دانلود رایگان


طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط

دانلود رایگان طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط تقاضاي روز افزون انرژي الکتريکي و تجديد ساختار در سيستمهاي قدرت باعث شده­است که اين سيستمها در نزديکي حدود پايداري خود کار کنند. يکي از مسائلي که در طراحي و بهره­برداري از سيستمهاي قدرت بايد مد نظر قرار گيرد پايداري سيستم در مقابل اغتشاشات سيگنال بزرگ مي­باشد. با توجه به اهميت پايداری گذرا در سيستم قدرت به دنبال روشی خواهيم بود که منجر بهبود پايداری سيستم گردد. در چند دهه اخير با پيشرفتهای سريع در صنعت نيمه هادی و استفاده از آنها در كاربردهاي قدرت، مفهوم سيستم ­هاي انتقال انرژي AC انعطاف پذير(FACTS) مطرح گرديد. يكي از تأثيرگذارترين آن ها كنترل كننده ي بین خط توان (IPFC) است كه با توانايي كنترل پارامترهاي مختلف شبكه و به عنوان ابزاري چند منظوره مورد بهره برداري قرار مي گيرد. در اين تحقيق با بدست آوردن تابع لياپانوف در حضور جبران کننده در دو سيستم تک ماشينه و چند ماشينه، کنترل کننده­هايي برای اين جبران کننده طراحی شده که با برآورده کردن معيار پايداري لياپانوف، باعث افزايش حاشيه پايداري گذرا و کاهش نوسانات گذرا در سيستم­هاي فوق می­گردد. . با توجه به اين كه تابع انرژي گذراي سيستم ابزار مناسبي براي بررسي مسئله ي پايداري است، بهينه سازي تابع انرژي IPFC به منظور دستيابي به بيشترين حاشيه ي پايداري گذرا مدنظر قرار مي گيرد. اين ايده، اساس توليد اطلاعات آموزش مورد نياز در شبكه ي ANFIS به عنوان كنترل كننده ي IPFC قرار گرفته است. بررسي پايداري گذرا با محاسبه ي زمان بحراني رفع خطا انجام مي گيرد كه افزايش آن به معناي بهبود پايداري گذرا و مسئله اي حياتي در سيستم قدرت است.
.

کلمات کليدي: پايداري گذرا، تابع انرژي لياپانوف، زمان بحراني رفع خطا، ،کنترل فازی عصبی


طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از کنترل کننده توان بین خطوط


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بسم الله الرحمن الرحیم

فصل چهارم – پایداری گذرا (سیگنال بزرگ) در سیستم های قدرت و راه های برطرف نمودن
یا ... توان اکتیو بین منبع تولید و مصرف کننده تحقق می یابد و کنترل ولتاژ با ...
توان خروجی یک ژنراتور با تغییر توان مکانیکی ورودی به آن کنترل می شود. ... برای
مقابله با برخی پدیده های ناخواست دینامیکی از سیستم های کنترلی استفاده می شود.

اویرایش شده طراحی هماهنگ پایدارساز سیستم قدرت و UPFC برای میرایی ...

کاهش اثرات تشدید زیر سنکرون با استفاده از UPFC در سیستم قدرت ... راکتیو (
UPFC) بر میرایی نوسانات و بهبود پایداری درشرایط بحرانی سیستم قدرت و خط
انتقال ... علاوه بر این اتصالات بین سیستم‌های قدرت در مکان‌های دوردست باعث افزایش
نوسانات ... در اين پروژه از کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) به منظور بهبود
پايداري ...

مصطفی صدیق زاده - پروفایل

كنترل توان راكتيو در سيستمهاي قدرت (كارشناسي ارشد) .... sizing and siting of
distributed generation for power system transient stability ..... صديقي زاده, "
بازآرايي شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با استفاده از
الگوريتم .... صديقي زاده, "طراحي كنترل كننده پرسپترون چند لايه عصبي براي
پرواز تعقيب ...

سیستن پایداری بهبود جهت کننده کنترل هقاوم طراحی و ارزیابی عسل ...

... کنترل کننده. جهت بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم بهینه
سازی زنبوران عسل ... شین ها و راکتانس خط انتقال، کنترل کننده های می توانند. باعث
افزایش .... با توجه. به این رابطه و رابطه بین ولتاژ و جریان خازن می توان به رابطه زیر
دست ... از حالت های. گذرا می توان از یک تابع انتقال با ثابت زمانی برای بیان
دینامیک.

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی - مقاله

25 آوريل 2018 ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای ... به طور
قابل توجهی پایداری دینامیکی سیستم قدرت را بهبود می بخشد. ... برای توسعه خط
انتقال با افزایش امکان استفاده از تجهیزات موجود تا حد ظرفیت حرارتی آنها می باشد.
.... بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری ...

سید مجتبی موسوی - znu.ac.ir

طراحی و برای پایداری سیستم های قدرت مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ... ۳-۳
طراحی کنترل کننده میرا کننده. ... را به منظور بهبود میرایی نوسانات در گستره محدوده
ناپایداری سیستم بدین منظور که ... مطالعات پایداری دینامیک و گذرا معطوف شود. ... را
نیز ایفا می کند و آن کنترل توان راکتیو برای کمک به بهبود پایداری سیستم است.

بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از جبران سازهای سری TCSC و ...

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از جبران سازهای
سری ... منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی در سال
۱۳۹۵ ... کنترل کننده POD به منظور افزایش میرایی نوسانات توان به سیستم کنترل
ادوات ... در طراحی کنترل کننده های ادوات FACTS از مبدل های الکترونیک قدرت و
سیستم های ...

طراحی کنترل کننده فازی-عصبی TCSC به منظور میرایی نوسان‌های ...

نتایج شبیه ‌سازی بیانگر عملکرد خوب و مناسب کنترل کننده فازی-عصبی در میرا
نمودن ... مزایای استفاده از ادوات FACTs برای بهبود پایداری سیستم‌های قدرت به طور
کامل ... سیستم های قدرت، افزایش توان انتقالی از خط، بهبودی پایداری گذرا، محدود
کردن ... طراحی این کنترل کننده با در نظر گرفتن تأخیر انتقال سیگنال های اندازه
گیری ...

PDF: استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی ...

29 مارس 2018 ... اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت (PSS) ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻔﺤﻪ 1:
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه .... ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه UPFC ﺟﻬﺖ... داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ... ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﻓﻠﻮی ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داﺋﻤﺎً در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ... ﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ...

اطلاعات پایان نامه های مصوب ارشد

2- عنوان تحقیق : کاربردکنترل کننده فازی درکنترل توان توربین بادی ... 18- عنوان
تحقیق : کنترل سرعت موتورهای القایی با استفاده از الگوریتم فازی ... عنوان تحقیق
: بهبود عملکرد حالت گذرا و پایداری شبکه توزیع با کنترل ... و طراحی سیستم های
DVR همراه با سلول فوتوولتائیک به منظور بهبود کنترل توان راکتیو و افت ولتاژ

بررسی و آنالیز نوسانات زیر سنکرون و پدیده تشدید زیر سنکرون در ...

به منظور دستیابی به دید بهتر نسبت نحوه و میزان اثر مودهای نوسانی سیستم و به ...
شود بین رتور ژنراتور و شبکه یك ثابت فنری که همان گشتاور سنکرون کننده را ...
با توجده. به نوع اختالل سه تعریف از پایداری در سیستم های قدرت ارائده ... تواند منجر
به ایجاد پدیده نوسانات زیر .... را کنترل کرد از آنالیز مدال استفاده می کنیم، تا بتوان
م.

سیستن پایداری بهبود جهت کننده کنترل هقاوم طراحی و ارزیابی عسل ...

... کنترل کننده. جهت بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم بهینه
سازی زنبوران عسل ... شین ها و راکتانس خط انتقال، کنترل کننده های می توانند. باعث
افزایش .... با توجه. به این رابطه و رابطه بین ولتاژ و جریان خازن می توان به رابطه زیر
دست ... از حالت های. گذرا می توان از یک تابع انتقال با ثابت زمانی برای بیان
دینامیک.

یک کنترل کننده تطبیقی برای بهبود پایداری سیستم قدرت و کنترل ...

مقاله ISI انگلیسی شماره 53103 - ترجمه شده - موضوع : سیستم قدرت - 11 صفحه ...
بهبود پایداری سیستم قدرت و کنترل پخش بار توسط خازن های سری با سوییچ ....
کنترل کننده میراکننده نوسانات توان، مبنی بر یک قانون کنترل غیرخطی طراحی ...
با تنظیم مناسب، اینها قدر به میرایی نوسانات توان حالت های محلی و بین منطقه ای، می
باشند.

کنترل هماهنگ ادوات facts نسل اول با استفاده از شبکه عصبی و به منظور ...

چکیده:این مقاله، به منظور افزایش پایداری گذرا و همچنین افزایش میرائی سیستم
روشی ... از این رو این ویژگی ها را می توان در کنترل کننده های هوشمند یافت که شبکه
adaline از ... این کنترل کننده با یک کنترل کننده که توسط شاخص کنترل بهینه (
lqr) طراحی شده ... بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از کنترل فازی
statcom.

SID.ir | كنترل هوشمند كنترل كننده يكپارچه عبور توان (UPFC) جهت ...

گرچه پايدارساز سيستم قدرت (PSS)، مهم ترين وسيله براي ميرايي نوسانات بوده ... در
اين مقاله، جهت ميراسازي نوسانات و بهبود پايداري گذرا از UPFC استفاده شده است. ...
جهت بهينه سازي پارامترهاي کنترل کننده PI فازي از الگوريتم هاي ژنتيک (GA)، ...
كننده هاي هوشمند (GA، PSO و (HGAPSO جهت ميراسازي نوسانات محلي و بين ناحيه اي
تحت ...

پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود ...

پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ... را
در ترمینال خود با کنترل توان راکتیو جذب شده از؛ یا تزریق شده به سیستم قدرت
تنظیم می‌نماید. ... بنابراین پایداری گذرا یک معیار مهم امنیتی در طراحی سیستم‌های
قدرت می‌باشد. ... به عنوان مثال کم کردن راکتانس خطوط یا استفاده از ادواتی مثل
پایدارساز ...

آموزش دینامیک سیستم های قدرت 1 - فرادرس

آموزش مباحث درس دینامیک سیستم های قدرتبه صورت گام به گام و تصویری، با
تدریس مهندس رحمت اله خضری به همراه مدل سازی، تحلیل، طراحی و کاربرد کنترل کننده
ها. ... دینامیک سیستم های قدرت به منظور آشنایی دانشجویان و مهندسان برق صنعتی با
... دهم: پایداری گذرا در سیستم قدرت; درس یازدهم: پایداری ولتاژ و کنترل توان راکتیو
...

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی - مقاله

25 آوريل 2018 ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای ... به طور
قابل توجهی پایداری دینامیکی سیستم قدرت را بهبود می بخشد. ... برای توسعه خط
انتقال با افزایش امکان استفاده از تجهیزات موجود تا حد ظرفیت حرارتی آنها می باشد.
.... بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری ...

طراحی کنترل کننده فازی-عصبی TCSC به منظور میرایی نوسان‌های ...

نتایج شبیه ‌سازی بیانگر عملکرد خوب و مناسب کنترل کننده فازی-عصبی در میرا
نمودن ... مزایای استفاده از ادوات FACTs برای بهبود پایداری سیستم‌های قدرت به طور
کامل ... سیستم های قدرت، افزایش توان انتقالی از خط، بهبودی پایداری گذرا، محدود
کردن ... طراحی این کنترل کننده با در نظر گرفتن تأخیر انتقال سیگنال های اندازه
گیری ...

كنترل هوشمند كنترل كننده یكپارچه عبور توان(UPFC) جهت بهبود ...

كنترل هوشمند كنترل كننده یكپارچه عبور توان(UPFC) جهت بهبود پایداری گذرا در ...
حاشيه پايداري گذراي سيستم قدرت است كه با كنترل توان اكتيو و راكتيو خط در ...
پارامترهاي كنترل كننده UPFC، بر اساس كنترل كننده فازي نوع سوگنو (TSK) طراحي
شده ... كننده هاي هوشمند (GA، PSO و HGAPSO) جهت ميراسازي نوسانات محلي و بين
ناحيه اي ...

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل چهارم – پایداری گذرا (سیگنال بزرگ) در سیستم های قدرت و راه های برطرف نمودن
یا ... توان اکتیو بین منبع تولید و مصرف کننده تحقق می یابد و کنترل ولتاژ با ...
توان خروجی یک ژنراتور با تغییر توان مکانیکی ورودی به آن کنترل می شود. ... برای
مقابله با برخی پدیده های ناخواست دینامیکی از سیستم های کنترلی استفاده می شود.

یک استراتژی کنترل توان برای بهبود پایداری سیستم قدرت در حضور ...

کنترل. پیش. بین. مبتنی بر مدل و مدل قدیمی )بدون استفاده از کنترل. پیش. بین ...
های. هوشمند برای اعمال توان کنترل کننده با کمترین. خ. طا. به مبدل مربوطه، بهینه
سازی. می ... سیستم قدرت، طراحی کنترل کننده میراساز برای استابالیزر سیستم
قدرت ... کننده. PID. ، روش کنترل مقاوم غیرخطی بر. ای بهبود میراسازی و پایداری گذرا
، روش.

توسط متخصصان مدنظر - پیدا

4 ساعت قبل ... به بیان دیگر، در طراحی هر یک از این دوچرخه ها ویژگی هایی مدنظر قرار ... همچنان
طرفدارهای زیادی دارد و با استفاده دمندانه ازآنها می توان نتایج خوبی ... به گزارش شمال
نیوز، طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از امراض حدود ... پرولاکتین، fsh-lh بر ن
نوسانات خلقی، ولع دیوانه کننده و گریه های بی دلیل؟ .... منظور از یی چیست؟

بهبود پايداری گذرا در حضور ترانسفورماتور سن - انجمن مهندسین برق و ...

استفاده از ترانسفورماتورهای سه فاز سه سیم پیچه در سیستم قدرت، ... پایداری گذرا
با اتصال کندانسور سنکرون به یکی از سیم پیچ ها، اتصال ... طراحی ترانسفورماتور
سن شبیه یک ترانسفورماتور سه فاز چهارسیم پیچه ... را می توان از تامین کننده های
مختلف سفارش داد و در ST - اجزا. نتیجه با ..... کنفرانس بین المللی برق، تهران، 1370
.

isme conference 2002 authors guide, paper title - مجله نخبگان علوم و ...

طراحی پایدارساز برای سیستم های قدرت جهت بهبودی پایداری شبکه به منظور افزایش
... تولید کننده انرژی مجبور به تقویت واحدهای تولیدی موجود و استفاده از خطوط ...
ناپایداری گذرا ممکن است مواجه با ناپایداری دینامیکی شوند به نحوی که در شبکه های
قدرت .... لذا به این طریق می توان فرکانس شبکه را کنترل نمود ولتاژ نیز به وسیله
اعمال ...

آموزش دینامیک سیستم های قدرت 1 - فرادرس

آموزش مباحث درس دینامیک سیستم های قدرتبه صورت گام به گام و تصویری، با
تدریس مهندس رحمت اله خضری به همراه مدل سازی، تحلیل، طراحی و کاربرد کنترل کننده
ها. ... دینامیک سیستم های قدرت به منظور آشنایی دانشجویان و مهندسان برق صنعتی با
... دهم: پایداری گذرا در سیستم قدرت; درس یازدهم: پایداری ولتاژ و کنترل توان راکتیو
...

بهبود پايداري گذراي توربين بادي سرعت متغير مجهز به ... - متلب سایت

ﮐﻨﺘﺮل. ﻣﺒﺪل. ﻫﺎي. اﻟﮑﺘ. ﺮو. ﻧﯿﮏ ﻗﺪرت. DFIG. ﺑﻬﺮه ﺑﺮده. اﺳﺖ . ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ... اﻧﺮژي ﺑﺎدي
از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺒﻮد ... ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل. ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ. ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. [2,3,4] . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي. ﺑﻪ ... ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ﮔﺬرا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ... ﺗﻮان. راﮐﺘﯿﻮ ﺳﻤﺖ.
ﺷﺒﮑﻪ. را. ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل ﻣ. ﻘﺴﺘ. ﻞ. ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﺪل. ﻫﺎ، ..... ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎزي.

سیستم داوری

سعید جلیلی, طراحی بهینه شبکه بر خط انرژی‌های پاک در حضور جبران ساز ... حامد
احمدی, طراحی ، مدلسازی و کنترل بهینه جبران ساز استایکی سیستم های توزیع ...
منبع ولتاژ مبتنی بر کنترل‌کننده‌ توان بین فازی به‌عنوان محدودکننده جریان خطا ...
با استفاده از معیارهای اندازه گیری به منظور بهبود ناپایداری ثبات سیستم های برق
قدرتی.

Page 1 پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ...

واژههای کلیدی : تولیدات پراکنده ، محدود کننده جریان خطا، مزارع بادی ... انرژی باد
سریعترین رشد را در بین انرژیهای تجدیدپذیر ... سیستم قدرت با نیروگاههای متداول
محسوب می شود. ... امروزه استفاده از ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه (DFIG) به ... علت
قابلیت کنترل توان اکتیو و راکتیو به صورت مجزا در آن .... 6- بهبود پایداری گذرا.

سید مجتبی موسوی - znu.ac.ir

طراحی و برای پایداری سیستم های قدرت مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ... ۳-۳
طراحی کنترل کننده میرا کننده. ... را به منظور بهبود میرایی نوسانات در گستره محدوده
ناپایداری سیستم بدین منظور که ... مطالعات پایداری دینامیک و گذرا معطوف شود. ... را
نیز ایفا می کند و آن کنترل توان راکتیو برای کمک به بهبود پایداری سیستم است.

اویرایش شده مدل‌سازی و کنترل UPFC به منظور کاهش نوسانات سیستم ...

برای بهبود ناپایداری گذرای سیستم های قدرت می توان از ادوات FACTS استفاده نمود. در
این مطالعه از UPFC برای بهبود پایداری گذرا استفاده شده است. ... ترکیب مفاهیم
کنترل کننده سیلان توان یکپارچه (UPFC) و کنترل کننده سیلان توان میان خط (
IPFC) به وجود آمده ... پخش بار بهینه در حضور ادوات FACTS با استفاده از الگوریتم‌های
هوشمند ...

تخته سفید | "آموزش دینامیک سیستم‌های قدرت ۱ درس دوازدهم: نوسانات ...

9 Sep 2017

مدل‌سازی غیرخطی و کنترل جامع مقاوم توربین بادی سرعت‌ـ متغیر با ...

در ادامه به روش م ، برای مدل خطی شده، یک کنترل کننده تکمیلی مقاوم طراحی میشود که.
سیستم را در ... کنترل کرد. کنترل سرعت ژنراتور القایی با استفاده از روش کنترل
... از آنجا که. توربین نیز به منظور کنترل توان آیرودینامیکی استخراج شده از انرژی
... سیستم توربین بادی را برای بهبود عملکرد در حالت گذرا کنترل کند. گشتاور ...

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی - مقاله

25 آوريل 2018 ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای ... به طور
قابل توجهی پایداری دینامیکی سیستم قدرت را بهبود می بخشد. ... برای توسعه خط
انتقال با افزایش امکان استفاده از تجهیزات موجود تا حد ظرفیت حرارتی آنها می باشد.
.... بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری ...

PDF: استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی ...

29 مارس 2018 ... اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت (PSS) ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻔﺤﻪ 1:
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه .... ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه UPFC ﺟﻬﺖ... داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ... ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﻓﻠﻮی ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داﺋﻤﺎً در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ... ﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ...

تحقیق کنترل پایداری سیستمهای قدرت در حالت گذرا به روش ...

19 فوریه 2018 ... در این مقاله کنترل پایداری سیستمهای قدرت به روش تولید زدایی بهینه ... رسیدن
سیستم به حالت پایدار می توان این واحدها را مجددا' وارد شبکه کرد .... مقاله کارشناسی
ارشد برق تنظیم مقاوم کنترل کننده PSS به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت ...
طراحی از تک ماشین پایدار کننده های سیستم قدرت(PSSs) با استفاده از ...

دانلود مقاله کنترل کننده تطبیقی برای خازن های سری با سوییچ ...

دریافت مقاله ترجمه شده بهبود پایداری سیستم قدرت با کنترل کننده تطبیقی ... یک
قانون کنترل غیرخطی طراحی شده است، درحالیکه ویژگی بهبود پایداری گذرا ... که آن
را برای استفاده با ادواتی همچون خازن های سری با کنترل تریستور (TCSC) ... با
تنظیم مناسب، اینها قدر به میرایی نوسانات توان حالت های محلی و بین منطقه ای، می
باشند.

مدل‌سازی غیرخطی و کنترل جامع مقاوم توربین بادی سرعت‌ـ متغیر با ...

در ادامه به روش م ، برای مدل خطی شده، یک کنترل کننده تکمیلی مقاوم طراحی میشود که.
سیستم را در ... کنترل کرد. کنترل سرعت ژنراتور القایی با استفاده از روش کنترل
... از آنجا که. توربین نیز به منظور کنترل توان آیرودینامیکی استخراج شده از انرژی
... سیستم توربین بادی را برای بهبود عملکرد در حالت گذرا کنترل کند. گشتاور ...

آموزش دینامیک سیستم های قدرت 1 - فرادرس

آموزش مباحث درس دینامیک سیستم های قدرتبه صورت گام به گام و تصویری، با
تدریس مهندس رحمت اله خضری به همراه مدل سازی، تحلیل، طراحی و کاربرد کنترل کننده
ها. ... دینامیک سیستم های قدرت به منظور آشنایی دانشجویان و مهندسان برق صنعتی با
... دهم: پایداری گذرا در سیستم قدرت; درس یازدهم: پایداری ولتاژ و کنترل توان راکتیو
...

سیستن پایداری بهبود جهت کننده کنترل هقاوم طراحی و ارزیابی عسل ...

... کنترل کننده. جهت بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم بهینه
سازی زنبوران عسل ... شین ها و راکتانس خط انتقال، کنترل کننده های می توانند. باعث
افزایش .... با توجه. به این رابطه و رابطه بین ولتاژ و جریان خازن می توان به رابطه زیر
دست ... از حالت های. گذرا می توان از یک تابع انتقال با ثابت زمانی برای بیان
دینامیک.

طراحی کنترل کننده اینورترهای چهار ساق موازی مبتنی بر عملکرد افتی ...

جریان و کنترل کننده تناسبی رزونانسی برای حلقه خارجی ولتاژ پیشنهاد و طراحی شده
است. ... به همراه تقسیم توان دقیق بین اینورترهای چهارساق موازی، ولتاژ سینوسی
مناسبی را در دو ... در بهره برداری ولتاژ نسبت به اینورتر چهارسیمه با خازن مجزا می
باشد[۵]. ... اتصال موازی اینورترهای منبع ولتاژ در طراحی سیستمهای قدرت بسیار مورد
توجه ...

Page 1 پنجمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ...

واژههای کلیدی : تولیدات پراکنده ، محدود کننده جریان خطا، مزارع بادی ... انرژی باد
سریعترین رشد را در بین انرژیهای تجدیدپذیر ... سیستم قدرت با نیروگاههای متداول
محسوب می شود. ... امروزه استفاده از ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه (DFIG) به ... علت
قابلیت کنترل توان اکتیو و راکتیو به صورت مجزا در آن .... 6- بهبود پایداری گذرا.

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی |4989

28 آوريل 2018 ... از ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺗﻮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ... ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ... ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺮ دارد، ﺑﺎ ﻣﯿﺮا ﮐﺮدن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮان درون-ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪاری ﮔﺬرای ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ... داﻧﻠﻮد
ﻣﻘﺎﻟﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﺮق ﭘﺎﯾﺪاری دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻗﺪرت ﭼﮑﯿﺪه: در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ...

137 KB

بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت با استفاده از. بهینه شده توسط ... چکیده: در این
مقاله به طراحی کنترل کننده میراساز برای میرایی نوسانات ... زاویه ولتاژ را کنترل
کرده و به این ترتیب توان عبوری از خط را تغییر ... و میتواند برای بهبود پایداری
گذرا، کنترل ولتاژ و میرایی نوسانات سیستم ... به منظور برقراری تعادل توان بین
قسمت.

مدل‌سازی غیرخطی و کنترل جامع مقاوم توربین بادی سرعت‌ـ متغیر با ...

در ادامه به روش م ، برای مدل خطی شده، یک کنترل کننده تکمیلی مقاوم طراحی میشود که.
سیستم را در ... کنترل کرد. کنترل سرعت ژنراتور القایی با استفاده از روش کنترل
... از آنجا که. توربین نیز به منظور کنترل توان آیرودینامیکی استخراج شده از انرژی
... سیستم توربین بادی را برای بهبود عملکرد در حالت گذرا کنترل کند. گشتاور ...

اطلاعات پایان نامه های مصوب ارشد

2- عنوان تحقیق : کاربردکنترل کننده فازی درکنترل توان توربین بادی ... 18- عنوان
تحقیق : کنترل سرعت موتورهای القایی با استفاده از الگوریتم فازی ... عنوان تحقیق
: بهبود عملکرد حالت گذرا و پایداری شبکه توزیع با کنترل ... و طراحی سیستم های
DVR همراه با سلول فوتوولتائیک به منظور بهبود کنترل توان راکتیو و افت ولتاژ

ترجمه مقاله طراحی تثبیت کننده سیستم قدرت | باستیان دانلود

27 مارس 2018 ... ما دو ورودی کنترل کننده منطق فازی برای بررسی کردن اتخاذ کرده ایم ... با افزایش
بارگذاری خطوط انتقال طولانی، پایداری دینامیکی و گذرا پس از یک خطای بزرگ به
طور ... قدرت و گسترش قابلیت انتقال توان با افزایش میرایی سیستم به ... طراحی
پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری.

تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ...

7 ساعت قبل ... تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگدسته ... تقویت
ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ... مصنوعی
· اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ..... بنابراین
پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به عنوان یک کنترل اضافی از ...

ترجمه آماده مقالات برق - شبیه سازی با متلب رشته برق قدرت ترجمه ...

طراحي کنترلر و مدلسازي مبدل تقويت کننده دوگانه دوتايي متصل به همديگر ...
تشخيص اشباع CT با استفاده از الگوريتم مبتني بر مشتق گيري از سيگنال
جريان ... ترکيب سيستم فتوولتائيک و کنترل کننده يکپارچه کيفيت توان
بمنظور بهبود ..... بهبود سیستم های توان پایدار گذرا با مزرعه PV با بهره فازی
زمانبندی کنترل PID.

کنترل هماهنگ ادوات facts نسل اول با استفاده از شبکه عصبی و به منظور ...

چکیده:این مقاله، به منظور افزایش پایداری گذرا و همچنین افزایش میرائی سیستم
روشی ... از این رو این ویژگی ها را می توان در کنترل کننده های هوشمند یافت که شبکه
adaline از ... این کنترل کننده با یک کنترل کننده که توسط شاخص کنترل بهینه (
lqr) طراحی شده ... بهبود پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از کنترل فازی
statcom.

سیستن پایداری بهبود جهت کننده کنترل هقاوم طراحی و ارزیابی عسل ...

... کنترل کننده. جهت بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم بهینه
سازی زنبوران عسل ... شین ها و راکتانس خط انتقال، کنترل کننده های می توانند. باعث
افزایش .... با توجه. به این رابطه و رابطه بین ولتاژ و جریان خازن می توان به رابطه زیر
دست ... از حالت های. گذرا می توان از یک تابع انتقال با ثابت زمانی برای بیان
دینامیک.

بسمه تعالی

بهبود پایداری گذرا و دینامیکی در سیستمهای قدرت ... در این مقاله به طراحی یک
پایدارساز ترکیبی پیشرفته به عنوان سازنده سیگنال کمکی ... کنترل کننده
فیدبک خطی ساز توان مقابله با عدم قطعیت غیرساختاری داشته و کنترل کننده ...
ضمناً به همراه استفاده از یک کنترل کننده هوشمند فازی، می توان مساله chattering حاصل
از کنترل ...

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی - مقاله

25 آوريل 2018 ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای ... به طور
قابل توجهی پایداری دینامیکی سیستم قدرت را بهبود می بخشد. ... برای توسعه خط
انتقال با افزایش امکان استفاده از تجهیزات موجود تا حد ظرفیت حرارتی آنها می باشد.
.... بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری ...

سیستم های زاویه

های بین w1. ... سیستم های زاویه,سیستم‌های کنترل خودکار پرواز - ویکی‌پدیا،
دانشنامهٔ ... سطوح کنترل پرواز مانند ایلرون ها، اولویتور و غیره به همراه مکانیزم‌های
مرتبط با آن‌ها ... درک دینامیک سیستم قدرت بدون فهم فیزیکی و اصول اساستی نن
نستان نیست . ... نموزش رفتار دینامیکی و پایداری زاویه ای و پایداری ولتاژ در
سیستم های قتدرت ...

بهبود پايداری گذرا در حضور ترانسفورماتور سن - انجمن مهندسین برق و ...

استفاده از ترانسفورماتورهای سه فاز سه سیم پیچه در سیستم قدرت، ... پایداری گذرا
با اتصال کندانسور سنکرون به یکی از سیم پیچ ها، اتصال ... طراحی ترانسفورماتور
سن شبیه یک ترانسفورماتور سه فاز چهارسیم پیچه ... را می توان از تامین کننده های
مختلف سفارش داد و در ST - اجزا. نتیجه با ..... کنفرانس بین المللی برق، تهران، 1370
.

طراحی یک کنترلکنندة فازیبهینه بر پایه جبرانکنندة استاتیک توان ...

استفاده از کنترلکنندة فازی بر پایۀ SVC به منظور افزایش میرایی نوسانات
فرکانس پایین و بهبود پایداری سیستم قدرت در سالهای اخیر ... امروزه با استفاده از
سیستمهای انتقال سریع دادهها، سیگنالهای مورد نظر در سیستم قدرت متمرکز شده و ..... “
Fuzzy controlled STATCOM for improving the Power System Transient Stability”,
IEEE ...

تخته سفید | "آموزش دینامیک سیستم‌های قدرت ۱ درس دوازدهم: نوسانات ...

9 Sep 2017

اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ...

7 ساعت قبل ... تقویت ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ...
تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ... پاورپوینت
درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: جاذبه های گردشگری ایران ..... اساس شاخص
بهبود عملکرد مودال به عنوان اندازه گیری اثر پایداردهنده کنترل درمرجع ...

پایداری در سیستم قدرت و بهبود پايداري گذرا و افزايش حد پايداري ...

این امر به سادگی به وسیله ترکیب کنورتور با خازن های ثابت و یا سو ئیچ شده با ...
و یا کنترل شده با تریستور و بانک های رآکتور استفاده می کند می تواند به منظور ...
را برای طراح به وجود می آورد تا جبران ساز را از نظر محدوده تعریف شده توان رآکتیو ...
متناوب در پشت یک رآکتانس کوپله کننده است که مشخصه های V Iو V Q مربوط به آن در
...

پایداری در سیستم قدرت و بهبود پايداري گذرا و افزايش حد پايداري ...

این امر به سادگی به وسیله ترکیب کنورتور با خازن های ثابت و یا سو ئیچ شده با ...
و یا کنترل شده با تریستور و بانک های رآکتور استفاده می کند می تواند به منظور ...
را برای طراح به وجود می آورد تا جبران ساز را از نظر محدوده تعریف شده توان رآکتیو ...
متناوب در پشت یک رآکتانس کوپله کننده است که مشخصه های V Iو V Q مربوط به آن در
...

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی - مقاله

25 آوريل 2018 ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای ... به طور
قابل توجهی پایداری دینامیکی سیستم قدرت را بهبود می بخشد. ... برای توسعه خط
انتقال با افزایش امکان استفاده از تجهیزات موجود تا حد ظرفیت حرارتی آنها می باشد.
.... بین PSS و ادوات FACTS در شبکه های قدرت به منظور افزایش پایداری ...

طراحی یک کنترلکنندة فازیبهینه بر پایه جبرانکنندة استاتیک توان ...

استفاده از کنترلکنندة فازی بر پایۀ SVC به منظور افزایش میرایی نوسانات
فرکانس پایین و بهبود پایداری سیستم قدرت در سالهای اخیر ... امروزه با استفاده از
سیستمهای انتقال سریع دادهها، سیگنالهای مورد نظر در سیستم قدرت متمرکز شده و ..... “
Fuzzy controlled STATCOM for improving the Power System Transient Stability”,
IEEE ...

پروژه طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های ...

طراحی کنترل کننده به منظور بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با استفاده از
کنترل کننده توان بین خطوط.

تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگ ...

7 ساعت قبل ... تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت برای توربین ژنراتور اتمی بزرگدسته ... تقویت
ثبات گذرا دو دستگاه قدرت با استفاده از یک مطالعه مقایسه ای SVC و PSS ... مصنوعی
· اثر مدل ماشین چهارم order برای طراحی پارامتر PSS در سیستم قدرت ..... بنابراین
پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به عنوان یک کنترل اضافی از ...

رﺣﻤﺖ اﷲ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ : ﻧ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮑ

اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺴﺎز ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺳﺎزﯼ هﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮان راﮐﺘﻴﻮ ﺑﺎر و ... ﯾﮏ
روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرزداﯾﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ
ﻋﺼﺒﯽ .... ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮاﯼ ﺗﻮر. ﺑﻴﻦ. هﺎﯼ ﺑﺎدﯼ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻘﺎﯾﯽ. دو ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ روش
...... ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﺒﺮان ﺳﺎز اﺳﺘﺎﺗﻴﮑﯽ ﺳﻨﮑﺮون ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪارﯼ ﮔﺬرا,
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ.

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت - دانشگاه علم وصنعت

طراحی نرم افزار گرافیکی جهت مطالعات پایداری گذرا و نوسان توان در سیستمهای قدرت
. صادق جمالی ... حفاظت و فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ولتاژ بالا با استفاده از
تئوری امواج سیار. صادق جمالی ... طراحی کنترل کننده TCSC با استفاده از روش تجزیه
و تحلیل حساسیت تابعی به منظور سیرا کردن نوسانات بین ناحیه ای در سیتم های
قدرت.

تحقیق کنترل پایداری سیستمهای قدرت در حالت گذرا به ... - nikpelast.ir

27 فوریه 2018 ... در این مقاله کنترل پایداری سیستمهای قدرت به روش تولید زدایی بهینه ... روش بر
روی سیستم تست 39 باس IEEE با 10 ژنراتور ارائه شده است. ... بنابراین طراحی
سیستمهای کنترل پایداری گذرا جهت پیشگیری از حوادث نامطلوب الزامی است. ... از
رسیدن سیستم به حالت پایدار می توان این واحدها را مجددا' وارد شبکه کرد [1] .

PDF: استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی ...

29 مارس 2018 ... اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت (PSS) ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻔﺤﻪ 1:
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه .... ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه UPFC ﺟﻬﺖ... داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ... ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﻓﻠﻮی ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داﺋﻤﺎً در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ... ﻫﺎی ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ...

بررسی و آنالیز نوسانات زیر سنکرون و پدیده تشدید زیر سنکرون در ...

به منظور دستیابی به دید بهتر نسبت نحوه و میزان اثر مودهای نوسانی سیستم و به ...
شود بین رتور ژنراتور و شبکه یك ثابت فنری که همان گشتاور سنکرون کننده را ...
با توجده. به نوع اختالل سه تعریف از پایداری در سیستم های قدرت ارائده ... تواند منجر
به ایجاد پدیده نوسانات زیر .... را کنترل کرد از آنالیز مدال استفاده می کنیم، تا بتوان
م.

جهت لیاپانوف عناصر موازی ی ژ سازی کنترلر بهینه ... - مدل سازی در مهندسی

در این مقاله به بهبود پایداری گذرا با بهره گیری از عناصر موازی انعطاف پذیر.
سیستم ... با این حال. به منظور بهبود سرعت میرایی از روش های بهینه سازی هوشمند
استفاده شده ... یکی از مسائل مهم در بررسی سیستم های قدرت. پایداری می ... می تواند
توان انتقالی خطوط را تحت تاثیر قرار دهد. ... این مقاله تنظیم پارامترهای کنترل
کننده به روش.

چاپ - دانشگاه تهران

"تجزیه و تحلیل ماشین های الکتریکی و سیستم های محرکه." : انتشارات قدیس، .... "
طراحی تثبیت کننده ولتاژ خود تنظیم برای ژنراتورهای سنکرون." نشریه دانشکده
فنی ...

یک استراتژی کنترل توان برای بهبود پایداری سیستم قدرت در حضور ...

کنترل. پیش. بین. مبتنی بر مدل و مدل قدیمی )بدون استفاده از کنترل. پیش. بین ...
های. هوشمند برای اعمال توان کنترل کننده با کمترین. خ. طا. به مبدل مربوطه، بهینه
سازی. می ... سیستم قدرت، طراحی کنترل کننده میراساز برای استابالیزر سیستم
قدرت ... کننده. PID. ، روش کنترل مقاوم غیرخطی بر. ای بهبود میراسازی و پایداری گذرا
، روش.

طراحی کنترل کننده اینورترهای چهار ساق موازی مبتنی بر عملکرد افتی ...

جریان و کنترل کننده تناسبی رزونانسی برای حلقه خارجی ولتاژ پیشنهاد و طراحی شده
است. ... به همراه تقسیم توان دقیق بین اینورترهای چهارساق موازی، ولتاژ سینوسی
مناسبی را در دو ... در بهره برداری ولتاژ نسبت به اینورتر چهارسیمه با خازن مجزا می
باشد[۵]. ... اتصال موازی اینورترهای منبع ولتاژ در طراحی سیستمهای قدرت بسیار مورد
توجه ...

کارت ویزیت لایه باز پشت و رو خدمات کشاورزی

آموزش زبان ترکی استانبولی بروش Istanbul

اموزش و فایل حل مشکل سنسور تماس i9060i

پاورپوینت تاریخ ایران و جهان باستان

پاورپوینت در مورد 36174 (تحقیق دانش آموزی)

دانلود نقشه اتوکد سپاهان شهر اصفهان

پاورپوینت درس 9 آمادگی دفاعی پایه نهم (نظام جمع و جنگ افزارشناسی)

تحقیق مراحل ساخت انواع تونل و شناخت ماشین آلات تونل سازی،137صفحه،docx

پاورپوینت درباره مبارزه با آفات گیاهی به وسیله حشرات

دانلود نقشه اتوکد سپاهان شهر اصفهان