دانلود فایل


مقاله انگلیسی ترجمه شده تخصصی :سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی - دانلود فایلدانلود فایل عنوان انگلیسی مقاله: Realized income and changes in market price of financial assets عنوان فارسی مقاله :سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی فرمت فای

دانلود فایل مقاله انگلیسی ترجمه شده تخصصی :سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی عنوان انگلیسی مقاله:
Realized income and changes in market price of financial assets
عنوان فارسی مقاله :سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی
فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد (Doc) قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 3 صفحه متن انگلیسی به همراه 4 صفحه ترجمه فارسی
چند سطر از متن مقاله انگلیسی :

Realized income and changes in market price of financial assets
The income measured in accounting (net income or earnings) is not the economic income mentioned above. Instead, measure of income captures the extent to which the results expected at the time of the investment have been achieved (i.e., realized). In other words, the performance of an investment is measured based on the ex post facts that can be compared with the ex ante expectation. Since an investment is made in expectation of cash flows, it is natural that the ex post fact to be compared with the expectation is the actual cash flows. The realized income for accounting purposes is measurement of performance based on the fact of cash flows, adjusted by allocation on the accrual basis. This concept implies that performance of an investment is not measured by changes in the value of assets held, but measured based on the realization of cash flows that were expected or not expected before the fact. In cases of real investments in business operations, income is measured in terms of cash flows arising from business activities such as sales of products, regardless of changes in the value of operating assets. Conventional accounting standards (so-called historical cost accounting) that avoid value assessment of assets and instead allocate the cost among periods is inextricably linked with such concept of realized income. On the other hand, in cases of investment in financial assets, in general, cash flows as results of the investment are realized without waiting for sales. Changes in the value (equal to market value) of financial assets, unlike cases of physical assets, themselves have the same meaning with realization of cash flows.
چند سطر از ترجمه مقاله:

سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی
سود اندازه گیری شده در حسابداری (عواید یا سود خالص ) سود اقتصادی بالا نیست . در عوض اندازه گیری سود به میزانی است که در زمان سرمایه گذاری انتظار می رفت به آن نائل شود (یعنی سود تحقق یافته ) . به عبارت دیگر ، اجرای یک سرمایه گذاری بر اساس حقایق واقعی است که قابل مقایسه با انتظارات پیش بینی شده است . چون یک سرمایه گذاری بر طبق انتظارات وجوه نقد بوجود می آید طبیعی است که حقیقت تحقق یافته با انتظارات وجود نقد واقعی مقایسه شود . سود تحقیق یافته به منظور حسابداری ، سنجش عملکرد بر اساس واقعیت جریانات نقدی است که با تخصیص بر اساس مبنای تعهدی تنظیم گردد این مفهوم می گوید که عملکرد یک سرمایه گذاری توسط تغییرات ارزش دارائی های نگهداری شده اندازه گیری نمی شود بلکه بر اساس تحقق جریانات نقدی که قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گیری می گردد . در موارد سرمتایه گذاری حقیقی در عملیات تجاری سود بر حسب جریانات نقدی که از فعالیت های تجاری مثل فروش تولیدات ناشی می شود اندازه گیری می گردد، بدون توجه به تغییرات در ارزش دارائی های عملیاتی .
استانداردهای قدیمی حسابداری (موسوم به حسابداری هزینه تاریخی ) که بر آوورد دارائی ها را موقوف کرده وبجای آن هزینه را بین دوره ها تخصیص می دهند شدیدا در رابطه با مفهوم سود تحقیق یافته می باشد .


مقاله انگلیسی ترجمه شده تخصصی :سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی


سود تحقق یافته


تغییرات در قیمت بازار


دارائی های مالی


?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سرمایه گذاران نهادی - پژوهش های حسابداری مالی

تحقیق حاضر به دنبال یافتن شواهدی در خصوص ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی ...
چکیده [English] ... افزایش توجه محققان مالی به بررسی تأثیر این نهادها بر تغییرات
قیمت سهام شده ... بوهل و همکاران[4]، در مقاله خود اشاره می‌کنند حضور سرمایه گذاران نهادی
در بازار ... یافته‌های پژوهش این محققان حاکی از آن است تغییرات در دارایی‌های سهام نهادی
...

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﭘﺬﯾﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮ

ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ٬ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻮﺩ٬ ﻭ ﺷﯿﻮﻩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﺭﯾﺴﮏ٬ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ. ﺑﺎ ... ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﭘﯿﺶ ﺭﻭ٬ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﭘﺬﯾﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ .... ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻬﺎ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ..... ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﻘﻪ
ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ٬ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ٬ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ..... ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ (ﺟﺪﻭﻝ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢).

دریافت

استانداردهای حسابداری مالی شماره ۱۲، متعارف سرمایه گذاری به طور درخور ... مقاله. - -- --.
= ۹۲۲۷۸. به لي به. سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدهی و سهام بنابراین سرمایه گذاری ...
ارزش اوراق طبقه بندی شده در سرفصل، به منجر به فروش یا تغيير طبقه بندی اوراق ...
روش اقل بهای تمام شده و با قیمت بازار سود خالص تحقق نیافته نگهداری او ران تجاری ...

فرهنگ واژگان انگليسي به فارسي تجاري

اﻟﮕﻮﺑﺮدارى –. Beneficial. ﺳﻮدﻣﻨﺪ. Benefits. ﺳﻮد. –. ﻣﺰاﯾﺎ. Best Practice. ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش. Bid.
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﯾﺎ ... ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻨﺪرﺟﺎت. Continuous Improvement. ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ. Contract Price.
ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮار داد .... ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ. Finished Goods. ﮐﺎﻻھﺎى ﺗﻤﺎم ﺷﺪه. Finite Scheduling. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰى
ﻣﺤﺪود. Fire ... ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ. -. ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ. Fixed Asset. داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ. Fleet Management. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎوﮔﺎن
.

حسابداری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

همه حسابداران از مجموعه قواعد یکسان تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری برای ...
پروفسور جرج کامرون، مطالعه و خوانده شده‌است و کتاب «اصول حسابداری» ترجمة آن را
بازگو می‌کند: ... برای مثال نحوهٔ تهیه ترازنامه یا صورت سود و زیان یا نحوهٔ ارزیابی
موجودی‌ها را بر ... بدهی: حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به داراییهای یک واحد
اقتصادی ...

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﭘﺬﯾﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮ

ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ٬ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻮﺩ٬ ﻭ ﺷﯿﻮﻩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﺭﯾﺴﮏ٬ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ. ﺑﺎ ... ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﭘﯿﺶ ﺭﻭ٬ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﭘﺬﯾﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ .... ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻬﺎ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ..... ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﻘﻪ
ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ٬ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ٬ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ..... ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ (ﺟﺪﻭﻝ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢).

حسابداری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

همه حسابداران از مجموعه قواعد یکسان تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری برای ...
پروفسور جرج کامرون، مطالعه و خوانده شده‌است و کتاب «اصول حسابداری» ترجمة آن را
بازگو می‌کند: ... برای مثال نحوهٔ تهیه ترازنامه یا صورت سود و زیان یا نحوهٔ ارزیابی
موجودی‌ها را بر ... بدهی: حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به داراییهای یک واحد
اقتصادی ...

واژگان انگلیسی به فارسی - Dr. Shiravi - دکتر شیروی -

Allocated, اختصاص یافته ... Benefits, سود – مزایا ... Bundle, گروهی از اقلام که
می‌توان آنها را با قیمت ویژه‌ای کمتر از جمع تک تک آنها .... Finance Entry Generation,
گزارش دهی مالی- ایجاد ثبت مالی ... Frozen Assets, دارایی‌های مسدود شده .... Marketing
Management, مدیریت بازار یابی .... Paper Work, کارهای کاغذی(تشکیل پرونده…)
...

بایگانی‌های مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی - جزوه

این پکیج شامل آرشیو مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بوده که طی سالها توسط
فروشگاه جزوه جمع آوری شده است. فهرست کامل این بسته در زیر آمده : تحقق سود و جدائی
از ...

سرمایه گذاران نهادی - پژوهش های حسابداری مالی

تحقیق حاضر به دنبال یافتن شواهدی در خصوص ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی ...
چکیده [English] ... افزایش توجه محققان مالی به بررسی تأثیر این نهادها بر تغییرات
قیمت سهام شده ... بوهل و همکاران[4]، در مقاله خود اشاره می‌کنند حضور سرمایه گذاران نهادی
در بازار ... یافته‌های پژوهش این محققان حاکی از آن است تغییرات در دارایی‌های سهام نهادی
...

بسم الله الرحمن الرحیم

فرایند تأمین سرمایه مالی (finance) پروژه های سرمایه کذاری توسط بانک ها و موسسات ...
در بخش دوم مقاله دو شیوه متعارف بانکداری در غرب یعنی بانکداری انگلیسی .... به
پرهیز کامل از نگهداری دارایی های دارای بازده ثابت و از پیش تعیین شده، نباید این .....
از تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار (ریسک بازار)، و دوم، مخاطره ناشی از عدم تقارن ...

دانلود ترجمه مقاله بیمه بیکاری کارگری و دارایی های نقدی شرکت ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ISI با ترجمه فارسی" بیمه بیکاری کارگری و دارایی های
نقدی شرکت" مقاله ترجمه شده در زمینه مدیریت مالی.

مرجع مقالات isi در ایران : دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

سایت مرجع دانلود مقالات isi به صورت تمام متن و PDF با طبقه بندی موضوعی به همراه ...
تعداد زیادی از مقاله های این سایت توسط اساتید زبان و مترجمان مجرب به زبان فارسی
ترجمه شده و در ... مقالات ISI آمار و روش تحقیق ... کاهش قیمت ترجمه تخصصی مقالات ISI
... در مناسبات اجتماعی اثرگذارتر باشند، امید به آینده در آن کشور افزایش خواهد یافت.

دانلود رایگان پایان نامه حسابداری - گروه ترجمه تخصصی البرز

برخی از پایانامه های حسابداری رایگان و برخی دیگر رایگان نیستند و پایان نامه ها به
... شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب
... بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...
پایان نامه بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده
...

ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 5

نام انگلیسی: Accounting, Statistics, Math glossary - Part 5 ... سایت ایران ترجمه
مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده ... تامين مالي از محل استقرارض تامين مالي از طريق
انتشار اوراق بدهي ... سهام تدافعي سهام مقاوم سهامي كه تغييرات قيمت آنها از تغييرات
متوسط بازار كمتر ... (استهلاك (دارايي هاي ثاب و بلند مدت مشهود ... سود تقليل يافته هر
سهم.

دریافت

استانداردهای حسابداری مالی شماره ۱۲، متعارف سرمایه گذاری به طور درخور ... مقاله. - -- --.
= ۹۲۲۷۸. به لي به. سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدهی و سهام بنابراین سرمایه گذاری ...
ارزش اوراق طبقه بندی شده در سرفصل، به منجر به فروش یا تغيير طبقه بندی اوراق ...
روش اقل بهای تمام شده و با قیمت بازار سود خالص تحقق نیافته نگهداری او ران تجاری ...

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب دیکشنری های حسابداری (ابزار ...

1 دسامبر 2014 ... همبستگی صورتهای مالی به یكدیگر .... میانگین سرمایه گذاری متوسط داراییهای
سرمایه گذاری شده ... فروشنده at the money به قیمت بازار attendance حضور
attendance book دفتر ... تكنیك های حسابرسی audit terms اصطلاحات تخصصی
حسابرسی audit test ..... هزینه تحقق یافته اما ثبت نشده (پرداخت نشده) هزینه معوق

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه

افشای ارزش منصفانه دارایی های برنامه بازنشستگی و هزینه های حسابرسی ۲۰۱۸
الزویر ... مقاله ترجمه شده پیاده سازی استراتژی و تغییر سازمانی ۲۰۱۸ الزویر ...
تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های تولیدی سهامی در
نیجریه ..... اثرات شاخص‌های کلیدی مالی بر مدیریت سود در صنعت بتن پیش ساخته در
کره جنوبی.

بسم الله الرحمن الرحیم

فرایند تأمین سرمایه مالی (finance) پروژه های سرمایه کذاری توسط بانک ها و موسسات ...
در بخش دوم مقاله دو شیوه متعارف بانکداری در غرب یعنی بانکداری انگلیسی .... به
پرهیز کامل از نگهداری دارایی های دارای بازده ثابت و از پیش تعیین شده، نباید این .....
از تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار (ریسک بازار)، و دوم، مخاطره ناشی از عدم تقارن ...

مقاله انگلیسی حسابداری علمی توصیفی - ترجمه تخصصی حسابداری

مقالات انگلیسی علمی توصیفی مرتبط با حسابداری و مالی از نشریات معتبر برای
مطالعات حسابداری ... مقاله مروی بر پژوهشهای اخیر پیرامون پیش بینی سود و ارزیابی
برآوردهای نرخ ... مقاله: بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در دولت
های جدا شده ی بریتانیا .... مقاله نقش تغییر یافته حسابداری، از مشتری به سهامداران.

مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی - ترجمه تخصصی حسابداری

دانلود مقالات انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی از ژورنالها و نشریات معتبر در آمارکده.
... با ارائه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی عنوان و چکیده مقالات سعی شده است که ...
قرار داده شده است، که دانشجو می تواند در صورت اطمینان یافتن از اجراپذیری مقاله در .....
مقاله هموارسازی سود: آیا هموار سازی سود، باعث تشدید یا کاهش ریسک سقوط قیمت سهام ...

4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی - بآشگاه مشتریان

20 ا کتبر 2016 ... آشنایی با صورت های مالی اساسی ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت ... بازار سرمایه
محسوب می‌شود تا با استفاده از این روش بتوانند از سود .... تحصیل دارایی به منظور
افزایش قیمت در آینده نزدیک و کسب عایدی ... این صورت مالی، گزارشی است که
تغییرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمدها یا هزینه‌ها اعم از تحقق یافته یا ...

سرمایه گذاران نهادی - پژوهش های حسابداری مالی

تحقیق حاضر به دنبال یافتن شواهدی در خصوص ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی ...
چکیده [English] ... افزایش توجه محققان مالی به بررسی تأثیر این نهادها بر تغییرات
قیمت سهام شده ... بوهل و همکاران[4]، در مقاله خود اشاره می‌کنند حضور سرمایه گذاران نهادی
در بازار ... یافته‌های پژوهش این محققان حاکی از آن است تغییرات در دارایی‌های سهام نهادی
...

سرمایه گذاران نهادی - پژوهش های حسابداری مالی

تحقیق حاضر به دنبال یافتن شواهدی در خصوص ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی ...
چکیده [English] ... افزایش توجه محققان مالی به بررسی تأثیر این نهادها بر تغییرات
قیمت سهام شده ... بوهل و همکاران[4]، در مقاله خود اشاره می‌کنند حضور سرمایه گذاران نهادی
در بازار ... یافته‌های پژوهش این محققان حاکی از آن است تغییرات در دارایی‌های سهام نهادی
...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری 2018 2017 2019 ...

H352- مقاله ترجمه شده 2018 : ما در مورد قیمت نفت و بازده سهام چه می دانیم؟ ... H324-
مقاله ترجمه شده حسابداری 2018: حسابداری ارزش منصفانه و دارایی های نقدی شرکت ...
H305- مقاله انگلیسی حسابداری 2018 : تخصصی مالی کمیته حسابرسی و کیفیت
سود ... M675- مقاله انگلیسی ترجمه شده 2018 : تحقیق در بازار سهام مربوط به بازار
انرژي ...

ترجمه مقاله مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای ...

1 ژوئن 2015 ... عنوان انگلیسی مقاله: Concepts of Income and Valuation of Assets: ... and
Realization Basis عنوان فارسی مقاله: ترجمه مقاله مفاهیم درآمد و ... ... فروش مقالات
تخصصی با نازلترین قیمت ... فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) ... این
مفهوم تغییر یافته که در ارزیابی دارائی های تجاری فیزیکی و دارائی مالی بکار ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪي ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدي در ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار

6 نوامبر 2009 ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﯾﻌﻨـﯽ ... اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺗﺤﻘﯿـﻖ و از ﻃﺮﯾـﻖ روش آﻣـﺎري ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن ... ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي: ﻧﺮخ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮزون
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ، ارزش اﻓﺰوده اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻮد ﺧـﺎﻟﺺ ... رﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ .... ﺳﺎزي ﺑﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮاي ... ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد؟

درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس سرود ملی

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصيتي NEO

پاورپوینت با موضوع نظام حقوقی دریای آزاد

ترانسفورماتور ایزوله

دانلود پاورپوینت آنژیوگرافی و تجهیزات آن

کتاب Cambridge English Phrasal Verbs in Use سطح Advanced - ویرایش دوم (2017)

دانلود مقاله روغن زیتون

دانلود پاورپوینت حسین منزوی

سماع در تصوف

دانلود کارت ویزیت لایه باز باشگاه بدنسازی قابل ویرایش