دانلود فایل


پاورپوینت-گره و گره چینی در معماری- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt - دانلود فایلدانلود فایل این پاورپوینت در مورد گره و گره چینی در معماری در 50 اسلاید آمده است.

دانلود فایل پاورپوینت-گره و گره چینی در معماری- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt گره چینی
گِرِه چینی یکی از شاخه های هنر معماری و کاشی کاری سنتی است که اساتید این هنر از کنار هم چیدن آلات و لغات مختلف بر اساس طرح مدنظر خود با استفاده از کاشی، آجر و یا سایر مواد نقش های هندسی تزئینی درست می کنند.
البته هنر گره چینی فقط در معماری رواج ندارد و یکی از زیرشاخه های صنایع چوب نیز می باشد. هنر گره چینی هنری زیبا و اصیل است که به دلیل زحمت زیاد هزینه زیادی هم در بر دارد و می توان نمونه های این هنر را که بر روی چوب انجام گرفته در اماکن متبرکه مانند آستان قدس رضوی و یا حرم شاه عبدالعظیم مشاهده نمود.
رشد و گسترش هنر اسلامی در طول سده های متمادی موجب پیدایش گنجینه ای عظیم از الگوهای هندسی در هنر و معماری سرزمین های اسلامی شده است که معمولا در کنار عمل کردهای گوناگون، کاربرد تزییناتی نیز داشته ند. گره سازی یکی از نمونه های شاخص این الگوها است که در موضع های گوناگون هم چون کتیبه ها، سردرها، طاق ها و گنبدها، با فنون متفاوت نظیر نجاری و بنایی و با استفاده از مصالح متنوعی مانند آجر، چوب، گچ، کاشی و آیینه در معماری به کار رفته است. ویژگی اصلی گره سازی، وجود هندسه ی دقیق و قواعد ترسیمی مشخص در طراحی و اجرای آن است. تفاوت در انواع گره ها ریشه در چگونگی ترسیم آن ها دارد. بنابراین فهم روش ترسیم هر گره راه را برای طراحی، تولید و به کارگیری گره در معماری هم وار می سازد.

شکل 1 : تفاوت میان گره های سنتی و امروزی در نسبت با زمینه
طراحی و ترسیم گره در سنت معماری به دلیل پیچیدگی ها هندسی ذاتی، هم واره به عنوان عملی که نیازمند تبحر و تسلط طراح است، شناخته شده است و حتی در سنت معماری، گره سازی به عنوان شطرنج معماران نامیده می شود (مفید و رئیس زاده 1389). با ورود یک باره ی اصول و معیارهای معماری مدرن به سرزمین های اسلامی و قطع سیر معماری سنتی در این مناطق، روش های ترسیم گره نیز به مرور از یاد رفته اند. عدم آشنایی با نحوه ی ترسیم سنتی گره ها به حدی است که برخی پژوهش گران غربی (Kaplan 2000) و (Abas and Salman 1992) تصور می کنند استادان قدیم معماری سرزمین های اسلامی، روش ترسیم گره را به عنوان رازی غیر قابل بیان در نزد خود مخفی ساخته اند. از این رو یافتن روش های ترسیم گره ها، در حال حاضر به معمایی برای پژوهش گران و طراحان در نقاط مختلف جهان تبدیل شده است.
برخلاف پندار محققان و شرق پژوهان غربی که تصور می کنند تنها منابع به جا مانده در موضوع گره های اسلامی، آثار معماری به جامانده از قرون میانی و نیز اسناد تصویری تومارهای توپ قاپو است (Bonner 2003)، منابع و اسنادی مکتوب در گنجینه ی تالیفات هندسی و معماری از قرون گذشته بر جای مانده است که به شرح روش های مختلف ترسیم برخی الگوهای هندسی از جمله گره ها می پردازد. ابواسحاق ابن عبدالله کوبنانی در قرن نهم هجری پس از ترجمه ی رساله ی اعمال الهندسه ی ابوالوفاء محمدالبوزجانی (1389) قسمت هایی را به متن اصلی ضمیمه می سازد و نحوی ترسیم برخی گره های سنتی را بر اساس انطباق با بستر گره شرح می دهد. علاوه بر اسناد تاریخی و شرح ترسیماتی قدما، مکتوب ساختن گفته های معماران سنتی که میراث دار آموزش های سینه به سینه اند، در سده ی اخیر مجموعه ای ارزش مند از نحوه ی طراحی و اجرای گره های هندسی در اختیار ما قرار داده است. برای نمونه روایت مبانی معماری سنتی در ایران از زبان استاد حسین لرزاده (مفید و رئیس زاده 1389)، روش طراحی بسیاری از گره های هندسی بر اساس زمینه و خط رمز را ارائه داده است. در کتابی دیگر که به جمع آوری دست نگاری های استاد اصغر شعرباف اختصاص دارد نمونه های ترسیمات گره های سنتی بر اساس بسترهای مختلف نشان داده شده است (شعرباف 1385). ارائه ی الگوی گره های مختلف و شرح ترسیم برخی از آن ها توسط استاد محمود ماهرالنقش (1363) نیز در سال های اخیر منتشر شده است.
تجربیات شرق پژوهی محققان غربی در ابتدایی سده بیستم نیز مجموعه ای ترسیماتی از الگوی گره های هندسی فراهم ساخته است. به دلیل عدم توانایی محققان غربی در درک بی واسطه ی سنت معماری شرق، این تلاش معطوف به کشف دوباره ی اسرار نهفته در ترسیم الگوها شده است. گرانباوم[1] و شپرد[2] (1992) بر پایه ی ویژگی های مشترک در الگوی گره ها به دسته بندی و ارائه ی الگوی زیربنایی هر کدام از ترسیمات گره پرداختند. در تلاشی دیگر عباس[3] و سلمان[4] (1992) به کشف و گسترش دامنه ی الگوی گره های هندسی با روی کرد گرانباوم و شپرد پرداخته اند. دودنی[5] یکی دیگر از پژوهش گرانی می باشد که بر اساس الگوی استنتاجی خود بر مبنای قرارگیری دوایر در فواصل مشخص، به صورت بندی چگونگی ترسیم تعداد معدودی از گره ها می پردازد (Kaplan and Salsin 2004). در تحقیقات دیگر هانکین[6] در اوایل سده ی بیستم اسناد ترسیماتی خود را در قالب کتابی به نام ترسیمات الگوهای هندسی در هنر عربی [7] (1925) و مجموعه مقالات متعدد (Hankin 1934)و (Hankin 1936) ارائه می دهد که به عنوان مبنای بسیاری از تحقیقات بعدی قرار می گیرد. عصام سعید[8] و عایشه پارمان[9] (1389) با توجه به نمونه های موجود در سنت گره سازی در جهان اسلام به دسته بندی آن ها با توجه به تکرار الگوی مبنا و هم چنین تقسیمات اولیه ی محیط دایره به بخش های برابر، می پردازند. در قدمی دیگر، لی[10] (1987) روشی را برای پرکردن الگوهای زیربنایی یافته شده توسط هانکین ارائه می دهد که پس از آن کاپلان[11] (2000) این روش را توسعه و عمومی سازی می کند. در تلاش های بعدی به منظور بازشناسی منطق ترسیم گره، کاپلان (2005) روش چندضلعی های در تماس [12] هانکین را عمومی سازی کرده و به ترسیم تعدادی دیگر از گره های شناخته شده، می پردازد. از سوی دیگر کاپلان و سالسین (2004) کوشش هایی برای توسعه ی روش خود به منظور ترسیم گره بر روی سطوح غیر مسطح آغاز می کنند و موفق به صورت بندی روشی بر اساس سبک لی، برای گستراندن الگوی گره های تک شمسه ای بر روی سطح کره می شوند. در تلاش های ذکرشده ، عدم پاسخ گویی روش های امروزی برای ترسیم تمامی الگوهای سنتی گره و تولید آلات شناخته شده آن مشهود است (Castera 2011). در عین حال حلقه مفقوده میان ترسیم سنتی گره و ترسیم های امروزی، عدم توجه به رسم گره بر اساس بستر در روش های جدید می باشد.

شکل 2 تفاوت ترسیم گره در زمینه های غیرمسطح در روش های سنتی و امروزی
روش سنتی ترسیم گره بر مبنای بستر یا همان زمینه ی گره صورت می پذیرد. در روش های سنتی به جای آن که الگوی هندسی در فضای بی کران هندسه مسطح تولید شود و سپس در هر زمینه ای با بریدن[13] و مناسب سازی به کار رود، گره از آغاز برای زمینه و با استفاده از قواعد هندسی اعمال شده بر هندسه زمینه شکل می گیرد (شکل 1). اهمیت ترسیم گره براساس زمینه، زمانی مشخص می شود که الگوی گره باید بر روی سطحی منحنی نظیر سطح داخلی یک گنبد نقش ببندد. در روش های ترسیم امروزی گره، برای منطبق ساختن یک الگو با زمینه ی منحنی، ابتدا الگو برای یک سطح مسطح بی کران ترسیم می شود و سپس با استفاده از تکنیک های تغییر شکل [14] به انطباق الگوی گره با سطح منحنی می پردازند، اما در روش سنتی ترسیم گره، با توجه به میزان انحنای سطح با بهره گیری از تغییر درجه و تعداد شمسه ها گره مختص زمینه منحنی طراحی می شود. به بیانی دیگر ترسیم گره به روش سنتی در زمینه های غیر مسطح نظیر سطوح گنبدها، به دلیل نیاز به فشرده گی و گشودگی در نقاط مختلف سطح، به صورت چندزمینه یا دست گردان طراحی می شوند. این مساله در مقایسه میان نمونه های موجود در سنت گره سازی معماری اسلامی و نمونه های امروزی به خوبی مشاهده می شود (شکل 2). در این مقاله پس از بیان مساله و مقایسه میان گره های سنتی و امروزی به عنوان نمونه ای کامل به تحلیل هندسی طرح گره زیر گنبد جامع یزد می پردازیم.
2 زمینه در گره سنتی
در سنت معماری اسلامی به طراحی و ساخت گره، گره سازی می گویند. گره ها نقوش هندسی و دارای قواعد مشخص هستند که انواع و زمینه های گوناگون و پیچیده دارند. در پیچیدگی فن گره سازی گفته می شود که هفتاد و دو بطن دارد و از درون یک دیگر توانایی زایش و به وجود آمدن گره های نو دارد. گره های سنتی، ترکیبی از واحدهای هندسی پایه هستند که به آلت های گره معروف ند که هر کدام تعریف شده و مشخص می باشد. بر اساس آموزه های استادان ایرانی، گره سنتی دو خصوصیت اصلی دارد: اول آن که آلتی خارجی ندارد و تماما از ترکیب همین واحدهای هندسی ایجاد می شود. و دوم در صورت تکرار واحدهای گره در کنار هم زمینه های بزرگ تر را پوشش می دهند، یک دیگر را کامل کرده و تشکیل الگوهای وسیع تر می دهند. (مفید و رئیس زاده 1389) بسته به زوایای آلات گره های سنتی می توان آن ها را در سه گونه ی تند، کند و شل دسته بندی کرد. این دسته بندی اشاره به طیف تغییر شکل گره سنتی از گونه تند به کند یعنی از زوایای حاده تر به سمت زوایای بازتر در آلت ها دارد که به واسطه قابلیت های نهفته در روش ترسیم سنتی گره ها به وجود می آیند.

شکل 3 مراحل ترسیم ام الگره به روش استاد لرزاده

روش های ترسیم سنتی گره های اسلامی متعدند و از میان آن ها روش هایی که مستقیما توسط معماران سنتی تالیف شده اند از اصالت بیش تری برخوردارند. در این مقاله روش ارائه شده از آموزش های یکی از آخرین معماران سنتی ایران در دوران معاصر، استاد معمار حسین لرزاده در ترسیم گره، مبنای پژوهش قرار می گیرد. در روش ارائه شده از سوی لرزاده (مفید و رئیس زاده 1389) مبنای ترسیم گره، بر هندسه ی بستر، شعاع های خارج شده از نقاط مشخصی از بستر و خطی راهنما با عنوان خط رمز بنا شده است. به عنوان مثال برای ترسیم گره مادر بر مبنای شمسه ی ۱۰ مطابق شکل 3 ابتدا با اخراج چهار خط گیر از زاویه ی ۹۰ درجه کنج بستر یعنی زاویه Â - به طوری که زاویه DÂB را به پنج قسمت مساوی تقسیم نماید- از محل تقاطع خط گیر سوم با عمود اخراج شده ازD (راس دیگر عرض) زمینه مستطیل ABCD تشکیل می شود. از رأس C نیز خطوط گیر مشابهی اخراج می شود. در مرحله دوم خط رمز گره رسم می گردد. خط رمز مربوط به ام الگره مورد نظر دو خط عمودی هم راستا و در امتداد هم و متقاطع در میانه ی قطر AC است. در مرحله سوم کمان هایی به مرکز A و C و شعاع فاصلهA و C تا محل تقاطع خط رمز و خطوط گیر اخراج شده رسم می شود. این کمان ها با سایر خطوط گیر تقاطع می کنند که با منطق شمار ه گذاری مشخص (شکل 3 مرحله سوم) شماره گذاری می شوند. به این ترتیب با اتصال پیاپی نقاط به دست آمده به ترتیب شماره گذاری و حذف مابقی خطوط، گره پایه به دست می آید. سایر گره های اسلامی نیز با همین روش و تنها به واسطه ی تغییر خط رمز و بستر یا همان زمینه گره ترسیم می شوند.
با مشاهده گستره ی گره های اسلامی طراحی شده به روش سنتی لرزاده (مفید و رئیس زاده 1389) متوجه می شویم که هر کدام از گره ها برای زمینه ای خاص ترسیم می شوند و در نهایت مجموعه آلات گره در نسبت با هندسه ی بستر یعنی طول و عرض بستر و زوایای گوشه های بستر طراحی شده اند. در زمینه هایی با ابعاد خاص –نظیر مثال ام الگره در شکل 3- گره به صورتی ترسیم می شود که شمسه هایی همانند، در دو کنج واحد پایه خود ایجاد می کند، با تغییر شکل زمینه گره از مستطیلی ساده به اشکال پیچیده تر، برای حفظ آلات گره لازم است شمسه های گره پایه آن گره متناسب با هندسه ی دو سوی واحد پایه، متفاوت انتخاب شوند.

شکل 4 دو نمونه گره چندزمینه (دست گردان) از ترسیمات استاد لرزاده
به گره هایی که انواع شمسه را در خود ایجاد می کنند در سنت گره سازی اسلامی، گره های چندزمینه یا دست گردان گفته می شود. در تناسب انتخاب نام های تک زمینه و چندزمینه یا دست گردان می توان گفت گره تک زمینه فراخور زمینه ای که هندسه ای یکتا و ساده دارد ترسیم می شود و به لحاظ هندسی نیز تنها یک نوع شمسه ایجاد می کند. گره چندزمینه به دلیل امکان تطبیق بر هندسه بسترهای پیچیده –به مثابه چند بستر ساده که با یک دیگر ترکیب شده اند- با تشکیل چند شمسه متفاوت در خود سعی در انطباق با زمینه پیچیده خود دارد (شکل 4). این گره ها از آن جهت که توسط معمار سنتی به صورت انتخابی و دستی در زمینه استقرار پیدا می کنند و گردانده می شوند، گره های دست گردان نام می گیرند.

3 زمینه در گره های امروزی
روش های ترسیم گره در زمان معاصر تنها به روش های سنتی محدود نمی گردد. در مقابل روش های سنتی نظیر روش لرزاده که به صورت میراثی سینه به سینه از سمت معماران سنتی مسلمان به ما رسیده است، تلاش های مختلف در سال های اخیر صورت پذیرفته است که هر کدام از آن ها با روی کردی خاص به تحلیل، بررسی و ارائه ی روش ترسیم الگوهای هندسی گره های اسلامی پرداخته اند و از جمله مهم ترین این تلاش ها می توان به پژوهش های کاپلان برای عمومی سازی روش هانکین در ترسیم گره، روش خردکردن چند مرحله ای گره توسط بونر[15] و هم چنین روش ابداعی بودنر[16] برای ترسیم تعداد محدودی از گره ها اشاره کرد.
  1. 1 روش کاپلان
کاپلان (2000) در نخستین پژوهش خود، الگویی را بر پایه ی تلاش های پیشین لی ارائه می دهد که بر اساس آن شبکه ی چند ضلعی های در تماس به وسیله ی عناصری پارامتریک به نام ستاره[17] و رُز[18] به الگوی گره تبدیل می شود (شکل ۷). شبکه ی چند ضلعی های در تماس مجموعه طرح واره هایی هستند که یک سطح بی کران را به وسیله ی مجموعه ی به هم پیوسته ای از چندضلعی های منتظم و غیرمنتظم به بخش های کوچک تر تقسیم می کنند. ستاره در الگوی کاپلان به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر الگوهای هندسی مطرح می باشد که از اتصال رئوس n ضلعی های منتظم به ترتیبی که در شکل 5 آمده است به دست می آید. رُز را نیز می توان به عنوان ستاره هایی n پر دانست که به وسیله ی n عدد شش ضلعی غیرمنتظم احاطه شده است. به این ترتیب کاپلان با بهره گیری از این روش به تولید الگوی گره های تکرارشونده ی مختلف بدون توجه به بستر قرارگیری گره می پردازد.

شکل ۵ شش حالت ممکن برای ترسیم یک ستاره هشت پر
کاپلان (2005) در پژوهشی دیگر به توسعه و صورت بندی روش دیگری برای استخراج هندسه ی گره های اسلامی که وی آن را الگوی های ستار ه ای اسلامی [19] می نامد، می پردازد که برپایه روش چندضلعی های در تماس بر اساس آن چه پیشتر بورگون (1973)، گرانباوم، شپرد و هانکین در آثارشان ارائه کرده اند، بناشده است. در این روش ابتدا برای تقسیم سطح، یکی از شبکه های چندضلعی های در تماس انتخاب می شود و سپس از نقطه ی میانی هرکدام از اضلاع چندضلعی های منتظم و غیرمنتظم، دو شعاع با زاویه ی θ (زاویه تماس[20]) نسبت به ضلع مفروض اخراج می شود. شعاع های خارج شده از اضلاع مجاور تا برخور


گره و گره چینی در معماری


گره


گره چینی


معماری و گره


انواع گره در معماری


گره ساده


گره مادر


گره تند


گره کند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


PDF: پاورپوینت آکوستیک در معماری | ایران مقاله - iranarticle

(اﯾﺮان ﻣﻘﺎﻟﻪ) ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. « -
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ... ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: PowerPoint (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ) ﺗﻌﺪاد اﺳﻼﯾﺪ: 54 اﺳﻼﯾﺪ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
.... ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: ppt ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 3262 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 56 ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺧﻔﺎش و ﻣﻌﻤﺎری (اﻧﺴﺎن، ....
33 اﺳﻼﯾﺪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻨﺮ ﻫﻨﺮ ﮔﺮه ﭼﯿﻨﯽ ﮔﺮه ﺳﺎزی ﮔﺮه ﺳﺎزی در ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ از ﭼﻨﺪ ﮔﺮه.

نقشه بخش های شهرستان خرمشهر

پاورپوینت مقاوم سازي ساختمان هاي مصالح بنايي · مبانی نظری زبان توسعه ...
پاورپوینت-گره و گره چینی در معماری- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt · جزوه دانشگاهی
درس ...

دانلود پاورپوینت برنج دیم 31 اسلاید - همکاری در فروش فایل یار

دانلود برنج دیم 31 اسلاید تحقیق برنج دیم 31 اسلاید مقاله برنج دیم 31 اسلاید برنج
دیم 31 اسلاید. ... کتاب آموزش زبان چینی The First 100 Chinese Characters · خرید و
دریافت (3000 تومان) .... دانلود پاورپوینت معماری مرکز فرهنگی هنری ژرژ پمپیدو
دانلود فایل ... پاورپوینت-انواع لوله ها و اتصالات- در50 اسلاید-powerpoin-ppt.

پاورپوینت اصل و فرع در طب اسلامی | 22641

21 آوريل 2018 ... ... پاورپوینت با موضوع گره در معماری اسلامی، در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل
ویرایش، شامل: تعریف هنر هنر گره چینی گره سازی گره سازی در عکس هایی از چند گره
آشنایی با ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلاید: 34 اسلاید کاخ و پادگان عشرت ...
بررسی باغ سازی اسلامی هند، در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، ...

پاور پوینت بودجه بندی سرمایه ای | مقاله فارسی - cyto98.ir

21 ژانويه 2018 ... [مقاله فارسی] پاور پوینت بودجه بندی سرمایه ای به صورت پرداخت آنلاین. ... تعداد
اسلاید: 50 ... فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 53 اسلاید واژه ...
دانلود پاورپوینت با موضوع بودجه بندی سرمایه ای، در قالب ppt و در 51 اسلاید، .... آجر
کاری,گره سازی, رگ چینی,مرحله تولید خشت,کاربرد انواع آجر ها,معماری ...

دانلود پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی \- 15 اسلاید

دانلود پاورپوينت فارماکولوژي داروهاي آنتي آريتمي - 15 اسلايد ... لینک دانلود و خرید
پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ... پاورپوينت با
عنوان داروهاي مورد استفاده در ریکاوری و CPR در 50 اسلايد قابل ویرایشراههای تجویز
دارو ... شدن PR کاربرد بالینی وسمیتتاکیکاردی گره دهلیزی-بطنیسرگروه:
سوتالول، ...

دانلود پاورپوینت برنج دیم 31 اسلاید - همکاری در فروش فایل یار

دانلود برنج دیم 31 اسلاید تحقیق برنج دیم 31 اسلاید مقاله برنج دیم 31 اسلاید برنج
دیم 31 اسلاید. ... کتاب آموزش زبان چینی The First 100 Chinese Characters · خرید و
دریافت (3000 تومان) .... دانلود پاورپوینت معماری مرکز فرهنگی هنری ژرژ پمپیدو
دانلود فایل ... پاورپوینت-انواع لوله ها و اتصالات- در50 اسلاید-powerpoin-ppt.

پروژه و تحقیق گره و گره چینی در معماری - فایل مارکت

پروژه و تحقیق گره و گره چینی در معماری گره‌چینی گِرِه‌چینی یکی از شاخه‌های هنر
معماری و کاشی کاری سنتی است که اساتید این هنر از کنار هم چیدن آلات و لغات مخ.

PDF: پاورپوینت -شیوه های معماری اسلامی- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt ...

-powerpoin-ppt?اﺳﻼﯾﺪ 50 question about If you have a ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ -ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ....
ﻫﺎی ﺧﺮد و رﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮه ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ آﻓﺘﺎب ﺗﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮزان، ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ را
.... ﭘَﺮﮔِﺮه: ﺳﺒﮑﯽ در اﺟﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻗﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﻨﺒﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ q.

دانلود پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی \- 15 اسلاید

دانلود پاورپوينت فارماکولوژي داروهاي آنتي آريتمي - 15 اسلايد ... لینک دانلود و خرید
پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ... پاورپوينت با
عنوان داروهاي مورد استفاده در ریکاوری و CPR در 50 اسلايد قابل ویرایشراههای تجویز
دارو ... شدن PR کاربرد بالینی وسمیتتاکیکاردی گره دهلیزی-بطنیسرگروه:
سوتالول، ...

پاورپوینت اصل و فرع در طب اسلامی | 22641

21 آوريل 2018 ... ... پاورپوینت با موضوع گره در معماری اسلامی، در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل
ویرایش، شامل: تعریف هنر هنر گره چینی گره سازی گره سازی در عکس هایی از چند گره
آشنایی با ... فرمت فایل: PowerPoint تعداد اسلاید: 34 اسلاید کاخ و پادگان عشرت ...
بررسی باغ سازی اسلامی هند، در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، ...

گره | calibri - مقاله

30 آوريل 2018 ... [2017-11-04]: پاورپوینت-گره و گره چینی در معماری- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt
گره چینی گِرِه چینی یکی از شاخه های هنر معماری و کاشی کاری ...

پاور پوینت بودجه بندی سرمایه ای | مقاله فارسی - cyto98.ir

21 ژانويه 2018 ... [مقاله فارسی] پاور پوینت بودجه بندی سرمایه ای به صورت پرداخت آنلاین. ... تعداد
اسلاید: 50 ... فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 53 اسلاید واژه ...
دانلود پاورپوینت با موضوع بودجه بندی سرمایه ای، در قالب ppt و در 51 اسلاید، .... آجر
کاری,گره سازی, رگ چینی,مرحله تولید خشت,کاربرد انواع آجر ها,معماری ...

وکتور نقوش اسلامی و تذهیب و گره چینی |132591| گیگ - پاورپوینت ...

1 ژانويه 2018 ... پاورپوینت-گره و گره چینی در معماری- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt گره چینی گِرِه
چینی یکی از شاخه های هنر معماری و کاشی کاری سنتی است که ...

دانلود پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی \- 15 اسلاید

دانلود پاورپوينت فارماکولوژي داروهاي آنتي آريتمي - 15 اسلايد ... لینک دانلود و خرید
پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ... پاورپوينت با
عنوان داروهاي مورد استفاده در ریکاوری و CPR در 50 اسلايد قابل ویرایشراههای تجویز
دارو ... شدن PR کاربرد بالینی وسمیتتاکیکاردی گره دهلیزی-بطنیسرگروه:
سوتالول، ...

دانلود پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمی \- 15 اسلاید

دانلود پاورپوينت فارماکولوژي داروهاي آنتي آريتمي - 15 اسلايد ... لینک دانلود و خرید
پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ... پاورپوينت با
عنوان داروهاي مورد استفاده در ریکاوری و CPR در 50 اسلايد قابل ویرایشراههای تجویز
دارو ... شدن PR کاربرد بالینی وسمیتتاکیکاردی گره دهلیزی-بطنیسرگروه:
سوتالول، ...

پاورپوینت بررسی هندسه در معماری اسلامی

24 آوريل 2017 ... پاورپوینت بررسی هندسه در معماری اسلامی در 46 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت
... اسلامی، طرح های گره چینی، کتیبه های اسلامی، نقوش تزئینی حاشیه ها با قطار . ...
پاورپوینت شیوه های معماری اسلامی در 50 اسلاید powerpoin-ppt .

دانلود فایل کامل پاورپوینت آجر و روشهای آجرچینی – سبد فایل

19 نوامبر 2017 ... این پاورپوینت در مورد آجر و روشهای آجرچینی در 77 اسلایدجامع و زیبا می باشد ....
پاورپوینت شیوه های معماری اسلامی در 50 اسلاید powerpoin-ppt | گروه … – ذخیره شده
گره سازی با گچ و کاشی و خشت و آجر و به گفته خود معماران، آمود و اندود، بیشتر ...
دانلود کتاب آجر چینی رشته کارهای عمومی ساختمان – فایل مورد نظربا حجم ...

پروژه و تحقیق-گره و گره چینی در معماری- در 45 صفحه-docx - سمینو

5 دسامبر 2016 ... گره‌چینی گِرِه‌چینی یکی از شاخه‌های هنر معماری و کاشی کاری سنتی است که ... 50
اسلاید-powerpoin-ppt · پروژه و تحقیق–گره و گره چینی در معماری- در ...

دانلود پاورپوينت گره وکاربندي در معماري اسلامي - تورکو موزیک

4 دسامبر 2016 ... دانلود پاورپوینت گره و کاربندی معماری اسلامی - مطالعات معماری 2 آگوست 2016 ...
دانلود ... شهری.[PPT] 36 . Slide 1 - کتابخانه دیجیتال دانشگاه امام رضا(ع) اولین
بنایی که می توان به ... دانلود مقاله گره چینی – فیلم جدید 4 ژوئن 2016 . .... دانلود
پاورپوینت- نورگیری در معماری سنتی- در 50 اسلاید-powerpoin ... 26 نوامبر ...

نقشه بخش های شهرستان خرمشهر

پاورپوینت مقاوم سازي ساختمان هاي مصالح بنايي · مبانی نظری زبان توسعه ...
پاورپوینت-گره و گره چینی در معماری- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt · جزوه دانشگاهی
درس ...

پاورپوینت-تحلیل فضای شهری - ارزان - همکاری در فروش فایل یار

پاورپوینتتحلیل فضای شهری، فضاهای شهری و دانش طراحی شهری، معماری فضای
شهری، معماری ،فضاهای ... سایر گروه ها · کشاورزی و زراعت · کامپیوتر و IT · عمران و
معماری · صنعتی · صنایع معدنی · صنایع ..... کتاب آموزش زبان چینی The First 100
Chinese Characters ..... پاورپوینت-سازه فضا کار و انواع آن- در 50 اسلاید-
powerpoin-ppt.

فایل CAD dwg بیشتر از 100 طرح گره های اسلیمی مناسب برای دیوار ...

1 ژوئن 2017 ... پاورپوینت-گره و گره چینی در معماری- در 50 اسلاید-powerpoin-ppt گره چینی ...
پاورپوینت بررسی انواع دیوار در معماری - دیوار های آجری - بتنی-پیش ...

دانلود کامل پاورپوینت بررسی گروه صنایع چوب و سازه های چوبی – گردو ...

10 دسامبر 2017 ... پاورپوینت بررسی گروه صنایع چوب و سازه های چوبی در 82 اسلاید .... این روزها شاهد
گرایش بیشتر معماران به استفاده از چوب در بناها و سازه‌های مدرن هستیم. ... ایران زمین ،
گره چینی ریز ، ارسی سازی سنتی ، دیوار چوبی آنتیک ، طراحی ... دسته بندی :
پاورپوینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید

دانلود پاورپوینت گره چینی در معماری و انواع آن – خط معمار،معماری،طراحی ...

31 ا کتبر 2016 ... پاوپوینت آموزش انواع گره در معماری ایرانی و معرفی انواع گره را در این بخش برای ...
در این پاورپوینت اطلاعات کاملی راجع به انواع گره ها وجود دارد: گره.

دانلود پاورپوینت معماری اسلامی مقرنس.PPT - دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت گره و کاربندی معماری اسلامی - مطالعات معماری 2 آگوست 2016 ...
دانلود . ... بررسی مساجد ,عنصر اصلی و پایه در معماری اسلامی, Download PowerPoint
mosques ... این پاورپوینت شامل 50 اسلاید میباشد که در مورد مقرنس در معماری قبل از
اسلام نومنه ... گچ بري,آينه کاري,کاشي کاري,گره چيني,مقرنس کاري، يزدي بندي و.

تحقیق اسلحه vssk vychlop ساخت روسیهوکتور لوازم خانه-آشپزخانه-یخچال-اجاق گاز-مبل-پرده-تلوزیون-جاروبرقی-کولر-کمد-شانه-قیچی-لوستر-ساعت-فایل کورلسیستم شروع بازی بابی فیشر BOBBY FISCHERS OPENING SYSTEM