دانلود فایل


تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق درباره بیـماری سل گـاوی تحقیق درباره بیـماری سل گـاوی تحقیق درباره بیـماری سل گـاوی ,تحقیق درباره بیـماری سل گـاوی ,تحقیق درباره بیـم?

دانلود فایل تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي فرمت فایل : word ( لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 11
بيـماري سل گـاوي
عـلـائـم بـــــالــينــي :
در بــرخي از گـاوهــاي مبــتــلا به سـل ارزني ( بـا جـراحـات وسـيـع در بــدن ) شــكل ظاهــري دام عادي بـوده اما لاغـري تـدريجي ( كه الـبته ربطي به بيماري ديگر نداشته باشد ) جلب نظر مي كند . تغيير در اشتـها و دماي بـدن و همـچـنين وضـعيـت مـوهاي پــوست ( زبـر يـا صـاف است ) ، آرام شـدن تــدريـجي دام ، درخـشاني و شـفـافـيــت چـشـمـهـا از علائم عمومي است كه اغـلب پس از زايـش مشخص تر مي شونـد . در آلـودگي ريـوي سـرفـه مـزمن بـه علت بـرونـكـو پـنـومـوني ( سـرفه آهـسـته ، كوتاه ، مرطوب كه فشار گلـو يـا پـس از فـعاليـت ايـجـاد ميـشود ) وجـود داشته كه در هـنگام صبـح و در هـواي سـرد بيـشتر عارض ميـشـود . در مراحل پيشرفته كه بخش زيادي از ريه درگير است تنگي نـفس تـوام با افزايش تعداد و عـمق تـنـفـس وجـود دارد . ابـتـلاء عقده لـنفـي ناي و مـديـاسـتـن و بـزرگ شـدن آنـهـا مي تـوانـد بـه تــرتـيـب مـوجـب دشـواري تنـفـسـي و جمع شدن گـاز در شـكـمـبه گردد . در بيشتـر موارد سل رحمي ناشي از سل عمومي ( ورود ميكرب از خون به رحم ) بـوده و ممكن اسـت در بـاروري دام اثـرات نـامطلـوب داشته باشد و يا چنانـچه دام بارور گـردد چنـد ماه پـس از بـاروري سقط جنين حادث ميـشود و اگـر چنانـچه گوساله بـطور عادي بـدنيا بيايد پس از مدت كوتاهي بر اثر سل عمومي تـلف خواهد ميگردد . در گاوهاي مبتلا بـه سل رحمــي كه بارور نميشوند ممكن است ترشحـات چركي مـزمن(حـاوي تـعـداد زيادي باسيل سل ) از بدن دام ترشح شود كه اين حالت نسبت به هر گونه اقدام درماني مقاوم خواهد بود در ورم پـستـان سلي بـافت پـستـاني سفت و بزرگ شده و اين حالت معمولاً از ناحيه بالائي ( بويژه در قطعـات عقبـي )شروع ميشود . همچنين در آغاز شير از نظر ظاهـري تغـييري نداشته اما در مـراحل بعـدي دانه هاي ريزي در شيـر ايـجــاد كه پس از مدتـي رسـوب ميـكند و مايع زلال و كهـــربائي رنگ باقي مـيماند كه پـس از مدتي تنها همين مايع بجاي شير از پستان خارج مي شود .
علائم كالبد گشائي :
در گاو ، گـوسـفنـد و بـز جـراحات مـشخـصي قـابـل مـشاهـده است . مـمكن است گــرانـولـوماس سلي در عقـده هاي لنـفاوي بـخصـوص در عقـده هـاي لـنـــفـاوي بـرونـشـيـال و مـدياستـيـنال و سـاير اعـضــاء بدن يافت شود . در ريه ها ممكن است آبـسه هاي ارزنـي تـوسـعـه يـافـتـه و مـنـجر به بـرونكـو پنـوموني چـركي شود . رنگ چـرك از كـرم تـا نـارنـجي بـوده و غـلـظت آن از كـرم غـلـيظ تا پنير سفت متغير است هـمچـنين ممكن است ندولهاي كوچكــي در پرده هاي جنب و صفاق مشاهده شود .
در تـمام جراحات موضعي سلي ايجاد يك كپسول فيبروزي تحريك شده وجود دارد كه درجـه كـپـســول دار شدن با ميزان رشد جراحت تغيير مـي كند . موارد عمومـي سل با حضــور سل ارزنـي ( جـراحـات كـوچـك ، شفـاف و سـاچـمـه مـانـنـد ) در بـيـشـتـر اعـضـاء بـدن و يـا بـوسيـله جـراحـات ريـوي كه بـخـوبي كـپـسوله ويا پنيري نشده اند، مـشخص مي شوند . وجود برونكوپنـومـوني ياپرخونـي در اطراف جراحات ريوي بيشتر مـربوط به مـوارد فـعال بـيمـاري است . در موارد تـورم پـستـان سلي يا مـتـريت سلي متـرشـحه بايد به انتشار شديد آلـودگــي تـوجه داشت .
جـراحات مزمن در بيماري سل بطـور مشخـص مجزا و ندولار بوده و محتوي ماده غليظ پنـيـري بـرنـگ زرد نارنجي مي باشنـد كه اغلب آهـكـي شده و بـوسيـله يك كپســول ضـخيم فيبروزي احاطه شده اند . هرچند كه چنين جراحاتـي نسبت به جراحات باز به ميزان كمتري احتمال آلوده نمودن محيط را دارند اما دامهاي مبتلا به چنين جراحاتي از نظر اينكه ميتوانند منشا آلودگي باشند ، مهم ميباشند .


تحقیق درباره بیـماری سل گـاوی


تحقیق


درباره بیـماری سل گـاوی


تحقیق درباره بیـماری سل گـاوی


تحقیق درباره


بیـماری سل گـاوی


تحقیق درباره


بی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فیلم: کلیپ کوتاه عاشقانه / ویدیو کلیپ | مگیفا

1 day ago

تحقیق بیماری سل گاوی

22 مارس 2017 ... تحقیق درباره بیماری سل گاوی. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه)
تعداد صفحات 12 صفحه. بیماری سل گاوی. علائم بالینی: در برخی از ...

عرق سرد نشانه چیست؟ - کمونه

1 ساعت قبل ... علائم این بیماری شامل تهوع، سرگیجه و عرق سرد است. ... خواب ( مانند آپنه انسدادی خواب
); ضربه; سیرنگومیلی ( کیست پر از مایع در نخاع ); بیماری سل.

تحقیق بیماری سل گاوی | background - مقاله

25 آوريل 2018 ... تحقیق درباره بیماری سل گاوی. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه)
تعداد صفحات 12 صفحه. بیماری سل گاوی. علائم بالینی: در برخی از ...

444 K

علیرغم اجراي طوالني برنامه مبارزه با ســل گاوي در ایران، این بیماري همچنان به عنوان
یک ... بخش توبرکولین، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازی، کرج، ایران.

سل - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علائم کلاسیک عفونت سل فعال عبارتند از سرفه مزمن با خلط آغشته به خون، تب،
تعریق ... بیماری سل که بزرگترین علت مرگ ناشی از بیماری‌های عفونی تک عاملی
است ..... آن‌ها از گونه ضعیف شده سل گاوی استفاده کردند، و آن واکسن را BCG نامیدند ...
واکسن BCG دارای محدودیت‌هایی است، و تحقیق برای تهیه واکسن سل جدید در حال انجام
است.

همه چیز در مورد بیماری سل | سايت تخصصي ميكروبيولوژي

13 ژوئن 2016 ... تصور مي شود كه احتمالأ بيماري سل از طريق مهاجرت چوپانان گله هاي گاوهاي هندو
اروپايي كه با گاوهاي آلوده به اين باسيل در تماس بوده اند، به ديگر مناطق ...

همه چیز در مورد بیماری سل | سايت تخصصي ميكروبيولوژي

13 ژوئن 2016 ... تصور مي شود كه احتمالأ بيماري سل از طريق مهاجرت چوپانان گله هاي گاوهاي هندو
اروپايي كه با گاوهاي آلوده به اين باسيل در تماس بوده اند، به ديگر مناطق ...

تحقیق بیماری سل گاوی

22 آوريل 2018 ... ... تحقیق بیماری سل گاوی. تحقیق بیماری سل گاوی را از اینجا دانلود نمایید تا
شگفت زده شوید. Additional information about تحقیق بیماری سل.

* ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻞ در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان

ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر آن، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺳﻞ ﺑﻪ داروﻫﺎي راﻳﺞ و ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در. ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ ...
ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ژاﭘﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز. 4. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، وﺟﻮد. دي .ان.
آ. ﻣﻴﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ... ﭘﺰﺷﻜﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎره ﺳﻞ. از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن، .... ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺳﻞ ﮔﺎوي. ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه،
ﺗﻮﺳﻂ ...

تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي|time

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد دانلود بیـماری سل گـاوی,تحقیق بیـماری سل
گـاوی,مقاله بیـماری سل گـاوی,بیـماری سل گـاوی.

همه آنچه که باید درباره بیماری مشترک سل دامی بدانیم - اقتصاد آنلاین

12 ژانويه 2018 ... این بیماری نیز مانند بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در فصول سرد بیشتر
تظاهر می کند. سل از جمله بیماری های مهم نشخوارکنندگان به ویژه گاو و ...

دانلود تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي |one

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد دانلود,تحقیق,بیـماری سل گـاوی,عـلـائـم
بـــــالــینــی سل گـاوی.

فیلم: تدریس متفاوت زیست شناسی کنکور دکتر مهدی آرامفر، بررسی ...

1 day ago

آئين بودا و زندگى نامه او 15 ص

اين بار بودا مردى بيمار و از پا افتاده را ديد كه با مرگ دست و پنجه نرم مى كرد. ... حادثه
نخست بيمارى يك رقاصه است كه توجه بودا را به خود جلب كرد، رقاصه اى كه مبتلا به
بيمارى سل بود و سرنوشت دردناك خود و خواهرش را كه او نيز از بيمارى سل در ... پيش
گوئى برهمنان درباره سيدرتا والدين او را نگران ساخته بود. ... تحقیق پرورش گاو
گوشتی

مرکز تحقیقات سل بالینی - سل در کودکان

کودکان ممکن است در هر سنی به بیماری سل مبتلا شوند.اطفال ممکن است همچنین در اثر
خوردن شیر گاو نجوشیده/ غیر پاستوریزه به باسیل مایکوباکتریوم بوویس آلوده و ...

فیلم: کلیپ کوتاه عاشقانه / ویدیو کلیپ | مگیفا

1 day ago

سل - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علائم کلاسیک عفونت سل فعال عبارتند از سرفه مزمن با خلط آغشته به خون، تب،
تعریق ... بیماری سل که بزرگترین علت مرگ ناشی از بیماری‌های عفونی تک عاملی
است ..... آن‌ها از گونه ضعیف شده سل گاوی استفاده کردند، و آن واکسن را BCG نامیدند ...
واکسن BCG دارای محدودیت‌هایی است، و تحقیق برای تهیه واکسن سل جدید در حال انجام
است.

فیلم: نظرات کاربران اتوماسیون مرغداری / ویدیو کلیپ | روزانه

23 hours ago

فیلم: کلیپ کوتاه عاشقانه / ویدیو کلیپ | مگیفا

1 day ago

تحقیق بیماری سل گاوی | مقاله داغ

14 آوريل 2018 ... تحقیق درباره بیماری سل گاوی. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه)
تعداد صفحات 12 صفحه. بیماری سل گاوی. علائم بالینی: در برخی از ...

تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي|time

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد دانلود بیـماری سل گـاوی,تحقیق بیـماری سل
گـاوی,مقاله بیـماری سل گـاوی,بیـماری سل گـاوی.

تحقیق بیماری سل گاوی

22 آوريل 2018 ... ... تحقیق بیماری سل گاوی. تحقیق بیماری سل گاوی را از اینجا دانلود نمایید تا
شگفت زده شوید. Additional information about تحقیق بیماری سل.

تحقیق بیماری سل گاوی

18 آوريل 2018 ... دانلود تحقیق درباره بیماری سل گاوی. تعداد صفحات: 12. نوع فایل: word (قابل
ویرایش). لینک دانلود پایین صفحه. بیماری سل گاوی. علائم بالینی:.

دانلود تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي |one

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد دانلود,تحقیق,بیـماری سل گـاوی,عـلـائـم
بـــــالــینــی سل گـاوی.

دانش‌چی دانش‌چی پورتال جامع تحقیق و مقاله، مطالب علمی و هنری

دانش‌چی پورتال جامع تحقیق و مقاله، مطالب علمی و هنری ، وبگردی و… .... آيين هاي خاص ·
آی پی مسدود · آیا آنتی اکسیدان ها از سرطان و بیماری های قلبی پیشگیری می کنند ...

تحقیق درباره بيـماري سل گـاوي|time

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد دانلود بیـماری سل گـاوی,تحقیق بیـماری سل
گـاوی,مقاله بیـماری سل گـاوی,بیـماری سل گـاوی.

همه آنچه که باید درباره بیماری مشترک سل دامی بدانیم - اقتصاد آنلاین

12 ژانويه 2018 ... این بیماری نیز مانند بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در فصول سرد بیشتر
تظاهر می کند. سل از جمله بیماری های مهم نشخوارکنندگان به ویژه گاو و ...

تحقیق بیماری سل گاوی

22 مارس 2017 ... تحقیق درباره بیماری سل گاوی. فرمت فایل: WORD (لینک دانلود پایین صفحه)
تعداد صفحات 12 صفحه. بیماری سل گاوی. علائم بالینی: در برخی از ...

تحقیق بیماری سل گاوی

18 آوريل 2018 ... دانلود تحقیق درباره بیماری سل گاوی. تعداد صفحات: 12. نوع فایل: word (قابل
ویرایش). لینک دانلود پایین صفحه. بیماری سل گاوی. علائم بالینی:.

دام و انسان - آخرین اخبار از دام و انسان - خبربان

3 ساعت قبل ... سلطانی ادامه داد: علائم این بیماری شامل تب، سردرد و درد گردن، درد در ناحیه پشت، ....
دادسرای جنایی تهران، تحقیقات پلیسی ادامه پیدا کرد تا این‌که چند روز پیش آنها ... وی
افزود: گاوهای آلوده مخزن باکتری سل بوده و میکرب را از طریق شیر و ...

دانش‌چی دانش‌چی پورتال جامع تحقیق و مقاله، مطالب علمی و هنری

دانش‌چی پورتال جامع تحقیق و مقاله، مطالب علمی و هنری ، وبگردی و… .... آيين هاي خاص ·
آی پی مسدود · آیا آنتی اکسیدان ها از سرطان و بیماری های قلبی پیشگیری می کنند ...

تحقیق بیماری سل گاوی | جهان دانلود

3 ژانويه 2018 ... دسته بندی: ورد. نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد صفحه: 12 صفحه.
قسمتی از متن. doc: بیماری سل گاوی. علائم بالینی: در برخی از ...

قرارداد ضمانت نامه پیش پرداخت بین کارفرما و پیمانکار ( قرارداد خام )

تحقیق در مورد کشاورزی ایرانپاورپوینت درمورد نكاتي درباره مغز و عملكردش -12 اسلاید

فایل فلش نوکیا 300کار تحقیقی ماهيت حقوقي شرط ضمن عقدشبیه سازی عددی هیدروفویل در جریان دوفازی

کتاب اسرار کاوش ( مرجع کامل گنج یابی و آثار شناسی دفینه ها )