ... به منظور طراحی کنترل‌کننده لغزشی، ابتدا مدل غیرخطی سیستم به
شکل نرمال ...

پروژه طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های ...

طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از
کنترل کننده توان بین خطوط.

کنترل هماهنگ ادوات facts نسل اول با استفاده از شبکه عصبی و به منظور ...

چکیده:این مقاله، به منظور افزایش پایداری گذرا و همچنین افزایش میرائی سیستم
روشی ... از این رو این ویژگی ها را می توان در کنترل کننده های هوشمند یافت که شبکه
adaline از ... این کنترل کننده با یک کنترل کننده که توسط شاخص کنترل بهینه (
lqr) طراحی شده ... بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از کنترل فازی
statcom.

دانلود پروژه آماده مایکروسافت پروجکت ( پروژه احداث ساختمان اداری 1 طبقه با محوطه سازی )

دانلودفایل اکسل نمونه سند ارسال یادریافت کالا

پاورپوینت درباره روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات در حقوق مالكيت معنوی

پاورپوینت درمورد درخودماندگی(اوتیسم)

نمونه سوالات فنی حرفه ای آزمون مهارت نقشه بردار درجه 1 فنی حرفه ای تعداد 76 سوال تستی با جواب

پاورپوینت گیاهان زینتی

هورمون گلوکاگن و کاربرد آن در دام

دانلود پاورپوینت فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب