دانلود فایل


تحقیق در مورد گیاه خشخاش - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق در مورد گیاه خشخاش

دانلود فایل تحقیق در مورد گیاه خشخاش نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش

تعداد صفحات :19 صفحه

بخشی از تحقیق :
مقدمه:
خشخاش گياهي است که بومي که اروپاي جنوب شرقي و آسيا (خاورميانه) است.
کشت خشخاش نخستين بار 3400 سال پيش از ميالد در جنوب ميان رودان صورت گرفت. در برخي از مقالات هم زکر شده که، اين گياه حدود 2500 سال قبل در منطقه ي مديترانه کشت مي شده است و سابقه ي گياه را تا 5000 سال قبل ذکر مي کنند.
به طور کلي بيشتر مواد مخدر از ترياک به دست مي آيد و آن نيز محصول نوعي خشخاش است. از آثاري كه از سومري ها باقي مانده است چنين برمي آدي که آنها قديمي ترين و مشهورترين ماده ي مخدر يعني ترياک را استعمال مي کردند و به خشخاش گياه شادي بخش هم مي گفتند. سوري ها خشخاش را گياه لذت مي ناميدند. پس مي توان عمر کشت خشخاش را با عمر شناسايي ترياک و مواد مخدر توسط انسان برابر دانست.
هنر کشت خشخاش بعدها از سوري ها به آشوريان و سپس به بابليها منتقل شد و از آن جا به مصر راه يافت. در دهه ي 13 پيش از ميلاد دوران طلايي ترياک با کشت گسترده ي خشخاش در تبس پايتخت مصر آغاز شد. بازرگانان، ترياک و همراه آن کشت خشخاش را از مصر به کارتاژ، يونان و اروپا مي بردند، پس از آن کشت خشخاش در قبرس پيشرفت قابل ملاحظه اي داشت و ترياک در قرن چهارم به چين هم رسيد و به اين ترتيب، کشت خشخاش در سراسر کره ي زمين گسترش يافت.


نام علمي خشخاش:
در طبقه بندي، هر گياهي داراي يک اسم ژنريک است که از دو کلمه تشکيل يافته است. اولين کلمه معرف جنس و دومي معرف گونه ي گياه مورد نظر است. گياه خشخاش با نام علمي papaver somniferuml (پاپاور سومنيفرم)گياهيست متعلق به تيره يا خانواده ي papaveraceae (شقايق) و جنس ياژانر papaver و گونه ي somniferume مبدأ خشخاش را از گونه ي papaverse tigerum مي دانند.
شرح تيره خشخاش:
Papaveraceae گياهاني عموماً علفي بندرت داراي اعضاي چوبي و يا به صورت درختچه اند شامل 700 گونه مي باشند که تعداد فراواني از آنها تعلق به papaver ها دارند وسعت انتشار آنها در کره زمين زياد مي باشد بطوريکه در غالب نواحي معتدله نيمکره شمالي و حتي در مناطق سرد يافت مي شوند ولي در نيمکره جنوبي بندرت ممکن است نمونه هايي از آنها مشاهده گردند اين گياهان برگهايي به وضع منفرد بر روي ساقه دارند پهنک برگ آ ها نيز غالباً منقسم به قطعات باريک فراوان است گلهاي آنها نر- ماده شامل 2 کاسبرگ زود افت 4 گلبرک(در 2 رديف) تعداد زيادي پرچم و مادگي از تخمداني چند خانه است. در بعضي از آنها 3 کاسبرگ و6 گلبرگ ديده ميشود.
از اختصاصات آنها اين است که گلبرگ هاي آنها در حالت غنچه وضع چين خورده دارند ولي پس از شگفتن گل صاف مي گردند.


تحقیق در مورد گیاه خشخاش


تحقیق گیاه خشخاش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


متن کامل (PDF) - مجله علوم پزشکی رازی

اﺳـﺖ. ﺑـﻊ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑﺴـﯿﺎري از ﺗﺮوﭘـﺎن. آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎ داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﮐﻠﯽ ﻧﺮژﯾﮏ ﺑﻮده و. از ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮﻻﻧﺎﺳﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽ آﯾﻨـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﯿﺘﻮﺷـ. ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯽ ﺗـﻮان. آن را ﺑﺮاي اﺛﺮات آﻧﺘﯽ ﮐﻠﯽ ﻧﺮژﯾـﮏ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﯿـﻖ. ﻗﺮار داد. در روش ﺳﻮم اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﯿﺎه داروﯾـﯽ، از اﻃﻼﻋـﺎت. اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ (اﺗﻨﻮﺑﻮﺗﺎﻧﯽ) اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﺷـﻮد . داروﻫـﺎي. ﻣﺘﻌﺪدي ﺗـﺎﮐﻨﻮن از اﯾـﻦ
ﻃﺮﯾـﻖ ﮐﺸـﻒ.

تاریخچه پیدایش خشخاش – نشريه ارمغان ملي

30 ژوئن 2008 ... اگر چه در بعضی از منابع آمده است مجارها اولین ملتی هستند که با گیاه خشخاش آشنا
شده‌اند ولی هومر شاعر نابینا و حماسه سرای یونانی (600) سال قبل از میلاد مسیح .... مواد
مصرفی در ایران شامل تریاك، هروئین و حشیش بود و افزایش شیوع استعمال مواد مخدر در
زنان و كاهش میانگین سن شروع مصرف از دیگر یافته‌های تحقیق بود.

گیاهان دارویی-طب سنتی - خشخاش (Papaver Somniferum)

26 نوامبر 2013 ... قسمت مورد استفاده ی گیاه خشخاش شیرابه كپسول به نام تریاك است كه در صنایع دارو
سازی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . دانه های خشخاش حاوی آلكالوئید و مرفین نیست
و برای روغن كشی مورد استفاده قرار می گیرد. سابقا" خشخاش در ایران كشت می شد ، ولی
سال هاست كه كشت آن ممنوع شده است . بهترین نواحی كشت خشخاش ...

: تیره خشخاش - دانشنامه رشد

شرح تیره خشخاش. Papaveraceae. گیاهانی عموماً علفی بندرت دارای اعضای چوبی و یا
به صورت درختچه اند شامل 700 گونه می باشند که تعداد فراوانی از آنها تعلق به ...
بندرت ممکن است نمونه هایی از آنها مشاهده گردند این گیاهان برگهایی به وضع منفرد بر
روی ساقه دارند پهنک برگ آنها نیز غالباً منقسم به قطعات باریک فراوان است گلهای آنها
نر ...

ستاد مبارزه با مواد مخدر - افغانستان، تولید کننده نخست تریاک و ...

تحقیق مورد نظر نشان می دهد که کشت خشخاش هنوز بیشتر از کشت گیاه حشیش مورد
توجه کشاورزان افغانی است: بر خلاف خشخاش تریاک، گیاه حشیش عمر کوتاهی دارد و در
تابستان می روید که آب کمتری برای آبیاری در دسترس است. در مجموع ، ارزش صمغ
شاهدانه در افغانستان بین 39 میلیون دلار و 94 میلیون دلار تخمین زده شده است که حدود
...

سود طالبان از کاشت خشخاش و شاه‌دانه در افغانستان | جهان | DW | 14.12 ...

14 دسامبر 2014 ... سازمان اطلاعات برون‌مرزی آلمان در گزارشی در باره کشت خشخاش، شاه‌دانه و تولید مواد
مخدر در افغانستان اعلام کرده است که این اقدام که به ضرر امنیت و اقتصاد ... از گل
گیاهِ شاه‌دانه ماری‌جوانا و از صمغ این گیاه حشیش به دست می‌آید. ... از چند سال گذشته
مسیرهای جدید دیگری نیز مورد استفاده قاچاقچیان مواد مخدر قرار می‌گیرند.

همۀ گل هایی که می شناسیم چطور به وجود آمده اند؟ – وب سایت علمی بیگ بنگ

16 سپتامبر 2016 ... آنها یک گیاه کوچک به نام آرابیدوپسیس در آزمایشگاه گیاه شناسی مورد مطالعه قرار
دادند، آنها مشاهده کردند جهش می تواند باعث تغییرات عجیبی در گل ها شود. ... بنابراین
گلبرگ های گل خشخاش به طور مستقل از گلبرگ های گل آرابیدوپسییس فرگشت
یافته اند اما هر دو این گل ها از ژن های یکسان برای رشد استفاده می کنند.».

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

18 ا کتبر 2016 ... وجود آلکالوئید ‌ها برای تولد تخم ‌ها ضروری است و وسیله دفاعی گیاه در برابر
حیوانات سبزی خوار و حشرات می‌باشد. شیره تریاک در تمام اندام‌های گیاه موجود است ولی
مواد اصلی آن (مخدر‌ها) در کپسول قرار دارد و امروزه نظریه ای وجود دارد که گیاه خشخاش
شیره را که مورد نیاز انسان است تولید می‌کند تا انسان به کشت آن ادامه داده و ...

طب سنتی کامل ، گیاهان دارویی - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه بازار

طب سنتی ایران. طب سنتی چیست. تعریف طب سنتی. طب سنتی ایران گیاه درمانی.
آموزش طب سنتی. طب سنتی اسلامی. انواع طب سنتی. انواع گیاهان دارویی. لیست
گیاهان دارویی. گیاهان دارویی ایران. عکس گیاهان دارویی. گیاهان دارویی چیست. تحقیق
در مورد گیاهان دارویی. گیاهان دارویی و خواص آنها. گیاهان دارویی برای لاغری. داشتن
پوستی ...

رده بندی گیاهی "Taxonomy" - علوم و زندگی - BLOGFA

به علمی گفته میشود که گیاهان را بر اساس یک سری صفات مشخص مثل نوع میوه،نوع
گل آذین،وضع نهنج، فرم رویش، وضعیت برگها و... طبقه بندی می کند. هدف رده بندی
چیست؟ 1- شناسايي و استفاده بهتر از گیاه. 2- ایجاد یک استاندارد بین المللی برای
تبادل اطلاعات علمی. 3- تحقیق در مورد گیاهان بومی مناطق. 4- ازدیاد گیاهان هیبرید.
انواع رده ...

حقایقی درباره هروئین: اثرات، اعتیاد و درمان - کوی دانش - kooy

13 مارس 2015 ... هروئین یک داروی تسکین دهنده است که از مورفین مشتق می شود، که آن نیز خود از گیاه
خشخاش تریاک استخراج می شود. برای تهیه آن، روش های مختلفی وجود دارند اما در اغلب
آنها، پرورش دهنگان یا از دانه ها و یا از پوشال این گیاه برای استخراج پودری به رنگ قهوه
ای کمرنگ که حاوی مورفین با غلظت بالا می باشد، استفاده می کنند.

خشخاش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بخش‌های مختلف خشخاش به ویژه شیرهٔ خشک‌شدهٔ کاس‌برگ آن که به تریاک معروف است
خاصیت آرام‌بخش، ضد درد و ضد اسهال دارد. ... گیاه خشخاش در حدود ۳۴۰۰ سال پیش از میلاد
در میان‌رودان کشت می‌شده است. ... درمان سردرد و آبریزش بینی; کاهنده اشتها و کند کننده
هاضمه; کاهنده میل جنسی و شل کننده عضو مورد نظر (به صورت مالیدن بر روی آن) ...

خشخاش چیست؟ - بخش سوم - Congress60

13 سپتامبر 2014 ... این گیاه که "خشخاش سیاه" نیز نامیده میشود ،یکی از معروف ترین نمونه های این گیاه
بوده که از آن شیره تریاک "افیون"استخراج مینمایند.خشخاش که در طب سنتی ریشه،
برگ، گل، کپسول و دانه آن مورد استفاده قرار می گیرد، دارای ماده ای بنام "مورفین"است.
این گیاه با طبیعت سرد دارای خاصیت درمانی به شرح زیر میباشد:.

گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان دیابت در منطقه بلوچستان، سراوان ...

گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان دیابت در منطقه بلوچستان، سراوان. ... مردم
بلوچستان دارای فرهنگ دیرینهای در استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی میباشند.هدف
این تحقیق ... نتایج بررسیها نشان داد گونههایی نظیر الوئه ورا، مارموتک، استبرق،
هندوانه ابوجهل، گلدر، خشخاش و بومادران بلوچی برای کنترل دیابت مورد استفاده قرار
میگیرند.

همه چیز در مورد خشخاش(تریاک) - دلگرم

همه آنچه که باید در مورد تریاک بدانید/با این بخش از دلگرم همراه باشید تا با گیاه
خشخاش و فواید و عوارض این گیاه آشنا شوید. ... بر اساس یک تحقیق که در سال ۱۹۹۹
انجام شده ایران بیش از هر کشور دیگری با گرفتاری‌های ناشی از مصرف تریاک
غیرقانونی روبروست. بر اساس این تحقیق ۲٫۸ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال ایران با
این مشکل ...

اصلاح گیاهان دارویی | شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی

مروری بر اصلاح (به نژادی) گیاه دارویی زعفران. در این مقاله که در سال ۲۰۱۱ میلادی
توسط محققین پاکستانی (ایالت کشمیر) نگاشته شده است، انواع راهکارهای اصلاحی (
به نژادی) گیاه دارویی زعفران در جهت افزایش کمی و کیفی محصول آن مورد بررسی قرار
گرفته و تجربیات محققین سایر کشورها نیز بصورت اجمالی بیان گردیده است.

خشخاش | گیاهان دارویی

9 ژانويه 2012 ... قسمت مورد استفاده کپسول ها، شیرابه کپسول ها (تریاک) و پوسته کپسول است.
سابقاً خشخاش در ایران کشت می شد ولی سال هاست که کشت آن در ایران ممنوع شده است.
علیرغم گزارش کاشت و استفاده غیر قانونی از خشخاش در برخی کشور ها مثل
افغانستان، هنوز هم کشت آن در این کشور ها ادامه دارد. از گیاه های مشابه با نام گونه ...

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

18 ا کتبر 2016 ... وجود آلکالوئید ‌ها برای تولد تخم ‌ها ضروری است و وسیله دفاعی گیاه در برابر
حیوانات سبزی خوار و حشرات می‌باشد. شیره تریاک در تمام اندام‌های گیاه موجود است ولی
مواد اصلی آن (مخدر‌ها) در کپسول قرار دارد و امروزه نظریه ای وجود دارد که گیاه خشخاش
شیره را که مورد نیاز انسان است تولید می‌کند تا انسان به کشت آن ادامه داده و ...

طب سنتی کامل ، گیاهان دارویی - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه بازار

طب سنتی ایران. طب سنتی چیست. تعریف طب سنتی. طب سنتی ایران گیاه درمانی.
آموزش طب سنتی. طب سنتی اسلامی. انواع طب سنتی. انواع گیاهان دارویی. لیست
گیاهان دارویی. گیاهان دارویی ایران. عکس گیاهان دارویی. گیاهان دارویی چیست. تحقیق
در مورد گیاهان دارویی. گیاهان دارویی و خواص آنها. گیاهان دارویی برای لاغری. داشتن
پوستی ...

روغن خشخاش باریج (موضعی) | شرکت داروسازی باریج اسانس

روغن خشخاش باریج (موضعی). مالیدن آن به پیشانی و جلوی سر،خواب آور ومسکن سردرد
نوع گرم است. ... واحد تحقیق و توسعه شرکت داروسازی باریج اسانس. لینک های مفید.
آموزشگاه فنی و حرفه ای باریج اسانس · نمایشگاه مجازی گیاهان دارویی · آزمایشگاه همکار
اداره استاندارد · فرصت های شغلی · پرسش های متداول · فرم های خام. شبکه های اجتماعی.

ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮﮔﻴﺎﻩ ﺧﺸﺨﺎﺵ - فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی

بالاترین میزان آلکالوئید مورد نظر در گیاه دست. پیدا کرد، به طوری که در حال حاضر
با استفاده از. تکنیکهای ذکر شده عملکرد مورفین در استرالیا ۸. ل. ، و میباشد (۶۲)
جنس. در ایران حداقل ۲۸ گونه گیاهی یکساله تا. چند ساله دارد [ 2]. شاید بتوان گفت که
به غیر. و هیچ کدام از. آلکالوئیدهای خشخاش در هیچ جنس گیاهی به غير. از وجود ندارد [ 4۲
] و ...

سود طالبان از کاشت خشخاش و شاه‌دانه در افغانستان | جهان | DW | 14.12 ...

14 دسامبر 2014 ... سازمان اطلاعات برون‌مرزی آلمان در گزارشی در باره کشت خشخاش، شاه‌دانه و تولید مواد
مخدر در افغانستان اعلام کرده است که این اقدام که به ضرر امنیت و اقتصاد ... از گل
گیاهِ شاه‌دانه ماری‌جوانا و از صمغ این گیاه حشیش به دست می‌آید. ... از چند سال گذشته
مسیرهای جدید دیگری نیز مورد استفاده قاچاقچیان مواد مخدر قرار می‌گیرند.

: تیره خشخاش - دانشنامه رشد

شرح تیره خشخاش. Papaveraceae. گیاهانی عموماً علفی بندرت دارای اعضای چوبی و یا
به صورت درختچه اند شامل 700 گونه می باشند که تعداد فراوانی از آنها تعلق به ...
بندرت ممکن است نمونه هایی از آنها مشاهده گردند این گیاهان برگهایی به وضع منفرد بر
روی ساقه دارند پهنک برگ آنها نیز غالباً منقسم به قطعات باریک فراوان است گلهای آنها
نر ...

تحقیق مواد مخدر تریاک - آپارات

7 Apr 2018

داروهای گیاهی،طب سنتی،خواص گیاهان دارویی،داروهای گیاهی لاغری،طب ...

سلامت و بهداشتداروهای گیاهی و طب سنتی. تازه های داروهای گیاهی و طب سنتی. . پیاز,
خواص پیاز, پیاز درمانی · از نظر طب ایرانی مصرف پیاز برای چه کسانی مفید است؟
پیاز برای سردمزاجان چاق مفید است چند نکته در مورد «پیاز»، برگرفته از جلد پنجم
کتاب «الشامل لصناعة… نبات,خواص درمانی نبات,فواید نبات · خواص درمانی نبات از
نظر ...

اطلاعات جامع و علمی درباره گیاه دارویی مامیران کبیر ( Chelidonium ...

مامیران یا “مامیزان کبیر” گیاهی داروئی از تیره “خشخاش Papaveraceae” است که نام
علمی آن”Chelidonium Majus”می باشد .مامیران ،” گیاه پرستو ” میز نامیده میشود.
گیاهی است علفی، چندساله با شیره نارنجی رنگ، منشعب به رنگ سبز تیره، واجد کرک
های پراکنده و دارای بن ساقه ای پوشیده از قاعده های پایای برگ ها و ساقه ای منشعب به ...

تحقیق درباره گیاه خشخاش|میهن دانلود

14 فوریه 2018 ... لینک دانلود تحقیق درباره گیاه خشخاش نگران پیدا کردن مطلب درمورد تحقیق درباره
گیاه خشخاش نباشید. کافیست روی خرید کلیک کنید. Download the best articles
on the web.......

تاریخچه پیدایش خشخاش – نشريه ارمغان ملي

30 ژوئن 2008 ... اگر چه در بعضی از منابع آمده است مجارها اولین ملتی هستند که با گیاه خشخاش آشنا
شده‌اند ولی هومر شاعر نابینا و حماسه سرای یونانی (600) سال قبل از میلاد مسیح .... مواد
مصرفی در ایران شامل تریاك، هروئین و حشیش بود و افزایش شیوع استعمال مواد مخدر در
زنان و كاهش میانگین سن شروع مصرف از دیگر یافته‌های تحقیق بود.

بررسی تنوع ژنتیکی مامیران کبیر(Chelidonium majus) با استفاده ...

گیاه مامیران کبیر یکی از ذخایر مهم دارویی در دنیا محسوب می شود. از آن جایی که تنوع
ژنتیکی این گیاه در مطالعه سابقه و هدف: های جهانی بررسی نشده، لذا در تحقیق حاضر
تنوع ژنتیکي 14 اکوتیپ مامیران کبیر با استفاده از نشان گرهاي مولکولي ISSR
مورد بررسی. قرار گرفت. ... (،25) تاج خروس (،17) از جمله 4 جنس از خانواده خشخاش. و.

خشخاش - معرفی و خواص گیاهان دارویی - Nargil.ir

برخی از محققان، آسیا را منشا این گیاه می دانند در حالی که عده ای دیگر معتقدند خشخاش
گیاهی مدیترانه ای است. طبق فلور اروپا، خشخاش دارای سه زیر گونه به نام های سومنی
فروم و سونگاریکوم (کشت می کردند) و زیرگونه ی وحشی ستی کروم (کپسول کوچکی
دارد) می باشد. برای کاشت و تکثیر خشخاش به منظور استخراج مواد موثره مورد انتظار، ...

خشخاش/ کوکنار/ تریاک | پژوهشهای ایرانی.دریای پارس

تریاک ماده‌ای خمیر گونه است که از تخمدان گل گیاه کوکنار /خشخاش/ به دست می‌آید و
معمولاً به صورت تکه‌ها یا گرد قهوه‌ای تیره عرضه می‌شود و معمولاً تدخین یا خورده می‌شود.
کوکنار یا گوگ نار ... تریاک بیش از همه به‌دلیل خصوصیات ضد درد و بی‌حس کننده آن
که موجب می‌شد تا اعمال جراحی ممکن شود، مورد توجه پزشکان و جراحان بود. مصرف تریاک
به ...

سیاه دانه چیست و خواص سیاه دانه - آکاایران

فواید سیاه دانه در طب سنتی گیاهی و خواص سیاه دانه در طب سنتی و طب سنتی و گیاهان
دارویی و فواید درمانی سیاه دانه و خواص دارویی سیاه دانه را در آکاایران ببینید. ... سیاه
دانه مزایای فوق العاده ای برای سلامتی دارد به طوری که از میان 630 مقاله علمی بررسی
شده در مورد فواید سیاه دانه، به یک واقعیت غیرقابل انکار رسیده ایم: کمتر بیماری یا
...

ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ و اﺳﺎﻧﺲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛ

568 .)11(. ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻮدن و ﻣﺪر ﺑﻮدن، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ. ﺻﻔﺮا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪاﺳﭙﺎﺳﻤﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه
داروﻳﻲ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳ. ﺖ. ).5(. ﻣﺎﻣﻴﺮان ﻣﺤﺘﻮي آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ. ﻛﻠﻴﺪوﻧﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ. آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ﭘﺎﭘﺎورﻳﻦ ﺧﺸﺨﺎش
... اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات. اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ دزﻫﺎي. 10. و. 25.
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ. ي. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ. ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﻣﺎﻣﻴﺮان. : در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از. ﺑﺨﺶ ﻫﺎي
ﻫﻮاﻳﻲ. ﮔﻴﺎه.

مقاله گیاه خشخاش | مجله پزشکی دکتر سلام

گياه دارويي خشخاش با نام علمي PAPAVERSOmNIFER و از خانواده تير خشخاش با نام
علمي PAIPAVERACEAE و نام محلي کوکنار و تورتوري قدمتي فراتر از 4 هزار سال دارد
. اين گياه در سطح جهان به عنوان ماده‌اي مخدر، مورد استفاده قرار گرفته است. خشخاش به
وسيله بذر تکثير مي‌يابد و براي کاشت و تکثير خشخاش […].

تحقیق در مورد گياه خشخاش 19 ص - دانلود رایگان

تحقیق در مورد گياه خشخاش 19 ص - دانلود رایگان. دانلود رایگان تحقیق در مورد گیاه
خشخاش 19 ص دانلود رایگان تحقیق در مورد گياه خشخاش 19 ص لینک دانلود و خرید
پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 19 صفحه قسمتی از متن .doc : تحقیق در مورد گیاه خشخاش 19 ص. گیاه
خشخاش ...

دانلود مقاله گياه خشخاش

در طبقه بندي، هر گياهي داراي يک اسم ژنريک است که از دو کلمه تشکيل يافته است.
اولين کلمه معرف جنس و دومي معرف گونه ي گياه مورد نظر است. گياه خشخاش با نام علمي
papaver somniferuml (پاپاور سومنيفرم)گياهيست متعلق به تيره يا خانواده ي
papaveraceae (شقايق) و جنس ياژانر papaver و گونه ي somniferume مبدأ خشخاش را
از ...

9- Shahla Ahmadi - دانشگاه علوم پزشکی لرستان

ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾـﯽ ﻣـﺸﺮوط ﺑـﻪ وﺟـﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑـﻪ. ﻋﻠﺖ دﺧﺎﻟﺖ اﻓﺮاد ﻧﺎآﮔﺎه و ﺳﻮدﺟﻮ ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ
و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﯿـﺮ. واﻗﻌ. ﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد . ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن
داروﯾـﯽ اﺳـﺘﺎن، ﺗﻼﺷـﯽ. در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز وﺳﯿﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧـﻮاص. و ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ
. ﺑﺎﺷﺪ.

منبع مقالات و تحقیق و پایان نامه - مقاله درباره خشخاش و انواع آن

خشخاش يك گياه علفي يكساله است كه از تير تا مرداد گل مي دهد و قرنهاست كه كشت وكار
مي شود. خشخاش به احتمال زياد بومي خاورميانه است ولي امروزه در مناطق معتدل نيمكره
شمالي براي دانه هاي روغني آن و بعنوان داروي گياهي و براي توليد ترياك در كشورهاي
مناطق مديترانه اي تا كشورهاي نيمه حاره آسيا,. چين و ژاپن كشت مي شود. كشت و كار
خشخاش ...

جام جم سرا - «کشت پنهانی خشخاش» برای تولید «تریاک مرغوب» در ایران!

11 مه 2015 ... در تبصره این ماده نیز آمده است: «درصورتی‌که خشخاش در حوزه‌های شهری کشت یا روییده
شده باشد، مامورین حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیک‌ترین پاسگاه یا
پایگاه بسیج اطلاع دهند». با این حال کشت خشخاش در مناطقی ازجمله در اطراف شهرستان
کازرون یا آن‌طور که محلی‌ها می‌گویند «دورِ شهر» رو به افزایش است و ...

ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮﮔﻴﺎﻩ ﺧﺸﺨﺎﺵ - فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی

بالاترین میزان آلکالوئید مورد نظر در گیاه دست. پیدا کرد، به طوری که در حال حاضر
با استفاده از. تکنیکهای ذکر شده عملکرد مورفین در استرالیا ۸. ل. ، و میباشد (۶۲)
جنس. در ایران حداقل ۲۸ گونه گیاهی یکساله تا. چند ساله دارد [ 2]. شاید بتوان گفت که
به غیر. و هیچ کدام از. آلکالوئیدهای خشخاش در هیچ جنس گیاهی به غير. از وجود ندارد [ 4۲
] و ...

تحقیق گیاه خشخاش | pazhoohesh

21 مارس 2018 ... تحقیق گیاه خشخاش: بیشترین پایان نامه راجع به تحقیق گیاه خشخاش در این سایت
گنجانده شده است که می توانید دانلود کنید. با پرداخت اینترنتی می توانید تحقیق
گیاه خشخاش را به زودی دریافت نمایید. Special information about تحقیق گیاه
خشخاش was added to the site. اگر مطلبی پیرامون تحقیق گیاه خشخاش ...

متن کامل (PDF) - مجله علوم پزشکی رازی

اﺳـﺖ. ﺑـﻊ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑﺴـﯿﺎري از ﺗﺮوﭘـﺎن. آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪﻫﺎ داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﮐﻠﯽ ﻧﺮژﯾﮏ ﺑﻮده و. از ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮﻻﻧﺎﺳﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽ آﯾﻨـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﯿﺘﻮﺷـ. ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﯽ ﺗـﻮان. آن را ﺑﺮاي اﺛﺮات آﻧﺘﯽ ﮐﻠﯽ ﻧﺮژﯾـﮏ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﯿـﻖ. ﻗﺮار داد. در روش ﺳﻮم اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﯿﺎه داروﯾـﯽ، از اﻃﻼﻋـﺎت. اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﯽ (اﺗﻨﻮﺑﻮﺗﺎﻧﯽ) اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﺷـﻮد . داروﻫـﺎي. ﻣﺘﻌﺪدي ﺗـﺎﮐﻨﻮن از اﯾـﻦ
ﻃﺮﯾـﻖ ﮐﺸـﻒ.

خشخاش - معرفی و خواص گیاهان دارویی - Nargil.ir

برخی از محققان، آسیا را منشا این گیاه می دانند در حالی که عده ای دیگر معتقدند خشخاش
گیاهی مدیترانه ای است. طبق فلور اروپا، خشخاش دارای سه زیر گونه به نام های سومنی
فروم و سونگاریکوم (کشت می کردند) و زیرگونه ی وحشی ستی کروم (کپسول کوچکی
دارد) می باشد. برای کاشت و تکثیر خشخاش به منظور استخراج مواد موثره مورد انتظار، ...

جام جم سرا - «کشت پنهانی خشخاش» برای تولید «تریاک مرغوب» در ایران!

11 مه 2015 ... در تبصره این ماده نیز آمده است: «درصورتی‌که خشخاش در حوزه‌های شهری کشت یا روییده
شده باشد، مامورین حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیک‌ترین پاسگاه یا
پایگاه بسیج اطلاع دهند». با این حال کشت خشخاش در مناطقی ازجمله در اطراف شهرستان
کازرون یا آن‌طور که محلی‌ها می‌گویند «دورِ شهر» رو به افزایش است و ...

داروهای گیاهی،طب سنتی،خواص گیاهان دارویی،داروهای گیاهی لاغری،طب ...

سلامت و بهداشتداروهای گیاهی و طب سنتی. تازه های داروهای گیاهی و طب سنتی. . پیاز,
خواص پیاز, پیاز درمانی · از نظر طب ایرانی مصرف پیاز برای چه کسانی مفید است؟
پیاز برای سردمزاجان چاق مفید است چند نکته در مورد «پیاز»، برگرفته از جلد پنجم
کتاب «الشامل لصناعة… نبات,خواص درمانی نبات,فواید نبات · خواص درمانی نبات از
نظر ...

مقاله آشنایی با گیاهان داروئی | آموزش مجازی | مدرک معتبر

مقاله آشنایی با گیاهان داروئی، مدرک معتبر مقاله آشنایی با گیاهان داروئی,آموزش مجازی
ایرانیان مرکز آموزش مجازی و مدرک معتبر و آموزشی و بنیاد آموزش مجازی و مدرک
تحصیلی و مدرک هم سطح و مدرک کامپیوتر و مدرک icdl و مدرک مربیگری و دوره.

همۀ گل هایی که می شناسیم چطور به وجود آمده اند؟ – وب سایت علمی بیگ بنگ

16 سپتامبر 2016 ... آنها یک گیاه کوچک به نام آرابیدوپسیس در آزمایشگاه گیاه شناسی مورد مطالعه قرار
دادند، آنها مشاهده کردند جهش می تواند باعث تغییرات عجیبی در گل ها شود. ... بنابراین
گلبرگ های گل خشخاش به طور مستقل از گلبرگ های گل آرابیدوپسییس فرگشت
یافته اند اما هر دو این گل ها از ژن های یکسان برای رشد استفاده می کنند.».

حقایقی درباره هروئین: اثرات، اعتیاد و درمان - کوی دانش - kooy

13 مارس 2015 ... هروئین یک داروی تسکین دهنده است که از مورفین مشتق می شود، که آن نیز خود از گیاه
خشخاش تریاک استخراج می شود. برای تهیه آن، روش های مختلفی وجود دارند اما در اغلب
آنها، پرورش دهنگان یا از دانه ها و یا از پوشال این گیاه برای استخراج پودری به رنگ قهوه
ای کمرنگ که حاوی مورفین با غلظت بالا می باشد، استفاده می کنند.

تحقیق در مورد گياه خشخاش 19 ص - دانلود رایگان

تحقیق در مورد گياه خشخاش 19 ص - دانلود رایگان. دانلود رایگان تحقیق در مورد گیاه
خشخاش 19 ص دانلود رایگان تحقیق در مورد گياه خشخاش 19 ص لینک دانلود و خرید
پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 19 صفحه قسمتی از متن .doc : تحقیق در مورد گیاه خشخاش 19 ص. گیاه
خشخاش ...

طرز کاشت گل خشخاش ( قسمت اول) - YouTube

27 Apr 2017

مروري تحليلي بر خشخاش ايراني (. Papaver bracteatum Lindl) به ...

Papaver bracteatum Lindl به عنوان منبع جديد مواد خام جهت توليد کديين و داروهاي
ترک اعتياد مطرح است. اين گياه بومي ايران بوده و در شمال و غرب ايران رويش دارد. با
توجه به امکان کشت غيرقانوني گونه Papaver somniferum، کشت خشخاش ايراني در
کشور با محدوديت همراه بوده است و علي رغم تنوع فراوان اين گونه در ايران، تاکنون مورد
توجه ...پاورپوینت با موضوع بانکداری سبز و تأمین مالی پایدار در بانکداری راستین

پاورپوینت نسبت های طلایی در خانه طباطبایی هاپاورپوینت مقرنس ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.پوستر لایه باز یادواره شهدای دانش آموز دفاع مقدس