دانلود رایگان


طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط

دانلود رایگان طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط طراحی و شبیه سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه ای جهت کاهش نویز محیط
در این تحقیق الگوریتمی برای بهبود عملکرد سیستم ارائه می شود که ضمن حفظ پاسخ سیستم در جهت حداقل سازی توان سیگنال های ناخواسته ( هم ازنظر زاویه و هم ازنظر دامنه) اقدام نماید ، شبیه سازی صورت گرفته برای منابع نویزی مختلف و انواع نویزهای جهت دار محیط انجام خواهد شد. در روش های چندگانه بهسازی گفتار ، می توان با استفاده از چندین میکروفن در فضا و پردازش روی خروجی هر یک میزان تخریب سیگنال گفتار در اثر نویزهای محیطی را کاهش داد.به عنوان مثال به اعمال فیلترینگ می توان به حداکثر SNR ( Signal To Noise Ratio ) خروجی دست یافت. برای پردازش سیگنال های باند وسیع مانند گفتار که خود ، به تعبیری مجموعه ای از بینهایت سیگنال باند باریک می باشد.این روش بسیار کارآمد و معقول می باشد.در این تحقیق با ترکیب یک آرایه سنسور پیوسته نامتناهی توسط آرایه گسسته و محدود تلاش می کنیم تا در عمل به یک پترن یکنواخت و مستقل از فرکانس دست یابیم.استفاده از فیلترهای گسسته این امکان را فراهم می آورد که بتوان کل سیستم مذکور درنتیجه پترن حاصل را تنها با استفاده از L ضریب کنترل نمود که ضمن حفظ پاسخ سیستم در جهت دید توان خروجی حداقل شود.به دلیل ثابت ماندن بهره در جهت دید ، این حداقل سازی توان معادل با حداقل سازی توان نویز در خروجی خواهد بود.این تحقیق با تعمیم ساختار پیشنهادی ، الگوریتمی را ارائه می دهد که ضمن حفظ پاسخ سیستم اثر نویزهای گذرا و مقطعی در محیط را حداقل سازی نموده و با محدودیت های خطی در انتخاب ضرایب روی پترن در یک محدوده فرکانسی دلخواه سازگاری ایجاد نماید.نویز پس زمینه عملکرد سیستم های پردازش آرایه ای را تحت تأثیر قرار داده و کارایی آن ها را افت قابل توجه روبرو می کند.تلاش در جهت بهبود کیفیت سیگنال نویزی، مبحث پردازش آرایه ای را به عنوان یکی از سخت ترین مسائل پردازش آرایه ای معرفی می کند.در این پایان نامه ابتدا مرور کلی بر روش های تأخیر زمانی و مقایسه آن ها در آرایه میکروفنی پرداخته می شود و سپس به مکان یابی منابع صوتی با استفاده از آرایه دو میکروفنه می پردازیم و در انتها راه حلی برای افزایش نسبت سیگنال به نویز با آرایه چند میکروفنی که سعی شده شبیه سازی در محیطی نزدیک به محیط واقعی انجام شود پرداخته شده است.هدف از اینبررسی و پیاده سازی الگوریتم وفقی ، به ویژه الگوریتم فراست جهت افزایش نسبت سیگنال به نویز در محیط واقعی است.برای رسیدن به این هدف ، دو الگوریتم مختلف پردازش آرایه ای شرح داده خواهد شد.و ساختار آن ها موردبررسی قرار خواهد گرفت . الگوریتم تأخیر زمانی به عنوان راه حل اولیه جهت افزایش نسبت سیگنال به نویز معرفی شده است.این روش اگرچه ازنظر پیاده سازی از اصول اولیه پردازش آرایه ای سیگنال ها می باشد ولی انتظار ما را در بحث بهبود نسبت سیگنال به نویز برآورده نمی سازد . برای رفع این مشکل ، الگوریتم فراست با اعمال بر روی آرایه میکروفنی پیشنهادشده است . و در انتها مسئله شبیه سازی نتایج و آزمایش ها نشان داده می شود که راه حل پیشنهادی ارائه شده تا حد مناسبی مشکل نسبت سیگنال به نویز را حل کرده است.


طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Untitled

طراحی مودم هاي HF مبتنی بر فناوري OFDM جهت 9600 19200 بیت بر ثانیه ، الف. -
طراحي ... کاهش حجم پردازش در سیستم های با طول کد PN بلند ، الف. - طراحی کد PN ....
پیاده سازي و شبیه سازی در محیط OPNET و SDL پروتکل لایه 2 تترا ( Basic- Link )
، الف ... طراحی سیستمی فرستنده-گیرنده یک سیستم مخابراتی با نرم افزار ADS -.

نتیجه جستجو - پردازش - کتابخانه مرکزی - دانشگاه صنعتی شریف

پی DSP Card / طراحی سیستم System Design / پردازش Processing / مخابرات سیار
... مخابرات سیار Global System for Mobile Communication (GSM) / استاندارد
Standard ... Function / سونار Sonar / کاهش نویز Noise Reduction / پردازش سیگنال
صوتی ... 270, پایان نامه, شبیه سازی دوبعدی جریان دوفاز در محیط متخلخل بوسیله
المان ...

طراحی و مدل‌سازی اولیهECU خودروهای سری Logan بر مبنای مقاوم‌سازی در ...

در ادامه به بررسی و شبیه‌سازی این ساختار ترکیبی خواهیم پرداخت و نشان می‌دهیم
چنین ... of the ECU of LOGAN Series Automobile Based on Environmental
Disturbance Fault ... همچون نویز محیطی، ضربه‌های فیزیکی و نوسانات برق خودرو
بسیار مقاوم باشد. ... تلاش‌ها در جهت طراحی یک سیستم کنترل الکترونیکی برای
خودروها همچنان ادامه ...

حذف فعال نویز - پایگاه علمی ویراساینس

بررسی و شبیه سازی سیستمهای حذف فعال نویز با استفاده از نرم افزار متلب ... نویز
صوتی به سیگنالی اطلاق می شود، که دامنه آن از حداستاندارد محیط(بسته به ...
بنابراین در این تحقیق، طراحی سیستم حذف نویز فعال با در نظر گرفتن کاهش ...
ارزیابی عملکرد سیستم کنترل فعال نویز مبتنی بر شبکه ی عصبی تحت شرایط
غیرعلی.

طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز ...

طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط. فایل
ورد 94 صفحه. در این تحقیق الگوریتمی برای بهبود عملکرد سیستم ارائه می‌شود که ...

برق ، الکترونیک و مخابرات

ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺧﻄﺎي ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي راداري در ﺣﻀﻮر ﭘﺪﯾﺪه Ducting اﻣﻮاج در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ .... ﻃﺮاﺣﯽ
ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﻮع رادار ﭘﺎﻟﺲ ﻓﺸﺮده CFAR ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ FPGA .... ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎژول ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﺘﻦ PHASE ARRAY ﺑﺎﻧﺪ X ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ 10 وات ... ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺗﻮ
رادار آراﯾﻪ ﻓﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازش ﺗﻮام «زﻣﺎن ﻓﻀﺎ» ... ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي روش ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﯾﺰ در ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي
HF.

سال 1393 - دانشکده مهندسی - دانشگاه زنجان

23 ا کتبر 2017 ... بررسي، طراحي و شبيه سازي آنتن هاي MIMO مبتني بر ساختارهاي متامتريال ... طراحي
و ساخت سيستم کنترل جهت رفلکتور براي دستيابي به ... کوچک و پايداري گذراي
تک ماشين - شين بينهايت در محيط SIMULINK MATLAB ... ارزيابي امنيت سيستمهاي
قدرت ... پردازش سيگنالهاي آرايه اي ECG با روش هاي زمان - فرکانس.

بسم الله الرحمن الرحیم

در حضور نویز یا تداخل; طراحی و ساخت مدارات و قطعات الکترونیک قدرت، دیاک ،
تریاک ... پردازش سیگنالهای صوتی، تصویری و فشرده سازی آنها برای ارسال یا ذخیره
... دارای سیستمی اندرکنشی بوده که در آن تمامی داده ها به صورت آرایه های بدون تعیین
بعد .... سیستم شبیه سازی مدارات این نرم افزار مبتنی بر مدل قطعات الکترونیکی در
نرم ...

مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ...

Conventional classification methods are based on visible fingerprint classes. ...
فرايند دسته‌بندي، با کوچک‌کردن فضاي جستجو، زمان و هزينه را کاهش مي‌دهد. ... يك آنتن
قلمي‌شكل در باند X طراحي و شبيه‌سازي شده و سپس ساخته مي‌شود. ... الگوريتم VS-
CMA براي سيستم آرايه‌اي تطبيقي در محيط مخابرات سيار مبتني بر CDMA 75 80
FA ...

Sensing Properties Investigation of Graphene Oxide Reduced by ...

LCR-Meter device is used for measurement of resistance changes. ... و عادی ارائه و
در قالب یک ابزار کاربردی در محیط MATLAB پیاده­سازی شده است. .... It also
presents a method for risk reduction of power system based on optimal ... همچون
سادگی طراحی و افزایش سرعت پردازش سامانه کنترلی، افزایش چگالی توان و بازده،
کاهش ...

تحقیق روش های کاهش نویز در مدارهای الکترونیکی |17851| کلید

4 دسامبر 2017 ... این مقاله به یکی از این مسائل یعنی کاهش اثر نویز در مدارهای ... بسیار جهت کاربرد در
تصحیح تضعیف وموقعیت یابی در سیستمهای PET/CT Noise ... یک پروژه شبیه
سازی و با نرم افزار orcad طراحی و اجرا شده است همچنین ... تحقیق ترکیب روشهای
مبتنی بر مدل و پردازش چندباندی گفتار برای مقاوم سازی بازشناسی…

نسخه قابل چاپ - سومین کنفرانس ملی اویونیک

9 مه 2017 ... پردازش سیگنال های مغزی جهت شبیه سازی کنترل سیستم الکتریکی ... طراحی و
شبیه‌سازی آنتن سینوسی باند S و C برای سیستمهای جهت‌یاب و راداری ... طراحی آنتن
آرایه ای صفحه ای شکافی دایره ای برای رادار های هواپایه .... طراحی و شبیه سازی یک
میکسر اکتیو مبتنی بر سلول گیلبرت با رویکرد کاهش نویز فلیکر.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی برق - کالج پروژه

طراحی کنترل کننده خود تنظیم PI برای یک سیستم غیرخطی به روش جدول‌بندی بهره
... الگوی بار و کاهش قدرت بازار در محیط تجدید ساختار یافته; طراحی و شبیه‌سازی
مبدل داده ... تصدیق هویت گوینده توسط کامپیوتر; کاهش نویز محیطی از سیگلنال
صحبت ... باریک در سیستمهای مخابراتی CDMA با کمک روشهای مبتنی بر پیش
پردازش ...

پروژه متلب - الگوریست - مرجع الگوریتم های برنامه نویسی

Stabilization of Magnetic Levitation System Using Fractional Order PID ... برای
طراحی کنترل کننده روش PID از خطا، انتگرال و مشتق آن برای تولید ... برنامه هاي
الگوریتم ژنتیک با نرم افزار مطلب و شبیه سازي مدار با نرم افزار ... باند ، کاهش اثر
اعوجاج المانهای آنتنهای ارایه ای از قبیل میکرو استریپی – طراحی .... محيط هوشمند
فراگير.

Full page photo - انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

2 دسامبر 2016 ... انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران جهت ایفای رسالت خود در راستای ... انجام تستهای
شوک و ارتعاش محیطی در سامانه های هوافضایی می پردازد. ... روشهای کاهش و کنترل نویز
پروانه های دریایی ... ۰ طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه ای، سیالات، ترمودینامیک و
انتقال حرارت ... پردازش سیگنال دیجیتال برای آنالیز مودال تجربی.

رزومه - محمد سعادت سرشت

"Evaluating a New Stereo Panorama System based on Stereo Cameras. ... "
بررسی بهینگی طراحی نقاط کنترل مسطحاتی در شبکه های فتوگرامتری هوایی. ....
دوربین های استریوی ارزان قیمت در ایجاد یک سیستم استریو پانوراما جهت مدلسازی
محیط. ..... "بهبود آشکارسازی طیفی بام ساختمانها در تصاویر فراطیفی از طریق کاهش
نویز و ...

دانلود رایگان مقالات کنفرانس ICEE2012 (سری ششم) | متلب سایت

25 ژانويه 2015 ... ۴, بررسی و شبیه سازی اثر ارسال احتمالی در کاهش نرخ تاخیر شبکه های ... ۲۵, A 4-
10.6 GHZ Low Power LNA with Dual Reactive Feedback and very Low Noise ...
and TCSC Damping Controller for Enhancement of Power System ... ۶۴, تعیین
خودکار پارامتر های پس پردازش در طراحی سوئیچ مغزی آسنکرون مبتنی ...

TJEE رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مجله مهندسی برق دانشگاه ...

در ادامه با توجه به تعریف پایداری تصادفی زمان-محدود برای سیستم‌های پرش مارکوف ...
روشی مبتنی بر آرایه‌های متعامد است و روش منظم و کارآمدی را برای بهینه‌سازی
سیستم‌های .... طراحی سیستم‌های فوق‌الذکر، شبیه‌سازی روی یک سیستم نمونه در محیط
نرم‌افزار ... در این مقاله، جهت کاهش نوسانات سرمایه‌گذاری، استفاده از سیاست‌گذاری نهاد
تنظیم ...

جزوه آموزشی درس هوش مصنوعی

اگر سیستمی بخواهد مانند انسان عمل کند باید از طریق تست تورینگ آزموده شود . ...
پردازش زبان طبیعی3: جهت توانایی در برقراری ارتباط موفقیت آمیز به زبان ...
نظریه کنترل با طراحی دستگاه ها سرو کار دارد که بر اساس بازخورد15 از محیط به
صورت بهینه ... پیدایش هوش مصنوعی ( 1944 – 1965 ); سیستم های مبتنی بر دانش:
کلید قدرت؟

The Precision and Computation Time Analysis of Semi-Analytical ...

The various methods are published for satellite orbit propagation and the ...
Estimation Applied to GPS Geometry-Based Observation Model پردازش داده‌های ....
از انجام این تحقیق استفاده از تکنیک موجک‌ها برای کاهش اثر نویز در سری های زمانی
بلند ..... عامل محیط مناسبی برای آزمودن فرضیه های پیچیده، مدلسازی و شبیه سازی
طرح های ...

(MSc) – EE Sharif

5- کاهش همشنوايی در سيستمهای ADSL با استفاده از انتقال هماهنگ اطلاعات. 6-
محاسبات پوشش ... 31- تحلیل و اندازه گیری نویز فاز در نوسانسازهای هماهنگ
مایکروویو ... 44- طراحی و شبیه سازی سیستم اندازه گیری آنی فرکانس در باند
فرکانسی 2 تا 18 گیگاهرتز ... 75- طراحی کد در رادار های چند فرکانسی کد شده
مبتنی بر سیگنال OFDM *.

PDF: ارائه روش جدید جهت حذف نویز آکوستیکی در یک مجرا استفاده هم ...

29 آوريل 2018 ... اراﺋﻪ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ آﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ در ﯾﮏ ﻣﺠﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ زﻣﺎن از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ و ... ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ردﯾﺎﺑﯽ
ﺧﻮب ﻓﯿﻠﺘﺮ 3] LMS] در ﻣﺤﯿﻂ. ... روش ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
ﭼﮑﯿﺪه ... ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺎﯾﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ 50 ﻫﺮﺗﺰ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬر 50HZ ... در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن.

Page 1 نگاهی به مجلات خارجی آنچه در این شماره می خوانید شامل عناوین ...

سنگ های کلیوی در محیط آزمایشگاه. کاهش درد داخلی کاردیاک دفیبریلاسیون ... نویز
در سیگنال های مايوالکتریک سطحی تولید ... هفتمین کارگاه آموزشی حسگر آرایهای و
پردازش سیگنال چند ... پردازش آرایه ای جهت کاربردهای زیست پزشکی ... وسیله یک
طراحی جدید BCI با استفاده از dFasArt- قابل اطمینان پاسخ ها به تحریکات شبکیه ای
...

Resume (CV) of MR. Doctor Hamid Behnam

9, انطباق تصاویر آنژیوگرافی تفاضلی با استفاده از تبدیل ویولت و پردازش چند
رزولیشنی ... 14, بکارگیری روش کانتورلت جهت کاهش نویز تصاویر
اکوکاردیوگرافی ... 19, بهینه سازی سرعت آستانه یابی مبتنی بر آنتروپی با
بکارگیری ... 36, نرم‌افزار شبیه‌سازی میدان فراصوت برای مبدلهای آرایه‌ای در محیط
یکنواخت بر اساس ...

Page 1 نگاهی به مجلات خارجی آنچه در این شماره می خوانید شامل عناوین ...

سنگ های کلیوی در محیط آزمایشگاه. کاهش درد داخلی کاردیاک دفیبریلاسیون ... نویز
در سیگنال های مايوالکتریک سطحی تولید ... هفتمین کارگاه آموزشی حسگر آرایهای و
پردازش سیگنال چند ... پردازش آرایه ای جهت کاربردهای زیست پزشکی ... وسیله یک
طراحی جدید BCI با استفاده از dFasArt- قابل اطمینان پاسخ ها به تحریکات شبکیه ای
...

سال 1393 - دانشکده مهندسی - دانشگاه زنجان

23 ا کتبر 2017 ... بررسي، طراحي و شبيه سازي آنتن هاي MIMO مبتني بر ساختارهاي متامتريال ... طراحي
و ساخت سيستم کنترل جهت رفلکتور براي دستيابي به ... کوچک و پايداري گذراي
تک ماشين - شين بينهايت در محيط SIMULINK MATLAB ... ارزيابي امنيت سيستمهاي
قدرت ... پردازش سيگنالهاي آرايه اي ECG با روش هاي زمان - فرکانس.

کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند - دانشگاه صنعتی شاهرود

ارائه روش هوشمند برای طراحی سیستمهای ... ۱۱ فشرده سازی تصاویر رنگی مبتنی بر
شبکه عصبی عمیق ... ارائه یک الگوریتم جدید جهت حذف نویز تصویر براساس
یادگیری واژهنامه ناهمدوس ... کنفرانس پردازش سیگنال و سیستمهای هوشمند، ۲۹ الی ۳۰
آذرماه ۱۳۹۶، دانشگاه ... پیشنهاد شده و با استفاده از گام های قبل در محیط آرگوس شبیه
سازی.

wsn lab | Michigan State University - Academia.edu

Design and implementation of enhanced IEEE 802.15.4 for supporting any
sensors in .... DEVELOPMENT OF EMULATION-BASED PROJECTS FOR
TEACHING ... استفاده از الگوریتم های ژنتیکی جهت مکان یابی در شبکه های حسگر
بی سیمmore .... بهینه سازی پارامترهای انتخاب حسگر های فعال و کاهش مصرف انرژی
با استفاده از ...

سیستم های تشخیص گفتار به همراه کد - متلبی

8 ا کتبر 2017 ... اینن الگوریتم گامی مهم در طراحی سیستم های مبتنی بر گفتار پیوسته به .... با
گفتارهای بیان کننده‌ی کامل پیامها استفاده و رسیدگی به سیستمهای ..... 1-5-13-
ساخت دستگاه هوشمند جهت جداسازی پسته های پوک از مغزدار با استفاده از پردازش صدا و
... مثل نویز موجود در صدای پس زمینه دریک محیط اداری و شلوغ که برای حذف ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده برق - ترجمه فا

Blackstart capability planning for power system restoration ♢️ .... شبیه سازی
OLED های دارای لایه انتقال الکترون قطبی (نشریه الزویر) .... زمان بندی و پیش
پردازش آگاه به شرایط فعالیت برای محیط های حسی اینترنت اشیا (نشریه الزویر) .....
آنالیز و طراحی کنترل رگولاتور درجه دوم خطی کاهش یافته برای اصلاح ضریب توان سه
فاز با ...

حذف فعال نویز - پایگاه علمی ویراساینس

بررسی و شبیه سازی سیستمهای حذف فعال نویز با استفاده از نرم افزار متلب ... نویز
صوتی به سیگنالی اطلاق می شود، که دامنه آن از حداستاندارد محیط(بسته به ...
بنابراین در این تحقیق، طراحی سیستم حذف نویز فعال با در نظر گرفتن کاهش ...
ارزیابی عملکرد سیستم کنترل فعال نویز مبتنی بر شبکه ی عصبی تحت شرایط
غیرعلی.

چاپ

تهیه نقشه تضعیف بر اساس تصاویر ام آر جهت تصحیح تضعیف تصاویر پت در
ناحیه سر: ... تحقیقات انجام شده توسط اینجانب در حوزه سیستمهای تصویربرداری
پزشکی ... I. طراحی، اجرا و ارزیابی یک پروتکل خاص تصویربرداری ام آرآی جهت
تشخیص و ..... رادیواکتیو خارجی بهبود اندکی را در کیفیت تصاویر به خاطر کاهش
نویز حاصل از ...

رزوﻣﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ 1 - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﯿﺮاز ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺑﺴ ... ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﺻﻮت ،
ﺗﺼﻮﯾﺮ و رادار ( .... ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ... ازﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن اﻟﮕﻮي ﺗﺎﺑﺸﯽ آﻧﺘﻦ
ﻫﺎي آراﯾﻪ اي ..... ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي .... آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻃﯿﻒ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ؛ ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻬﻨﺎي
ﺑﺎﻧﺪ آزاد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ رادﯾﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮕﺮ ..... ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﻮﯾﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ.

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی برق - مادسیج

17 نوامبر 2015 ... نتایج حاصل از این روش‌ها همراه با نتایج شبیه‌سازی برای نمونه‌های عملی ساخته شده با ...
موضوع پایان نامه: طراحی و ساخت کریستال‌های فوتونی ..... موضوع پایان نامه:الگوریتم
دیکدینگ کروی برای سیستمهای مخابراتی بی سیم MIMO .... هدف از این پایان نامه
نیز ارایه روشهایی جهت کاهش مصرف انرژی و به تبع آن افزایش طول ...

پژوهشگاه هوافضا و انجمن هوافضای ایران علوم و فناوری فضایی 0654 ...

In this paper, the SEU rate is calculated based on weibull method for Low ... یکی
از خطاهای شایع در سیستم‌های ماهواره‌ای رخداد خطای واژگونی بیت (SEU) در بخش‌های
الکترونیکی است. با توجه به هزینه بالای طراحی، پیاده‌سازی و پرتاب ماهواره‌ها، برای
مقابله با این ... از روش ارائه شده توسط ویبال برای پیداکردن نرخ SEUدر هر محیط
پروتونی.

رزوﻣﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ 1 - واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﯿﺮاز ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺑﺴ ... ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﺻﻮت ،
ﺗﺼﻮﯾﺮ و رادار ( .... ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ... ازﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن اﻟﮕﻮي ﺗﺎﺑﺸﯽ آﻧﺘﻦ
ﻫﺎي آراﯾﻪ اي ..... ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي .... آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻃﯿﻒ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ؛ ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻬﻨﺎي
ﺑﺎﻧﺪ آزاد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ رادﯾﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮕﺮ ..... ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﻮﯾﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ.

عناوين رساله هاي دكتري در قالب پژوهانه.xlsx

اراﺋﻪ ي ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ. ادﺑﯿﺎت "ﻣﺪل ... ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
(ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار). ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ و IF .... ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﻃﺮاﺣﯽ و -
1 ..... ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داﮐﺖ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ واﺗﺮﺟﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎﻫﺶ ﺻﻮت ﻧﻮﯾﺰ و ..... ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎي ﭘﺮدازش
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ راداري ﭘﺎﻟﺲ ﻓﺸﺮده ... ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ آﻧﺘﻦ Plannaer Array در ﯾﮏ رادار X ﺑﺎﻧﺪ.

تحقیق روش های کاهش نویز در مدارهای الکترونیکی |10150| دانلود

22 آوريل 2018 ... تحقیق روش های کاهش نویز در مدارهای الکترونیکی (10150):مدارهای ... منطقی برنامه
پذیر ((PLD آرایه های منطقی قابل برنامه ریزی (PLA) منطق آرایه ای ... پروژه شبیه
سازی و طراحی مدارهای الکترونیکی با نرم افزار ORCAD ... تحقیق ترکیب روشهای
مبتنی بر مدل و پردازش چندباندی گفتار برای مقاوم سازی بازشناسی…

طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز ...

2 روز پیش ... طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط طراحی و
شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز ...

امکان دسترسی مقالات ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

10 جولای 2016 ... حذف نویز و آشکارسازی لبه بر روی تصاویر تشدید مغناطیسی بر اساس تبدیل
کرولت .... بررسی و شبیه سازی ویژگی ها و اثرات محیط زیر آب بر انتقال سیگنال
جهت ... طراحی و شبیه سازی آنتن مایکرواستریپ تک لایه دو بانده جهت پوشش سیستم
های ... کاهش تزویج متقابل در آنتن آرایه ای مایکرواستریپ با استفاده از ...

پایان نامه های آماده برق - سامانه نوین مسداک

... های نرو - فازی; طراحي كنترل بهينة سيستمهاي دورعمليات جهت كاهش خطاي رديابي ...
ارزیابی پخش بار کنترل کننده یکپارجه توان و کاربردهای آن در محیط های تجدید
ساختار شده ... ارزیابی و بهینه سازی و شبیه سازی سیستم کنترل فعال نویز تک
کاناله ..... پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: الگوریتم پردازش تصویر برای
ردیابی ...

طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز ...

طراحی و شبیه‌سازی سیستمی مبتنی بر پردازش آرایه‌ای جهت کاهش نویز محیط. فایل
ورد 94 صفحه. در این تحقیق الگوریتمی برای بهبود عملکرد سیستم ارائه می‌شود که ...

انجمن مهندسی پزشکی ایران فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی ...

6 جولای 2015 ... For the first time in this paper, modeling and stress analysis have been ... At The
Neuromuscular Junction شبیه سازی رهایش ماده میانجی در اتصال عصب– .... Pulsed
Doppler System For Blood Velocity Measurement In Vessels طراحی و ... متاسفانه
وزن دهی باعث کاهش سیگنال به نویز (S/N) در خروجی آرایه و هم چنین ...

PDF: ارائه روش جدید جهت حذف نویز آکوستیکی در یک مجرا استفاده هم ...

29 آوريل 2018 ... اراﺋﻪ روش ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ آﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ در ﯾﮏ ﻣﺠﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ زﻣﺎن از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی وﻓﻘﯽ و ... ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ردﯾﺎﺑﯽ
ﺧﻮب ﻓﯿﻠﺘﺮ 3] LMS] در ﻣﺤﯿﻂ. ... روش ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
ﭼﮑﯿﺪه ... ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺎﯾﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ 50 ﻫﺮﺗﺰ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺬر 50HZ ... در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن.

پروژه متلب - الگوریست - مرجع الگوریتم های برنامه نویسی

Stabilization of Magnetic Levitation System Using Fractional Order PID ... برای
طراحی کنترل کننده روش PID از خطا، انتگرال و مشتق آن برای تولید ... برنامه هاي
الگوریتم ژنتیک با نرم افزار مطلب و شبیه سازي مدار با نرم افزار ... باند ، کاهش اثر
اعوجاج المانهای آنتنهای ارایه ای از قبیل میکرو استریپی – طراحی .... محيط هوشمند
فراگير.

Cv of Faculty Members

... آنتن هاي هوشمند , سيستم هاي رادار , سيستم هاي جهت يابي , سيستم هاي مکان يابي
..... به كار گيري روش هاي يادگيري تقويتي و كاهش ابعاد داده در حذف نويز به صورت
فعال, ۱۳۹۲. امير زعيمباشي نصرت آبادي, آشکارسازي در رادارهاي پسيو مبتني بر
سيگنال ... امين رزمي, طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي پردازش داده در رادارهاي آرايه
فازي چند ...

موضوع پایان نامه برق - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله/استخراج مقاله

بهبود پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با استفاده از PSS مبتنی بر کنترل
تطبیقی ... طراحی و شبیه سازی یک مبدل Z-source ماتریسی سه فاز ... بررسی عوامل
موثر در تولید نویز صوتی و لرزش در موتورهای سوئیچ رلوکتانس و راههای کاهش آن ...
تصحیح ویژگی های دوگوشی در محیط های با پژواک چندگانه برای مکان یابی منابع
صوتی ...

انجمن مهندسی پزشکی ایران فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی ...

6 جولای 2015 ... For the first time in this paper, modeling and stress analysis have been ... At The
Neuromuscular Junction شبیه سازی رهایش ماده میانجی در اتصال عصب– .... Pulsed
Doppler System For Blood Velocity Measurement In Vessels طراحی و ... متاسفانه
وزن دهی باعث کاهش سیگنال به نویز (S/N) در خروجی آرایه و هم چنین ...

تحقیق روش های کاهش نویز در مدارهای الکترونیکی |17851| کلید

4 دسامبر 2017 ... این مقاله به یکی از این مسائل یعنی کاهش اثر نویز در مدارهای ... بسیار جهت کاربرد در
تصحیح تضعیف وموقعیت یابی در سیستمهای PET/CT Noise ... یک پروژه شبیه
سازی و با نرم افزار orcad طراحی و اجرا شده است همچنین ... تحقیق ترکیب روشهای
مبتنی بر مدل و پردازش چندباندی گفتار برای مقاوم سازی بازشناسی…

نتیجه جستجو - پردازش - کتابخانه مرکزی - دانشگاه صنعتی شریف

پی DSP Card / طراحی سیستم System Design / پردازش Processing / مخابرات سیار
... مخابرات سیار Global System for Mobile Communication (GSM) / استاندارد
Standard ... Function / سونار Sonar / کاهش نویز Noise Reduction / پردازش سیگنال
صوتی ... 270, پایان نامه, شبیه سازی دوبعدی جریان دوفاز در محیط متخلخل بوسیله
المان ...

پایان نامه های آماده برق - سامانه نوین مسداک

... های نرو - فازی; طراحي كنترل بهينة سيستمهاي دورعمليات جهت كاهش خطاي رديابي ...
ارزیابی پخش بار کنترل کننده یکپارجه توان و کاربردهای آن در محیط های تجدید
ساختار شده ... ارزیابی و بهینه سازی و شبیه سازی سیستم کنترل فعال نویز تک
کاناله ..... پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: الگوریتم پردازش تصویر برای
ردیابی ...

سالمندی مفاهیم پایه پرستاری

فایل فلش گوشیBLL-L2 2 با پردازنده MT6582 کاملا تست شده - با لینک مستقیم

سوالات آزمون ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی سال 96 به همراه پاسخ تشریحی و پاسخنامه کلیدی (کلید نهایی)

فایل فلش سامسونگ a200

فایل فلش سامسونگ a200

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

نمونه سوالات تستی تعمیر لوازم برقی حرارتی و گردنده خانگی درجه دو 2 تعداد 410 سوال تستی با جواب

دانلود تحقیق آئين بودا و زندگى نامه او 15 ص

تحقیق درمورد انفاركتوس ميوكارد MI پاتوفيزيولوژي

پاورپوینت انگل شناسی (شپش)