دانلود رایگان


شرایط اقامه دعوا - دانلود رایگاندانلود رایگان شرایط اقامه دعوا در دادگاه

دانلود رایگان شرایط اقامه دعوا شرایط اقامۀ دعوا به 4 دسته کلی تقسیم می شود.
1.منجز بون دعوا
2.ذینفع بودن خواهان
3. سمت
4.اهلیت
منجز بودن: حق ممکن است منجز یا معلق باشد و هم چنین ممکن است حال یا موجل باشد. تعلیق به این معنی است که تحقق و وجود پیدا کردن حق موقوف به شرطی باشد. یعنی وقوع یا عدم وقوع حادثه در آینده باشد. البته این تعلیق مانع اقامه دعوا است، زیرا حقی که هنوز وجودش محرز نشده قابل مطالبه نیست. حق موجل است در صورتی که مطالبه کردن آن موکول به گذشتن مدت اجل باشد. بنابراین قبل از حلول موعد سر رسید اقامه دعوا برای مطالبه آن جایز نیست. البته بعضی ازحقوقدانان وجود حق منجز را شرط اقامه دعوا نمیدانند، بلکه آن را از شرایط پیروزی در دعوای اقامه شده میدانند.


نفع: کسی که در دادگاهی اقامه دعوا میکند باید در آن نفعی داشته باشد. یعنی دعوای او عقلایی بوده و موضوعی راتعقیب نکند که برای او فایدهای را در بر نداشته باشد و وقت گرانبهای دادرسان را صرف اموری ننماید که پیشرفت یا عدم پیشرفت آن برای او مساوی باشد. دراین باره ماده 2 آیین دادرسی مدنی میگوید: هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. نقش دادرس قطع و فصل دعاوی حاضر است. از اینرو خواهان باید ثابت کند که نفع او موجود و فعلیت دارد و نفع احتمالی کافی نیست.


سمت: سمت عبارت است از عنوانی که شخص با داشتن آن، دعوایی اقامه میکند یا به دعوای دیگر پاسخ میدهد. که این عنوان بر دوگونه خواهد بود یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که مستقیماً در دعوا ذینفع است دخالت میکند و یا به عنوان نمایندگی از طرف شخص ذینفع و اصیل در دعوا دخالت میکند. مثل؛ ولی قیم، وصی، مدیر تصفیه، وکیل و غیره.
بنابراین شخصی که فضولا اقامه دعوا نموده است، نمی تواند رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید؛ و دادگاه نیز حق رسیدگی به دعوای شخص فاقد سمت را ندارد. در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوای فضولی جایگاهی ندارد.بنابراین تنفیذ بعدی اصیل نیز به دعوای اقامه شده ی قبلی اعتباری نخواهد بخشید .


اهلیت: آخرین شرط اقامه دعوا، داشتن اهلیت مدنی است. مطابق ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود. اماهیچکس نمیتواند حقوق خود را اجراء کند، مگر این که برای این امر، اهلیت قانونی داشته باشد. همچنین اگر چه همه مردم اهلیت تمتع دارند و میتوانند از مزایای حقوق مدنی برخوردار شوند، ولی گاهی به موجب قوانین خاصی ممکن است همه یا برخی از مزایای حقوق مدنی از آنان سلب شود. مثلا بیگانگان نسبت به تملک اموال غیر منقول در ایران اهلیت تمتع ندارند، مگر اینکه نسبت به آن با دولت ایران قراردادی بسته باشند.


نکته:
هم خواسته دعوا و هم خوانده دعوا و هم زمان طرح دعوا مشمول عنوان تنجیز می شوند. مثلا درخصوص خوانده نمی توان علیه یکی از دو شخص الف و ب به نحو تردید طرح دعوا نمود٬ بلکه باید شخصی که دعوا مستقیماً علیه اوست مشخص باشد.


نکته ؛
میان احراز وجود حق اصلی (ذی حق بودن) با احراز وجود (ذی نفع بودن) تفاوت وجود دارد . دادگاه باید ابتدا به احراز شرایط اقامه دعوا بپردازد (ازجمله ذی نفع بودن) و در فرض وجود شرایط اقامه دعوا باید به این موضوع رسیدگی نماید که آیا خواهان ذی حق است یا خیر.
در 2 صفحه فايل Word


شرایط اقامه دعوا


منجز بودن


اهلیت قانونی


ذی نفع بودن خواهان


دارا بودن سمت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چه شرایطی برای اقامه دعوا لازم است؟ | همانطور که بیان شد - قطره

1 سپتامبر 2017 ... ملاک نمی باشد، بنابراین اقامه دعوا، تنها در صورت وحجود شرایط قانونی اش، دادگاه را
مکلف به رسیدگی ماهوی می نماید، لذا هیچ مقامی جز دادگاه نمی تواند از ...

حقوق: بررسي دعواي تقابل در نظام حقوقي ايران

1 مه 2018 ... طريق ديگري که خوانده مي تواند اختيار نمايد اقامه دعواي متقابل است. دعواي متقابل
دعوايي است که خوانده تحت شرايطي مي تواند در مقابل دعواي خواهان به ...

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب اول ...

13 سپتامبر 2012 ... دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در
ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که‌ در ایران محل سکونت موقت ...

شوراهای حل اختلاف - تعريف دعوي وشرايط اقامه دعوا

وجود حقّ منجز به نظر بعضي از حقوقدانان شرايط اقامه‌ي دعوا نمي‌باشد بلكه از شرايط
پيروزي در دعوا اقامه شده است.[6] بنابراين شرايط اقامه‌ي دعوا را مي‌توان به نفع، سمت و
...

قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - WIPO

دﻋﻮا ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎﻫﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ، در ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ. آن. اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه دارد و ... دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﮐﻨﺪ و
رﺳﯿﺪ آن را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه .... داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. : -1.

#شرایط_اقامه_دعوا شرایط اقامه دعوا... - Sattary Law Firm شركت حقوقى ...

شرایط_اقامه_دعوا ☑ شرایط اقامه دعوا تمام دعاوی که به محکمه تقدیم می گردد دارای یک
سلسله شرایط است تا مورد قبول محکمه غرض رسیدگی قرار گیرد در غیر آن...

نحوه اقامه ی دعوی – وکیل مهاجرت به استرالیا

نحوه اقامه ی دعوی. مهر ۳۰, ۱۳۹۶ مهر ۳۰, ۱۳۹۶ writer. مراحل اقامه دعاوی در دادگستری ... به
طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است : ۱⃣- تقدیم دادخواست به
...

نحوه طرح و اقامه دعوای نفقه - باشگاه خبرنگاران

13 آگوست 2014 ... وی اظهار داشت: ارکان و شرایط طرح دعوای نفقه شامل مواردی است که به طور ... می‌تواند
نسبت به مطالبه نفقه گذشته و حال و همچنین آینده اقامه دعوا نماید.

بخش دوم جزوه استاد میرصفی - آئین دادرسی مدنی 1

بخش دوم دعوا،شرايط اقامه،انواع آن. *هرگاه فردي مدعي باشد كه حقي از وي ضايع يا انكار
شده است ميتواند براي شناسايي ادعايش درمراجع صالح قضايي اقامه دعوا كند. اصل 34 ق
...

برچسب شرایط اقامه دعوا - 09378915659 تست و جزوه در تلگرام

البته این تعلیق مانع اقامه دعوا است، زیرا حقی که هنوز وجودش محرز نشده قابل ... حق
منجز را شرط اقامه دعوا نمی دانند، بلکه آن را از شرایط پیروزی در دعوای اقامه شده می دانند.

شرایط اقامه دعوای ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی ... - ایران آنلاین

25 آوريل 2016 ... ایران آنلاین-شرایط اقامه دعوای ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری فراهم
شده است : قائم مقام مرکز امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری: : قائم مقام ...

سيدحسين جبارفلاح(حقوق) - مفهوم دعوا وشرایط اقامه آن

17 نوامبر 2011 ... شرایط اقامه دعوا:برای این که به ادعایی در دادگاه رسیدگی شود باید دارای شرایطی باشد
(نفع.سمت.اهلیت.) 1.نفع: نفع به مفهوم سود منفعت وبهره آمده است.

برات و اقامه دعوای برات ، شرایط و احکام برات | ره جویان عدالت

اقامه دعوی برات و دعاوی حقوقی دیگر را می توانید با استفاده از وکلای دپارتمان حقوقی
گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت به بهترین شکل ممکن انجام دهید.

هنگام تنظیم دادخواست به چه نکاتی باید توجه کرد؟ - وکیل ۳۶۰

29 آوريل 2017 ... اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون. ... -اولین شرط از شرایط
شکلی دادخواست زبان آن می باشد،که می بایستی به زبان فارسی ...

دعوای اضافی

دعواي طاري که از طرف مدعي اقامه شود و دعواي ضميمه ناميده مي. شود. « ... عقد بيع عليه
فروشنده، دعواي استرداد امن را عليه او اقامه مي .... دعوا با دعوای اضافی و شرایط آن.

مطالعه تطبیقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و کانادا؛ آموزه‌هایی ...

مطالعه تطبیقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و کانادا؛ آموزه‌هایی برای حقوق ایران
. ... در حقوق ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و تنها طریق دادخواهی افراد، اقامه دعوای ...

SID.ir | دعواي مشتق: مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، انگليس و ايران

نظام هاي حقوقي بر اساس مباني نظري متفاوت رويکردهاي مختلفي در ارتباط با شرايط
اقامه اين دعوا اتخاذ کرده اند، حقوق انگليس بر اساس قاعده اي که به Foss V. Harbottle ...

چه شرایطی برای اقامه دعوا لازم است؟ - kodoom.com - Kodoom

همانطور که بیان شد در دعوا در مفهوم اعم آن که همان حق مراجعه به مراجع صالح می باشد و ...
ملاک نمی باشد، بنابراین اقامه دعوا، تنها در صورت وحجود شرایط قانونی اش، دادگاه را ...

برچسب شرایط اقامه دعوا - 09378915659 تست و جزوه در تلگرام

البته این تعلیق مانع اقامه دعوا است، زیرا حقی که هنوز وجودش محرز نشده قابل ... حق
منجز را شرط اقامه دعوا نمی دانند، بلکه آن را از شرایط پیروزی در دعوای اقامه شده می دانند.

چه شرایطی برای اقامه دعوا لازم است؟ - kodoom.com - Kodoom

همانطور که بیان شد در دعوا در مفهوم اعم آن که همان حق مراجعه به مراجع صالح می باشد و ...
ملاک نمی باشد، بنابراین اقامه دعوا، تنها در صورت وحجود شرایط قانونی اش، دادگاه را ...

شرایط اساسی اقامه دعوا – ذی نفعی - موسسه حقوقی دهکده جهانی تابان

مفهوم لغوی نفع: نفع به مفهوم سود، منفعت، بهره و مقابل ضرر و زیان آمده است. مفهوم
اصطلاحی نفع: در اصطلاح حقوقی بدین مفهوم است که شخصی که اقامه دعوا می نماید ...

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)/باب اول ...

13 سپتامبر 2012 ... دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در
ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که‌ در ایران محل سکونت موقت ...

اقامه دعوی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران و ... - سیویلیکا

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻭ. ﺭﮊﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ... ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ،ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺧﻄﺎﺭﯾﻪ، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺩﻋﻮﺍ، ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺩﻋﻮﯼ، ﮐﻨﻮﺍﺳﯿﻮﻥ cmr. ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺛﺒﺖ ...

نحوه اقامه ی دعوی – وکیل مهاجرت به استرالیا

نحوه اقامه ی دعوی. مهر ۳۰, ۱۳۹۶ مهر ۳۰, ۱۳۹۶ writer. مراحل اقامه دعاوی در دادگستری ... به
طور کلی مراحل رسیدگی به یک دعوای حقوقی به شرح ذیل است : ۱⃣- تقدیم دادخواست به
...

دعوای اضافی

دعواي طاري که از طرف مدعي اقامه شود و دعواي ضميمه ناميده مي. شود. « ... عقد بيع عليه
فروشنده، دعواي استرداد امن را عليه او اقامه مي .... دعوا با دعوای اضافی و شرایط آن.

بخش دوم جزوه استاد میرصفی - آئین دادرسی مدنی 1

بخش دوم دعوا،شرايط اقامه،انواع آن. *هرگاه فردي مدعي باشد كه حقي از وي ضايع يا انكار
شده است ميتواند براي شناسايي ادعايش درمراجع صالح قضايي اقامه دعوا كند. اصل 34 ق
...

اقامه دعوی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران و ... - سیویلیکا

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻭ. ﺭﮊﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ... ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ،ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺧﻄﺎﺭﯾﻪ، ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺩﻋﻮﺍ، ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺩﻋﻮﯼ، ﮐﻨﻮﺍﺳﯿﻮﻥ cmr. ﻟﯿﻨﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺛﺒﺖ ...

شوراهای حل اختلاف - دعوا وشرايط اقامه آن

دعوا شرایط اقامه و انواع آن: فصل اول: مبحث نخست: مفهوم دعوا با بررسی مواد قانون روشن
می شود که قانون گذار دعوا را در سه مفهوم مختلف به کاربرده است: 1ـ مفهوم اخص دعوا: در ...

دانلود فايل

فصل نخست: مفهوم، شرایط، اقسام دعاوی و مراجع رسیدگی به آنها - ۲۳. بخش نخست: مفهوم
و شرایط اقامه دعوا -. مبحث نخست: مفهوم دعوا ۔ مبحث دوم: شرایط اقامه دعوا.

مطالعه تطبیقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و کانادا؛ آموزه‌هایی ...

مطالعه تطبیقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و کانادا؛ آموزه‌هایی برای حقوق ایران
. ... در حقوق ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و تنها طریق دادخواهی افراد، اقامه دعوای ...

اقامه دعوا نزد داور – اریکه ایرانیان دادبان

ج) در عین حال، تنظیم دادخواست بر برگ چاپی مخصوص (دادخواست) و رعایت شرایط
صرفاً ... البته در مواردی که ارجاع به داوری، پس از اقامه ی دعوا، انجام شده است، دادخواست
...

شرح ماده به ماده آیین دادرسی مدنی

اقامه دعوا دارای شرایطی است که در صورت نبود آنها علیرغم امکان اقامه دعوا دادگاه از ورود
به ماهیت دعوا ممنوع است و نتیجه نبود این شرایط صدود قرار رد یا عدم استماع دعواست .

تنظیم دادخواست - دادخواست چیست و چگونه تنظیم و تقدیم می شود ...

هنگامی که شخصی می‌خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا کند به عنوان خواهان شناخته می‌شود
و باید طرح دعوی خود را در برگ چاپی مخصوصی قید کند که به آن دادخواست می‌گویند؛ ...

شوراهای حل اختلاف - دعوا وشرايط اقامه آن

دعوا شرایط اقامه و انواع آن: فصل اول: مبحث نخست: مفهوم دعوا با بررسی مواد قانون روشن
می شود که قانون گذار دعوا را در سه مفهوم مختلف به کاربرده است: 1ـ مفهوم اخص دعوا: در ...

مراحل اقامه دعوا چيست - پرسمان - مشاهده پاسخ

مراحل اقامه دعوا در هر يك از دعاوي كيفري و مدني متفاوت است. ... به حقوق مدني است با
ارائه دادخواست توسط كسي كه شرايط قانوني براي ارائه دادخواست را داراست اقامه مي شود.

شرایط اقامه دعوا از منظر قانون - دادرس - شهرخبر

وجود چشم عظیم الجثه‌ای در صحرای آفریقا، دانشمندان را شوکه کرد! پسر ۱۸ ساله‌ای که ۷۰
ساله به نظر می‌رسد +فیلم · حامیان "FATF" در مجلس را بهتر بشناسید · دریاچه نمک ...

اقامه دعوا علیه مال - فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این
... دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه ...

شرایط اقامه دعوای ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی ... - خبرآنلاین

25 آوريل 2016 ... ایرنا نوشت: قائم مقام مرکز امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری از تهیه مقدمات لازم برای طرح
دعوا علیه اقدام آمریکایی ها در دیوان دادگستری بین المللی خبر داد.

تحلیل سه بعدی غیر خطی کابل های معلق و سازه های متکی به آنها

پاورپوینت آزمون جریان گردابی (بازرسی عیوب سطحی باایجاد جریانهای گردابی درسطح قطعه)

دانلود آپدیت تلویزیون ال جی LG سری OLED بخش اول

جدیدترین طرح توجیهی توليد چراغ های اضطراری

جزوه کنکوری تمامی رنگ های مهم ترکیبات شیمی و شناساگرها

دانلود نقشه GIS تقسیسمات سیاسی ایران از سال 1351 تا 1390

تحقیق در مورد شيمي 112 ص

جزوه تدریسی دکتر مهرزاد خراسانی در دوره های طراحی تاسیسات به روش محاسبات سریع و آسان(تایپی)-ویرایش اول(تابستان97)/تالیف:دکتر مهرزاد خراسانی

مرحله ششم آزمون توربو برگزار شده در تاریخ 15 دی 1395همراه با پاسخنامه

پاورپوینت تقاضای کل در اقتصاد کلان باز(IS-LM در یک اقتصاد کلان باز )