دانلود رایگان


طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط

دانلود رایگان طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط طراحی و شبیه سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه ای جهت کاهش نویز محیط
در این تحقیق الگوریتمی برای بهبود عملکرد سیستم ارائه می شود که ضمن حفظ پاسخ سیستم در جهت حداقل سازی توان سیگنال های ناخواسته ( هم ازنظر زاویه و هم ازنظر دامنه) اقدام نماید ، شبیه سازی صورت گرفته برای منابع نویزی مختلف و انواع نویزهای جهت دار محیط انجام خواهد شد. در روش های چندگانه بهسازی گفتار ، می توان با استفاده از چندین میکروفن در فضا و پردازش روی خروجی هر یک میزان تخریب سیگنال گفتار در اثر نویزهای محیطی را کاهش داد.به عنوان مثال به اعمال فیلترینگ می توان به حداکثر SNR ( Signal To Noise Ratio ) خروجی دست یافت. برای پردازش سیگنال های باند وسیع مانند گفتار که خود ، به تعبیری مجموعه ای از بینهایت سیگنال باند باریک می باشد.این روش بسیار کارآمد و معقول می باشد.در این تحقیق با ترکیب یک آرایه سنسور پیوسته نامتناهی توسط آرایه گسسته و محدود تلاش می کنیم تا در عمل به یک پترن یکنواخت و مستقل از فرکانس دست یابیم.استفاده از فیلترهای گسسته این امکان را فراهم می آورد که بتوان کل سیستم مذکور درنتیجه پترن حاصل را تنها با استفاده از L ضریب کنترل نمود که ضمن حفظ پاسخ سیستم در جهت دید توان خروجی حداقل شود.به دلیل ثابت ماندن بهره در جهت دید ، این حداقل سازی توان معادل با حداقل سازی توان نویز در خروجی خواهد بود.این تحقیق با تعمیم ساختار پیشنهادی ، الگوریتمی را ارائه می دهد که ضمن حفظ پاسخ سیستم اثر نویزهای گذرا و مقطعی در محیط را حداقل سازی نموده و با محدودیت های خطی در انتخاب ضرایب روی پترن در یک محدوده فرکانسی دلخواه سازگاری ایجاد نماید.نویز پس زمینه عملکرد سیستم های پردازش آرایه ای را تحت تأثیر قرار داده و کارایی آن ها را افت قابل توجه روبرو می کند.تلاش در جهت بهبود کیفیت سیگنال نویزی، مبحث پردازش آرایه ای را به عنوان یکی از سخت ترین مسائل پردازش آرایه ای معرفی می کند.در این پایان نامه ابتدا مرور کلی بر روش های تأخیر زمانی و مقایسه آن ها در آرایه میکروفنی پرداخته می شود و سپس به مکان یابی منابع صوتی با استفاده از آرایه دو میکروفنه می پردازیم و در انتها راه حلی برای افزایش نسبت سیگنال به نویز با آرایه چند میکروفنی که سعی شده شبیه سازی در محیطی نزدیک به محیط واقعی انجام شود پرداخته شده است.هدف از اینبررسی و پیاده سازی الگوریتم وفقی ، به ویژه الگوریتم فراست جهت افزایش نسبت سیگنال به نویز در محیط واقعی است.برای رسیدن به این هدف ، دو الگوریتم مختلف پردازش آرایه ای شرح داده خواهد شد.و ساختار آن ها موردبررسی قرار خواهد گرفت . الگوریتم تأخیر زمانی به عنوان راه حل اولیه جهت افزایش نسبت سیگنال به نویز معرفی شده است.این روش اگرچه ازنظر پیاده سازی از اصول اولیه پردازش آرایه ای سیگنال ها می باشد ولی انتظار ما را در بحث بهبود نسبت سیگنال به نویز برآورده نمی سازد . برای رفع این مشکل ، الگوریتم فراست با اعمال بر روی آرایه میکروفنی پیشنهادشده است . و در انتها مسئله شبیه سازی نتایج و آزمایش ها نشان داده می شود که راه حل پیشنهادی ارائه شده تا حد مناسبی مشکل نسبت سیگنال به نویز را حل کرده است.


طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


در پردازش ابری منابع بندی زمان های الگوریتم بررسی - دومین کنفرانس ...

2 سپتامبر 2017 ... پردازش،. ازین. به محیط. و منابع. قدرتمندی که بتوانند این محاسبات سنگین را به عهده
... مقاله هفت الگوریتم مهم. زمان. بندی. منابع ابری،. شامل. روش. های. مبتنی ...... ذرات،
تبرید شبیه سازی شده ،کلونی مورچه،سل ... ها جهت کاهش هزینه زمان بندی کارها وتعادل
بار روی منابع ...... یل سیستمی است که تحت طراحی است نه در حال پیاده.

بررسی و پیاده سازی پردازش سیگنالهای صوتی با استفاده از آرایه گیرنده

بررسی و شبیه‌سازی روش‌های وفقی شکل‌دهی پرتو در آرایه‌های سوناری ... که کارایی آن
در آب بوده و در آن به جای امواج رادیویی از امواج صوتی جهت پویش محیط استفاده می‌گردد.

اویرایش شده پردازش سیگنال در آرایه‌های تصادفی - پژوهشگاه علوم و ...

این رساله مبتنی است بر تحقیق، بررسی و ارائه روشی مناسب تخمین سمت ورود در یک
صفحه. ... طراحی و شبیه‌سازی یک نمونه آزمایشگاهی سنسور آرایه‌ای برای تعیین
موقعیت هدف در ... از اهداف موجود در محیط را دریافت می کند که این سیگنالها با نویز
مخلوط شده اند. ... پردازش آرایه‌ای سیگنال نیز روی داده جمع‌آوری شده سنسورها، جهت انجام
عملیات ...

اویرایش شده پردازش سیگنال در آرایه‌های تصادفی - پژوهشگاه علوم و ...

این رساله مبتنی است بر تحقیق، بررسی و ارائه روشی مناسب تخمین سمت ورود در یک
صفحه. ... طراحی و شبیه‌سازی یک نمونه آزمایشگاهی سنسور آرایه‌ای برای تعیین
موقعیت هدف در ... از اهداف موجود در محیط را دریافت می کند که این سیگنالها با نویز
مخلوط شده اند. ... پردازش آرایه‌ای سیگنال نیز روی داده جمع‌آوری شده سنسورها، جهت انجام
عملیات ...

ﺑﺮق ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﻜﺪه

دﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد اوﻗﺎﺗﻲ ﭘﺮ ﺑﺎر ....
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي. ﻣﺒﺘﻨﻲ. PLATFORM FPGA. ،. ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎل و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
.... Sarkani, B. Cranen, L. Boves, "Sparse coding of the modulation spectrum for
noise- ... 28- A. Naseri Taheri, H. Kaatuzian, "Design and simulation of a
nanoscale ...

ﻃﺮﺍﺡ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ، ﺍﻳﻨﺘﺮﻓﻴﺲ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺯﺷﻲ ﺑﺎ FPGA

21 مارس 2013 ... ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ
... ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﺍﺭ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ... ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺯ
ﺟﻬﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎﺭ : ... ﺣﺬﻑ ﻧﻮﻳﺰ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ. EMC ... ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺁﺭﺍﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮ ...
ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺴﺘﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﺑﺎ ﮔﻴﺖ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻭ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻫﺎﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ..... ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ.

طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز ...

طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط. فایل
ورد 94 صفحه. در این تحقیق الگوریتمی برای بهبود عملکرد سیستم ارائه می‌شود که ...

پژوهشگاه هوافضا و انجمن هوافضای ایران علوم و فناوری فضایی 0654 ...

In this paper, the SEU rate is calculated based on weibull method for Low ... یکی
از خطاهای شایع در سیستم‌های ماهواره‌ای رخداد خطای واژگونی بیت (SEU) در بخش‌های
الکترونیکی است. با توجه به هزینه بالای طراحی، پیاده‌سازی و پرتاب ماهواره‌ها، برای
مقابله با این ... از روش ارائه شده توسط ویبال برای پیداکردن نرخ SEUدر هر محیط
پروتونی.

ﻃﺮﺍﺡ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮ، ﺍﻳﻨﺘﺮﻓﻴﺲ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺯﺷﻲ ﺑﺎ FPGA

21 مارس 2013 ... ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ
... ﺍﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﭼﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﺍﺭ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ... ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺯ
ﺟﻬﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎﺭ : ... ﺣﺬﻑ ﻧﻮﻳﺰ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ. EMC ... ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺁﺭﺍﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮ ...
ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺴﺘﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﺑﺎ ﮔﻴﺖ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻭ ﺳﻮﻳﻴﭻ ﻫﺎﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ..... ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ.

نتايج داوري کنفرانس چهاردهم- ارائه و پوستر- سايت.xlsx - ictte.ir

(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺧﻂ 2ﻣﺘﺮوي ﺗﻬﺮان) Petri ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﺘﺮو ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ... ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻗﻄﺎر در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ درون ﺷﻬﺮي ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي
ﻋﻮاﻣﻞ ... ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺤﻮه ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ... ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﮐﺎراي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻣﺴﯿﺮدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮي.

لیست دانشجویان ارشد و دکتری بیو الکتریک - دانشکده مهندسی پزشکی

طراحی و پیاده سازی روش نوین جهت درون یابی تصاویر در بازسازی بعدی تصاویر
پزشکی ... شبیه سازی و استخراج ارتعاشات کوچک دیواره قلب به کمک امواج
اولتراسوند ... حذف نویز و طبقه بندی سیگنالهای صوتی گوارشی با کمک تبدیل
ویولت ... پردازش هوشمند برای بررسی سیگنال مغزی (EEG) مربوط به بیماران اوتیسم
در مقایسه با ...

معنی point out به فارسی ، زویا دیکشنری آنلاین آموزش زبان انگلیسی

point system : ورزش : شرط بندى براساس امتياز point to point : نقطه ... دانلود طراحی و
شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط · دانلود دانلود ...

گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

۶, طراحی و شبیه سازی سیستم کنترلگر دیجیتال به منظور حذف حرکات غیر ارادی
دست در ... ۲۶, انالبز نرخ و ظرفیت در کانال پخش با نویز فاز, حامد واحدی طبس,
کارشناسی ارشد ..... ۹۷, ارائه روشی جدید مبتنی بر روشهای فرمپذیر هندسی جهت
شناسایی محل ...... جهت کاهش پیچیدگی گیرنده MLSD دز سیستمهای مخابرات سیار با
انتن های ارایه ای ...

Signal and Data Processing - پردازش علائم و داده‌ها

وجود خطاها باعث کاهش کیفیت سندها میشود، بنابراین وجود ابزارهای خطایاب باعث
افزایش ... For lexicon reduction, the words of lexicon are clustered using
ISOCLUS and ... در سیستمهای BCI، از این روش برای طراحی ماتریس دیکشنری
استفاده شده است. ... برای حالتی که نویز پخشنده نباشد، بر اساس انرژی منابع موجود
در محیط روشی برای ...

Full page photo - انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

2 دسامبر 2016 ... انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران جهت ایفای رسالت خود در راستای ... انجام تستهای
شوک و ارتعاش محیطی در سامانه های هوافضایی می پردازد. ... روشهای کاهش و کنترل نویز
پروانه های دریایی ... ۰ طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه ای، سیالات، ترمودینامیک و
انتقال حرارت ... پردازش سیگنال دیجیتال برای آنالیز مودال تجربی.

مقدمه‌ای بر شبکه‌های حسگر بیسیم

در آن زمان تمامی این کارها به وسیله محیط آزمایش داخلی با منابع سیگنال، حس کننده‌های
... آنها ساختاری مفهومی برای تفکر درباره سیستمهای پردازش سیگنال با الهام از آنچه
که ... با کمک تجربیات مدل انسانی، روشی برای افزایش بهره سیگنال به نویز در ...
مثالهایی از شبکه‌های حسگر در پهنه نظامی، شامل آرایه‌های حسگر آکوستیکی برای ضد ...

رزومه آموزشی، پژوهشی و کاری - دکتر محسن معصومی

عنوان پایان نامه دکتری : "حذف همشنوایی در سیستمهای جدید xDSL با استفاده از ... C.
62 - فریبرز رضایی ، محسن معصومی و محمود آل شمس "طراحی و شبیه سازی سلول تمام
جمع ... فرکانس (پالس های ساعت) در بازه فرکانسی امواج میلی متری جهت کاهش نویز
فاز و ..... طیف مبتنی بر شرایط محیطی؛ جهت جستجوی پهنای باند آزاد در سیستم
مخابراتی ...

نتايج داوري کنفرانس چهاردهم- ارائه و پوستر- سايت.xlsx - ictte.ir

(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺧﻂ 2ﻣﺘﺮوي ﺗﻬﺮان) Petri ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﺘﺮو ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ... ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻗﻄﺎر در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ درون ﺷﻬﺮي ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي
ﻋﻮاﻣﻞ ... ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺤﻮه ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ... ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﮐﺎراي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻣﺴﯿﺮدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮي.

پایان نامه جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

در عمل ممکن است سیگنالهایی که در محیط وجود دارند یا پهن باند باشند و یا اینکه در
بینهای ... هدف از این پایان نامه بررسی روشهای مختلف جهت یابی سیگنالهای پهن باند و
مقایسه ... در فصل آخر با استفاده از شبیه سازی متلب الگوریتم های همبسته ونا
همبسته، را پیاده ... در این فصل به صورت خلاصه خروجی آنتن های آرایه ای را پردازش
خواهیم نمود.

پروژه متلب - الگوریست - مرجع الگوریتم های برنامه نویسی

Stabilization of Magnetic Levitation System Using Fractional Order PID ... برای
طراحی کنترل کننده روش PID از خطا، انتگرال و مشتق آن برای تولید ... برنامه هاي
الگوریتم ژنتیک با نرم افزار مطلب و شبیه سازي مدار با نرم افزار ... باند ، کاهش اثر
اعوجاج المانهای آنتنهای ارایه ای از قبیل میکرو استریپی – طراحی .... محيط هوشمند
فراگير.

عناوين رساله هاي دكتري در قالب پژوهانه.xlsx

اراﺋﻪ ي ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ. ادﺑﯿﺎت "ﻣﺪل ... ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
(ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار). ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ و IF .... ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﻃﺮاﺣﯽ و -
1 ..... ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داﮐﺖ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ واﺗﺮﺟﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎﻫﺶ ﺻﻮت ﻧﻮﯾﺰ و ..... ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎي ﭘﺮدازش
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ راداري ﭘﺎﻟﺲ ﻓﺸﺮده ... ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ آﻧﺘﻦ Plannaer Array در ﯾﮏ رادار X ﺑﺎﻧﺪ.

حذف فعال نویز - پایگاه علمی ویراساینس

بررسی و شبیه سازی سیستمهای حذف فعال نویز با استفاده از نرم افزار متلب ... نویز
صوتی به سیگنالی اطلاق می شود، که دامنه آن از حداستاندارد محیط(بسته به ...
بنابراین در این تحقیق، طراحی سیستم حذف نویز فعال با در نظر گرفتن کاهش ...
ارزیابی عملکرد سیستم کنترل فعال نویز مبتنی بر شبکه ی عصبی تحت شرایط
غیرعلی.

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی برق - مادسیج

17 نوامبر 2015 ... نتایج حاصل از این روش‌ها همراه با نتایج شبیه‌سازی برای نمونه‌های عملی ساخته شده با ...
موضوع پایان نامه: طراحی و ساخت کریستال‌های فوتونی ..... موضوع پایان نامه:الگوریتم
دیکدینگ کروی برای سیستمهای مخابراتی بی سیم MIMO .... هدف از این پایان نامه
نیز ارایه روشهایی جهت کاهش مصرف انرژی و به تبع آن افزایش طول ...

Sheet1 - دانشکده مهندسی برق

27, 520, طراحی و شبیه سازی یک پردازنده آرایه سیستولیک جهت کاهش خطای تخمین ....
78, 571, تحلیل و طراحی و شبیه سازی یک PLL جدید با زمان تنظیم سریع و نویز
فازی کم .... 176, 669, طراحی و اجرای الگوریتم پردازش برای سیستم جستجوگر روزت
, د. ... 208, 701, طراحی و شبیه سازی کنترل پیش بین غیر خطی برای زیر سیستمهای
...

Computer Society of Iran - Paper Archives - انجمن کامپیوتر ایران

اين مقاله شامل طراحي دو مدار تمام جمع‌کننده تک‌بیتی کم‌توان با NOR، NAND و ...
رایج‌ترین فعالیت‌ها در سیستم‌های محاسباتی جهت افزایش قدرت پردازش و همچنین کاهش
زمان .... اصوات موجود در محیط شامل دامنه‌ی وسیعی است که اصوات ضربه‌ای بخشی از آن را
شامل می‌شود. ... به‌جای استفاده از برچسب‌های واقعی، یادگیری مبتنی بر جمع‌سپاری، از
آراء ...

بررسی و پیاده سازی پردازش سیگنالهای صوتی با استفاده از آرایه گیرنده

بررسی و شبیه‌سازی روش‌های وفقی شکل‌دهی پرتو در آرایه‌های سوناری ... که کارایی آن
در آب بوده و در آن به جای امواج رادیویی از امواج صوتی جهت پویش محیط استفاده می‌گردد.

معنی point out به فارسی ، زویا دیکشنری آنلاین آموزش زبان انگلیسی

point system : ورزش : شرط بندى براساس امتياز point to point : نقطه ... دانلود طراحی و
شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط · دانلود دانلود ...

حذف فعال نویز - پایگاه علمی ویراساینس

بررسی و شبیه سازی سیستمهای حذف فعال نویز با استفاده از نرم افزار متلب ... نویز
صوتی به سیگنالی اطلاق می شود، که دامنه آن از حداستاندارد محیط(بسته به ...
بنابراین در این تحقیق، طراحی سیستم حذف نویز فعال با در نظر گرفتن کاهش ...
ارزیابی عملکرد سیستم کنترل فعال نویز مبتنی بر شبکه ی عصبی تحت شرایط
غیرعلی.

Sensing Properties Investigation of Graphene Oxide Reduced by ...

LCR-Meter device is used for measurement of resistance changes. ... و عادی ارائه و
در قالب یک ابزار کاربردی در محیط MATLAB پیاده­سازی شده است. .... It also
presents a method for risk reduction of power system based on optimal ... همچون
سادگی طراحی و افزایش سرعت پردازش سامانه کنترلی، افزایش چگالی توان و بازده،
کاهش ...

Untitled

طراحی مودم هاي HF مبتنی بر فناوري OFDM جهت 9600 19200 بیت بر ثانیه ، الف. -
طراحي ... کاهش حجم پردازش در سیستم های با طول کد PN بلند ، الف. - طراحی کد PN ....
پیاده سازي و شبیه سازی در محیط OPNET و SDL پروتکل لایه 2 تترا ( Basic- Link )
، الف ... طراحی سیستمی فرستنده-گیرنده یک سیستم مخابراتی با نرم افزار ADS -.

مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ...

Conventional classification methods are based on visible fingerprint classes. ...
فرايند دسته‌بندي، با کوچک‌کردن فضاي جستجو، زمان و هزينه را کاهش مي‌دهد. ... يك آنتن
قلمي‌شكل در باند X طراحي و شبيه‌سازي شده و سپس ساخته مي‌شود. ... الگوريتم VS-
CMA براي سيستم آرايه‌اي تطبيقي در محيط مخابرات سيار مبتني بر CDMA 75 80
FA ...

بررسی و پیاده سازی پردازش سیگنالهای صوتی با استفاده از آرایه گیرنده

بررسی و شبیه‌سازی روش‌های وفقی شکل‌دهی پرتو در آرایه‌های سوناری ... که کارایی آن
در آب بوده و در آن به جای امواج رادیویی از امواج صوتی جهت پویش محیط استفاده می‌گردد.

سمینار های ارشد= فصل2و3 پایان نامه برای رشته های مخابرات، قدرت ...

8 آگوست 2016 ... سمینار روش های حذف نویز نمک فلفلی در تصاویر ... طراحی الگوریتم پردازش تصویر
برای ردیابی اشیاء متحرک شبيه سازي .... يک الگوريتم جهت کنترل بيمهای رادار
Phased Array Antenna Height finder ... انتخاب طراحی و بهینه سازی شبکه های
مخابراتی مبتنی بر WLL ... سمینار سیستم‌های قدرت بادی مجهز به DFIG.

Resume (CV) of MR. Doctor Hamid Behnam

9, انطباق تصاویر آنژیوگرافی تفاضلی با استفاده از تبدیل ویولت و پردازش چند
رزولیشنی ... 14, بکارگیری روش کانتورلت جهت کاهش نویز تصاویر
اکوکاردیوگرافی ... 19, بهینه سازی سرعت آستانه یابی مبتنی بر آنتروپی با
بکارگیری ... 36, نرم‌افزار شبیه‌سازی میدان فراصوت برای مبدلهای آرایه‌ای در محیط
یکنواخت بر اساس ...

انجمن مهندسی پزشکی ایران فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی ...

6 جولای 2015 ... For the first time in this paper, modeling and stress analysis have been ... At The
Neuromuscular Junction شبیه سازی رهایش ماده میانجی در اتصال عصب– .... Pulsed
Doppler System For Blood Velocity Measurement In Vessels طراحی و ... متاسفانه
وزن دهی باعث کاهش سیگنال به نویز (S/N) در خروجی آرایه و هم چنین ...

همايش های اخير ليست مقالات همايش سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین ...

8, طراحی یک میان افزار مبتنی بر پایتون برای پردازش های موازی_ مقاله شفاهی,
بيشتر ... 12, ارائه یک روش جدید به منظور استخراج حداکثر توان در آرایه های PV به
منظور ... 13, طراحی کنترل‌کننده‌ی مدلغزشی مبتنی بر منطق فازی جهت استفاده در
سیستم‌های ... 21, مدیریت منابع در محیط های محاسبات ابری با استفاده از روش کلونی
مورچه-های ...

Resume (CV) of MR. Doctor Hamid Behnam

9, انطباق تصاویر آنژیوگرافی تفاضلی با استفاده از تبدیل ویولت و پردازش چند
رزولیشنی ... 14, بکارگیری روش کانتورلت جهت کاهش نویز تصاویر
اکوکاردیوگرافی ... 19, بهینه سازی سرعت آستانه یابی مبتنی بر آنتروپی با
بکارگیری ... 36, نرم‌افزار شبیه‌سازی میدان فراصوت برای مبدلهای آرایه‌ای در محیط
یکنواخت بر اساس ...

TJEE رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مجله مهندسی برق دانشگاه ...

در ادامه با توجه به تعریف پایداری تصادفی زمان-محدود برای سیستم‌های پرش مارکوف ...
روشی مبتنی بر آرایه‌های متعامد است و روش منظم و کارآمدی را برای بهینه‌سازی
سیستم‌های .... طراحی سیستم‌های فوق‌الذکر، شبیه‌سازی روی یک سیستم نمونه در محیط
نرم‌افزار ... در این مقاله، جهت کاهش نوسانات سرمایه‌گذاری، استفاده از سیاست‌گذاری نهاد
تنظیم ...

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی برق - مادسیج

17 نوامبر 2015 ... نتایج حاصل از این روش‌ها همراه با نتایج شبیه‌سازی برای نمونه‌های عملی ساخته شده با ...
موضوع پایان نامه: طراحی و ساخت کریستال‌های فوتونی ..... موضوع پایان نامه:الگوریتم
دیکدینگ کروی برای سیستمهای مخابراتی بی سیم MIMO .... هدف از این پایان نامه
نیز ارایه روشهایی جهت کاهش مصرف انرژی و به تبع آن افزایش طول ...

The Precision and Computation Time Analysis of Semi-Analytical ...

The various methods are published for satellite orbit propagation and the ...
Estimation Applied to GPS Geometry-Based Observation Model پردازش داده‌های ....
از انجام این تحقیق استفاده از تکنیک موجک‌ها برای کاهش اثر نویز در سری های زمانی
بلند ..... عامل محیط مناسبی برای آزمودن فرضیه های پیچیده، مدلسازی و شبیه سازی
طرح های ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی برق - کالج پروژه

طراحی کنترل کننده خود تنظیم PI برای یک سیستم غیرخطی به روش جدول‌بندی بهره
... الگوی بار و کاهش قدرت بازار در محیط تجدید ساختار یافته; طراحی و شبیه‌سازی
مبدل داده ... تصدیق هویت گوینده توسط کامپیوتر; کاهش نویز محیطی از سیگلنال
صحبت ... باریک در سیستمهای مخابراتی CDMA با کمک روشهای مبتنی بر پیش
پردازش ...

Resume (CV) of MR. Doctor Hamid Behnam

9, انطباق تصاویر آنژیوگرافی تفاضلی با استفاده از تبدیل ویولت و پردازش چند
رزولیشنی ... 14, بکارگیری روش کانتورلت جهت کاهش نویز تصاویر
اکوکاردیوگرافی ... 19, بهینه سازی سرعت آستانه یابی مبتنی بر آنتروپی با
بکارگیری ... 36, نرم‌افزار شبیه‌سازی میدان فراصوت برای مبدلهای آرایه‌ای در محیط
یکنواخت بر اساس ...

Cv of Faculty Members

... آنتن هاي هوشمند , سيستم هاي رادار , سيستم هاي جهت يابي , سيستم هاي مکان يابي
..... به كار گيري روش هاي يادگيري تقويتي و كاهش ابعاد داده در حذف نويز به صورت
فعال, ۱۳۹۲. امير زعيمباشي نصرت آبادي, آشکارسازي در رادارهاي پسيو مبتني بر
سيگنال ... امين رزمي, طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي پردازش داده در رادارهاي آرايه
فازي چند ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده برق - ترجمه فا

Blackstart capability planning for power system restoration ♢️ .... شبیه سازی
OLED های دارای لایه انتقال الکترون قطبی (نشریه الزویر) .... زمان بندی و پیش
پردازش آگاه به شرایط فعالیت برای محیط های حسی اینترنت اشیا (نشریه الزویر) .....
آنالیز و طراحی کنترل رگولاتور درجه دوم خطی کاهش یافته برای اصلاح ضریب توان سه
فاز با ...

طراحی و مدل‌سازی اولیهECU خودروهای سری Logan بر مبنای مقاوم‌سازی در ...

در ادامه به بررسی و شبیه‌سازی این ساختار ترکیبی خواهیم پرداخت و نشان می‌دهیم
چنین ... of the ECU of LOGAN Series Automobile Based on Environmental
Disturbance Fault ... همچون نویز محیطی، ضربه‌های فیزیکی و نوسانات برق خودرو
بسیار مقاوم باشد. ... تلاش‌ها در جهت طراحی یک سیستم کنترل الکترونیکی برای
خودروها همچنان ادامه ...

شبیه سازی مقاله با Matlab - پروژه متلب

کلیدواژه: پردازش سیگنال، مهندسی پزشکی Electrocardiogram, Matlab and
Simulink, ... ترجمه فارسی موضوع مقاله: حذف نویز از تصاویر (عکس) با استفاده از
فیلتر بیلاترال (دوطرفه) ... عنوان اصلی پروژه : طراحی PID کنترلر برای ستون
تقطیر با GA ... کلیدواژه: رباتیک، فازی، Embedded system, field programmable
gate array ...

ﺑﺮق ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﻜﺪه

دﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد اوﻗﺎﺗﻲ ﭘﺮ ﺑﺎر ....
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي. ﻣﺒﺘﻨﻲ. PLATFORM FPGA. ،. ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎل و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
.... Sarkani, B. Cranen, L. Boves, "Sparse coding of the modulation spectrum for
noise- ... 28- A. Naseri Taheri, H. Kaatuzian, "Design and simulation of a
nanoscale ...

پايان نامه–فني و مهندسي–مهندسي برق دانشگاه تربیت مدرس | ايران متلب

4 سپتامبر 2014 ... طراحي سخت افزاري، نرم افزاري و پردازش ترسيم کننده کامپيوتري ... کاهش نويز
محيطي از سيگلنال صحبت ... طراحي و شيبه سازي ليزر تصادفي مبتني بر نانو ذرات
ZnO‎ ... مدل‌سازي انتقال حرارت در بافت جهت شبيه‌سازي تصويربرداري حرارتي ....
طراحي و تحليل آنتن آرايه‌اي ميکرواستريپ باند پهن براي سيستم‌هاي ...

سیستم های تشخیص گفتار به همراه کد - متلبی

8 ا کتبر 2017 ... اینن الگوریتم گامی مهم در طراحی سیستم های مبتنی بر گفتار پیوسته به .... با
گفتارهای بیان کننده‌ی کامل پیامها استفاده و رسیدگی به سیستمهای ..... 1-5-13-
ساخت دستگاه هوشمند جهت جداسازی پسته های پوک از مغزدار با استفاده از پردازش صدا و
... مثل نویز موجود در صدای پس زمینه دریک محیط اداری و شلوغ که برای حذف ...

پایان نامه های آماده برق - سامانه نوین مسداک

... های نرو - فازی; طراحي كنترل بهينة سيستمهاي دورعمليات جهت كاهش خطاي رديابي ...
ارزیابی پخش بار کنترل کننده یکپارجه توان و کاربردهای آن در محیط های تجدید
ساختار شده ... ارزیابی و بهینه سازی و شبیه سازی سیستم کنترل فعال نویز تک
کاناله ..... پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: الگوریتم پردازش تصویر برای
ردیابی ...

سیستم های تشخیص گفتار به همراه کد - متلبی

8 ا کتبر 2017 ... اینن الگوریتم گامی مهم در طراحی سیستم های مبتنی بر گفتار پیوسته به .... با
گفتارهای بیان کننده‌ی کامل پیامها استفاده و رسیدگی به سیستمهای ..... 1-5-13-
ساخت دستگاه هوشمند جهت جداسازی پسته های پوک از مغزدار با استفاده از پردازش صدا و
... مثل نویز موجود در صدای پس زمینه دریک محیط اداری و شلوغ که برای حذف ...

ﺑﺮق ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﻜﺪه

دﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد اوﻗﺎﺗﻲ ﭘﺮ ﺑﺎر ....
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي. ﻣﺒﺘﻨﻲ. PLATFORM FPGA. ،. ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎل و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
.... Sarkani, B. Cranen, L. Boves, "Sparse coding of the modulation spectrum for
noise- ... 28- A. Naseri Taheri, H. Kaatuzian, "Design and simulation of a
nanoscale ...

فصلنامه علوم و فناوری دریا دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) فصلنامه ...

ناصر "طراحی و پیاده سازی یک سیستم اپتوالکترونیک برای تشخیص اتوماتیک ...
اردشیر " کاهش نویزهای تصاویر دریافتی توسط پهپادها از شناورهای سطحی با استفاده
... 14 [12] D. E. Huff,” Surface Ship Location Based On Active Sonar Image Data “
.... زیر سطحی هوشمند سیستم‌های سونار پردازش تصویر شبیه سازی 1 6- منابع 2 [1] ...

ردیف عنوان تحقيق شرکت هدف محور اصلي زيرمحور اهداف مورد انتظار و ...

از سوی دیگر وجود آلودگی صوتی در محیط کار کارمندان نیروگاه منجر به ضعیف شدن ....
هدف از این طرح مطالعه و طراحی سیستم سیل بندی مناسب برای کاهش فرار هوا به سمت .....
از سیستمهای الکترونیکی حساس در مقابل امواج نویز، EMI، صاعقه و امواج موبایل ......
راه اندازی خواهد شد، تاسیس آزمایشگاهی جهت شبیه سازی طرح آینده به بررسی کامل و ...

گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

۶, طراحی و شبیه سازی سیستم کنترلگر دیجیتال به منظور حذف حرکات غیر ارادی
دست در ... ۲۶, انالبز نرخ و ظرفیت در کانال پخش با نویز فاز, حامد واحدی طبس,
کارشناسی ارشد ..... ۹۷, ارائه روشی جدید مبتنی بر روشهای فرمپذیر هندسی جهت
شناسایی محل ...... جهت کاهش پیچیدگی گیرنده MLSD دز سیستمهای مخابرات سیار با
انتن های ارایه ای ...

ردیف عنوان تحقيق شرکت هدف محور اصلي زيرمحور اهداف مورد انتظار و ...

از سوی دیگر وجود آلودگی صوتی در محیط کار کارمندان نیروگاه منجر به ضعیف شدن ....
هدف از این طرح مطالعه و طراحی سیستم سیل بندی مناسب برای کاهش فرار هوا به سمت .....
از سیستمهای الکترونیکی حساس در مقابل امواج نویز، EMI، صاعقه و امواج موبایل ......
راه اندازی خواهد شد، تاسیس آزمایشگاهی جهت شبیه سازی طرح آینده به بررسی کامل و ...

دانلود رایگان مقالات کنفرانس ICEE2012 (سری ششم) | متلب سایت

25 ژانويه 2015 ... ۴, بررسی و شبیه سازی اثر ارسال احتمالی در کاهش نرخ تاخیر شبکه های ... ۲۵, A 4-
10.6 GHZ Low Power LNA with Dual Reactive Feedback and very Low Noise ...
and TCSC Damping Controller for Enhancement of Power System ... ۶۴, تعیین
خودکار پارامتر های پس پردازش در طراحی سوئیچ مغزی آسنکرون مبتنی ...

رزومه آموزشی، پژوهشی و کاری - دکتر محسن معصومی

عنوان پایان نامه دکتری : "حذف همشنوایی در سیستمهای جدید xDSL با استفاده از ... C.
62 - فریبرز رضایی ، محسن معصومی و محمود آل شمس "طراحی و شبیه سازی سلول تمام
جمع ... فرکانس (پالس های ساعت) در بازه فرکانسی امواج میلی متری جهت کاهش نویز
فاز و ..... طیف مبتنی بر شرایط محیطی؛ جهت جستجوی پهنای باند آزاد در سیستم
مخابراتی ...

دکتر محمد سلیمانی - سوابق علمی

سيستمهای موشکی مادون قرمز در مقايسه با سيستمهای رادار ... تقويت تصاوير CT
ديجيتالی با استفاده از افزايش کنتراست و حذف نويز ... شبيه سازی کامپيوتری
انتشار امواح راديوئی باند مايکروويو/ يو اچ اف جهت طراحی شبکه های مخابراتی سلولی
شهری- غير شهری و ... طراحی سيستم پردازش و فشرده سازی تصوير در ماهواره کوچک
LEO.

دانلود رایگان مقالات کنفرانس ICEE2012 (سری ششم) | متلب سایت

25 ژانويه 2015 ... ۴, بررسی و شبیه سازی اثر ارسال احتمالی در کاهش نرخ تاخیر شبکه های ... ۲۵, A 4-
10.6 GHZ Low Power LNA with Dual Reactive Feedback and very Low Noise ...
and TCSC Damping Controller for Enhancement of Power System ... ۶۴, تعیین
خودکار پارامتر های پس پردازش در طراحی سوئیچ مغزی آسنکرون مبتنی ...

تحقیق روش های کاهش نویز در مدارهای الکترونیکی |17851| کلید

4 دسامبر 2017 ... این مقاله به یکی از این مسائل یعنی کاهش اثر نویز در مدارهای ... بسیار جهت کاربرد در
تصحیح تضعیف وموقعیت یابی در سیستمهای PET/CT Noise ... یک پروژه شبیه
سازی و با نرم افزار orcad طراحی و اجرا شده است همچنین ... تحقیق ترکیب روشهای
مبتنی بر مدل و پردازش چندباندی گفتار برای مقاوم سازی بازشناسی…

مقالات برگزیده - چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه

کُدسازی تُنُک تصاویر مبتنی بر مفهوم ... بهینه‌سازی روش TR برای کاهش PAPR در
سیستم DVB-T2 ... جهت‌یابی و پردازش آرایه‌ای منابع صوتی بر مبنای Sparse.

پژوهشگاه هوافضا و انجمن هوافضای ایران علوم و فناوری فضایی 0654 ...

In this paper, the SEU rate is calculated based on weibull method for Low ... یکی
از خطاهای شایع در سیستم‌های ماهواره‌ای رخداد خطای واژگونی بیت (SEU) در بخش‌های
الکترونیکی است. با توجه به هزینه بالای طراحی، پیاده‌سازی و پرتاب ماهواره‌ها، برای
مقابله با این ... از روش ارائه شده توسط ویبال برای پیداکردن نرخ SEUدر هر محیط
پروتونی.

شبیه سازی مقاله با Matlab - پروژه متلب

کلیدواژه: پردازش سیگنال، مهندسی پزشکی Electrocardiogram, Matlab and
Simulink, ... ترجمه فارسی موضوع مقاله: حذف نویز از تصاویر (عکس) با استفاده از
فیلتر بیلاترال (دوطرفه) ... عنوان اصلی پروژه : طراحی PID کنترلر برای ستون
تقطیر با GA ... کلیدواژه: رباتیک، فازی، Embedded system, field programmable
gate array ...

طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز ...

طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط. فایل
ورد 94 صفحه. در این تحقیق الگوریتمی برای بهبود عملکرد سیستم ارائه می‌شود که ...

امکان دسترسی مقالات ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

10 جولای 2016 ... حذف نویز و آشکارسازی لبه بر روی تصاویر تشدید مغناطیسی بر اساس تبدیل
کرولت .... بررسی و شبیه سازی ویژگی ها و اثرات محیط زیر آب بر انتقال سیگنال
جهت ... طراحی و شبیه سازی آنتن مایکرواستریپ تک لایه دو بانده جهت پوشش سیستم
های ... کاهش تزویج متقابل در آنتن آرایه ای مایکرواستریپ با استفاده از ...

نسخه قابل چاپ - سومین کنفرانس ملی اویونیک

9 مه 2017 ... پردازش سیگنال های مغزی جهت شبیه سازی کنترل سیستم الکتریکی ... طراحی و
شبیه‌سازی آنتن سینوسی باند S و C برای سیستمهای جهت‌یاب و راداری ... طراحی آنتن
آرایه ای صفحه ای شکافی دایره ای برای رادار های هواپایه .... طراحی و شبیه سازی یک
میکسر اکتیو مبتنی بر سلول گیلبرت با رویکرد کاهش نویز فلیکر.

مهندسی برق نشجو دا اس

ارسال اطالعات در سیستمهای. WDM ... بررسی نقش ادغام مبتنی بر آموزش در تطابق ...
طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های توان ... اساس مکانیزم رانش و نفوذ در محیط
متخلخل. 28. مژده .... استفاده از تکنیک های پردازش تصویر در ... ای مخابراتی مجهز به
آرایه های ... جهت حذف نویز آگوستیکی گفتار .... تکاملی و کاهش خطای فرود ایمن
هواپیما با.

عناوين رساله هاي دكتري در قالب پژوهانه.xlsx

اراﺋﻪ ي ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ. ادﺑﯿﺎت "ﻣﺪل ... ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
(ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار). ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ و IF .... ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﻃﺮاﺣﯽ و -
1 ..... ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داﮐﺖ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ واﺗﺮﺟﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎﻫﺶ ﺻﻮت ﻧﻮﯾﺰ و ..... ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎي ﭘﺮدازش
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ راداري ﭘﺎﻟﺲ ﻓﺸﺮده ... ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ آﻧﺘﻦ Plannaer Array در ﯾﮏ رادار X ﺑﺎﻧﺪ.

بررسی و پیاده سازی پردازش سیگنالهای صوتی با استفاده از آرایه گیرنده

بررسی و شبیه‌سازی روش‌های وفقی شکل‌دهی پرتو در آرایه‌های سوناری ... که کارایی آن
در آب بوده و در آن به جای امواج رادیویی از امواج صوتی جهت پویش محیط استفاده می‌گردد.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات پانزدهمین ...

14 طراحی الگوریتمی مبتنی بر مدل JoBS جهت مدیریت توام صف و زمانبندی با ... 42
طراحی نرم افزار پیش بینی انتشار موج در مخابرات سلولی برای محیط های ... 53 شبیه
سازی رفتار ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه در شرایط کاهش ولتاژ ... 99 حذف تداخل
باند باریک در سیستمهای مخابراتی CDMA با کمک روشهای مبتنی بر پیش پردازش ...

2015: Volume 21 - Number 0 - انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

نتایج شبیه سازی ساختار طراحی شده نشان می دهد، که با در نظرگرفتن تطبیق ...
نتایج نشان می دهد که نسبت سیگنال به نویز، کنتراست وتباین تصاویر تحت
تاثیر تلاطم کاهش می .... Accordingly, this system may be used for preparing
quantum states. ... This array of nano-antennas operate like a dynamical color
filter based on ...

برق ، الکترونیک و مخابرات

ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺧﻄﺎي ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي راداري در ﺣﻀﻮر ﭘﺪﯾﺪه Ducting اﻣﻮاج در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ .... ﻃﺮاﺣﯽ
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﻮع رادار ﭘﺎﻟﺲ ﻓﺸﺮده CFAR ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ FPGA .... ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎژول ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﺘﻦ PHASE ARRAY ﺑﺎﻧﺪ X ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ 10 وات ... ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ
رادار آراﯾﻪ ﻓﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازش ﺗﻮام «زﻣﺎن ﻓﻀﺎ» ... ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي روش ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ در ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي
HF.

Page 1 نگاهی به مجلات خارجی آنچه در این شماره می خوانید شامل عناوین ...

سنگ های کلیوی در محیط آزمایشگاه. کاهش درد داخلی کاردیاک دفیبریلاسیون ... نویز
در سیگنال های مايوالکتریک سطحی تولید ... هفتمین کارگاه آموزشی حسگر آرایهای و
پردازش سیگنال چند ... پردازش آرایه ای جهت کاربردهای زیست پزشکی ... وسیله یک
طراحی جدید BCI با استفاده از dFasArt- قابل اطمینان پاسخ ها به تحریکات شبکیه ای
...

The Precision and Computation Time Analysis of Semi-Analytical ...

The various methods are published for satellite orbit propagation and the ...
Estimation Applied to GPS Geometry-Based Observation Model پردازش داده‌های ....
از انجام این تحقیق استفاده از تکنیک موجک‌ها برای کاهش اثر نویز در سری های زمانی
بلند ..... عامل محیط مناسبی برای آزمودن فرضیه های پیچیده، مدلسازی و شبیه سازی
طرح های ...

دانلود طرح توجیهی باند ارتوپدی

آموزش ساخت یک پیانو ساده برای اندروید راحت و آسان برای مبتدیان

دانلود مقاله پروتكل مديريت گروه اينترنت (IGMP)

دانلود طرح درس – فارسی اول - پیامبر مهربان

پاورپوینت سازه چوبی سبک

دانلود پاورپوینت زیست و آزمایشگاه پایه سوم تجربی مبحث تولید مثل - 5 اسلاید

پاورپوینت مواد تنظیم کننده‏ رشد گیاهی

استاندارد پایگاه داده مکانی (GIS) و دستورالعمل های اجرایی طرحهای توسعه و عمران شهری

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی Contemporary English poetry

ترانسفور ماتور فشار قوي خشك